Saturday 26 August 2023

VIỆT NAM NHẬN HƠN 677 TRIỆU ĐÔLA TÀI TRỢ TỪ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2020-2022 (RFA)

 Việt Nam nhận hơn 677 triệu đô la tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ giai đoạn 2020 - 2022

RFA

2023.08.26

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-receives-over-677-million-usd-in-aids-from-ngos-during-2020-2022-08262023084821.html

 

Việt Nam đã nhận được hơn 677 triệu đô la viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn từ 2020 - 2022, theo một báo cáo của Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được công bố tại một hội nghị do Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức hôm 23/8 vừa qua.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-receives-over-677-million-usd-in-aids-from-ngos-during-2020-2022-08262023084821.html/@@images/49f9405e-5187-437c-8016-ed03b5261d9c.jpeg

Hội nghị chia sẻ thông tin về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023 ở Hà Nội hôm 23/8/2023.    (Báo Tin Tức)

 

Cũng theo báo cáo, tính đến cuối năm 2022, Việt Nam có 388 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động. Các khoản tài trợ của các tổ chức này cho Việt Nam tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực, môi trường, sức khoẻ. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, hoạt động của các tổ chức này góp phần tăng cường hiểu biết của quốc tế đối với đất nước, con người, chính sách của Việt Nam; đấu tranh chống các luận điệu sai trái về Việt Nam trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, phát biểu tại hội nghị rằng công tác đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài có một vai trò hết sức quan trọng. Công tác vận động các nguồn lực phi chính phủ nước ngoài đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

 

“Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phi chính phủ nước ngoài nhằm huy động nguồn lực, tranh thủ những nguồn lực quốc tế phục sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị.

 

Việt Nam thời gian gần đây bị quốc tế lên án với việc bắt giữ một loạt những nhà hoạt động môi trường với các cáo buộc trốn thuế. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đánh giá đây là xu hướng đàn áp mới tại Việt Nam nhằm thu hẹp không gian tự do của các tổ chức dân sự tại Việt Nam. Những tổ chức xã hội dân sự này của Việt Nam cũng nhận tiền tài trợ quốc tế để thực hiện các dự án tại Việt Nam.

No comments:

Post a Comment

View My Stats