Thursday 31 August 2023

Ở VIỆT NAM CÓ QUYỀN CON NGƯỜI KHÔNG? (Phạm Trần)

 Ở Việt Nam có quyền con người không ?

Phạm Trần

29/08/23

https://thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/29868-vi-t-nam-co-quy-n-con-ngu-i-khong

 

Lạm dụng chủ quyền để hạn chế nhân quyền

 

Việt Nam cãi lý rằng "quyên con người không thể cao hơn chủ quyền", nhưng lợi dụng "chủ quyền" để đàn áp dân chủ và xây dựng chế độ độc tài một đảng cầm quyền là chống lại quyền làm người của công dân.

 

https://live.staticflickr.com/65535/53150256724_848bf6fdfb.jpg

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ dự phát biểu chỉ đạo hội nghị ngày 18/07/2023.

 

 

Lạm dụng chủ quyền để hạn chế nhân quyền

 

Việt Nam cãi lý rằng "quyên con người không thể cao hơn chủ quyền", nhưng lợi dụng "chủ quyền" để đàn áp dân chủ và xây dựng chế độ độc tài một đảng cầm quyền là chống lại quyền làm người của công dân.

 

https://live.staticflickr.com/65535/53150256724_848bf6fdfb.jpg

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ dự phát biểu chỉ đạo hội nghị ngày 18/07/2023.

 

Bằng chứng đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã và đang vị phạm nghiêm trọng quyền làm chủ đất nước của công dân được tập trung trong các lĩnh vực :

 

Thứ nhất, dân không được ứng cử và bầu cử tự do. Quyền chọn ứng cử viên thuộc về Mặt trận Tổ quốc nên mới có câu "đảng cử dân bầu". Cử tri là những "người máy" làm theo ý muốn của Măt trận Tổ quốc, tổ chức ngoại vi của đảng.

 

Thứ hai, ứng cử viên là "đảng viên" hay người được đảng chọn.

 

Thứ ba, dân không được lập đảng chính trị đối lập với đảng cầm quyền cộng sản Việt Nam.

 

Thứ tư, dân không dược phép ra báo để cạnh tranh với báo chí và truyền thông nhà nước.

 

Vậy mà Hiến pháp 2013 vẫn trâng tráo quy định trong Điều 25 rằng : "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định".

 

Đảng cầm quyền cộng sản còn tự cho mình quyền lựa chọn thể chế chính trị khi tuyên bố : "Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội"., và : "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản". (theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Bổ sung, phát triển năm 2011).

 

Từ Cương lĩnh này, Quốc hội "bù nhìn" của Đảng cộng sản Việt Nam đã viết trong Điều 4 Hiến pháp năm 2013 rằng : "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội".

 

Như vậy rõ ràng đảng đã "tự biên", "tự diễn" và "tự khoác" cho mình chiếc áo lãnh đạo không ai trao cho và không do dân bầu. Do đó, luận điệu cho rằng "đảng lãnh đạo không chỉ "chính danh mà còn là chính đáng" là đánh tráo lịch sử, cố tình đổi trắng thay đen.

 

Biến cố những người cộng sản, khi ấy gọi là Việt Minh,  "cướp chính quyền hợp pháp Trần Trọng Kim bằng bạo lực ngày 19/08/1945" đã chứng minh quyền lãnh đạo đất nước của Đảng cộng sản Việt Nam là "không chính danh" mà cũng chẳng "chính đáng".

 

Gây ra chiến tranh và khống chế xã hội

 

Từ hành động "bất hợp pháp" này, đảng của ông Hồ đã gây ra 30 năm chiến tranh "huynh đệ tương tàn", làm thiệt mạng cho ít nhất 4 triệu người Việt Nam trong 2 cuộc chiến được gọi là "chống Pháp giành độc lập" và "chông Mỹ cứu nước".

 

Rất tiếc cả hai cuộc chiến đã không đem lại cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho dân mà còn làm kiệt quệ đất nước và chia rẽ dân tộc. Nhân dân không có tự do, mất dân chủ và lâm vào đói nghèo, lạc hậu khiến cho trên 1 triệu người phải bỏ nước chạy ra nước ngoài tìm tự do trong 2 năm 1978-1979.

 

Tuy nhiên, hành trình tìm tự do của người Việt đã phải trả một giá quá đắt.

 

"Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ước tính có từ 200.000 đến 400.000 thuyền nhân chết trên biển do mọi nguyên nhân (bệnh tật, tai nạn, bão tố, gặp hải tặc...). Những ước tính khác cho rằng có từ 10 đến 70 phần trăm thuyền nhân chết trên biển do mọi nguyên nhân" (theo Bách khoa Toàn thư mở).

 

Nhưng dù phải gian nan, người Việt vẫn bỏ trốn cộng sản, bởi vì nếu không vì chế độ độc tài, hà khắc, đời sống khó khăn thì không có vấn đề người Việt phải sống lưu vong ở nước ngoài.

 

Bằng chứng là sau khi đã nắm quyền cai trị cả nước từ sau cuộc đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa năm 1975, Đảng cộng sản Việt Nam đã đàn áp dân chủ, hạn chế các quyền tự do và cướp đi những quyền làm người căn bản của dân.

 

Thêm vào đó, tất cả mọi tổ chức chính trị, xã hội phải là của đảng hoặc các tổ chức ngoại vi do đảng lãnh đạo, tiêu biểu như Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Thậm chí thiếu nhi cũng có tổ chức "Thiếu nhi Việt Nam", đứng đầu bởi Hội đồng Đội Trung ương.

 

Như vậy chỗ nào cũng có bàn tay nhà nước thao túng, mặc dù Điều 14 của Hiến pháp đã viết :

 

"1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

 

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng".

 

Sợ Trung Quốc

 

Tuy nhiên, nhà nước cộng sản Việt Nam đã vịn vào "lý do quốc phòng, an ninh quốc gia" để đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc đã đàn áp ngư dân Việt Nam và lấn chiếm Biển Đông. Nhà nước cũng lạm dụng quyền cai trị để chống dân trong các cuộc biểu tình đòi công bằng, chống cưỡng chế đất đai.

 

https://live.staticflickr.com/65535/53149476617_22611e94ec.jpg

Người dân biểu tình chống nhượng đặc khu kinh tế cho Trung Quốc tháng 6/2018

 

Những vụ đàn áp đàn dân biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra :

 

- Năm 2007 biểu tình ở Sài Gòn phản đối Trung Quốc thành lập Thành phố Tam Sa ở Biển Đông gồm Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa).

 

- Năm 2014 các cuộc biểu tình đã diễn ra cả ở 3 miền Bắc-Trung-Nam phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan thăm dò dầu khí Hải Dương (HD) 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 Hải lý của Việt Nam.

 

- Năm 2016, dân xuống đường chống Formosa Hà Tĩnh, có đầu tư hỗn hợp Đài Loan-Trung Quốc đã thải chất độc làm chết hàng nghìn tấn hải sản và làm ô nhiễm môi trường dọc theo 4 tỉnh duyên hải miền Trung : Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế-Thừa Thiên.

 

- Năm 2018, cả nước xuống đường chống nhượng quyền khai tác đặc khu kinh tế cho Trung Quốc và bị dập tắt trong bạo lực.

 

Cướp đất và ức hiếp nhân dân

 

Các vụ đàn áp dân chống cưỡng chế đất đai nổi tiếng đã xẩy ra :

 

- Năm 2009 đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại Cống Rộc, xã Vinh Quang (Tiên Lãng) Hải Phòng.

 

- Năm 2012 dân Văng Giang, Hưng Yên nổi lên chống chiếm đất canh tác để mở mang khu kỹ nghệ Ecopark.

 

- Năm 2013 xẩy ra vụ dân chống lấy đất canh tác tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm để giao cho Bộ Quốc phòng làm sân bay. Cụ Lê Đình Kình, người lãnh đạo cuộc tranh đấu đã bị Công an ám sat trong đêm tối ngày 09/01/2020.

 

Ngoài ra còn phải kể đến vụ Chính quyền Huế đã đàn áp và cướp đất của Đan viện Thiên An, một dòng tu Công giáo tại đồi Thiên An, ngoại vi Thành phố Huế.

 

https://live.staticflickr.com/65535/53150548018_86d545b263.jpg

Một nhân viên chính quyền Huế dẫm đạp lên thánh giá tại Đan Viện Thiên An. Citizen photo (RFA, 06/07/2016)

 

Thông cáo do Đan viện này phát đi vào cuối tháng 6/2016 cáo buộc chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế "huy động công an, thuê côn đồ phá hủy thánh giá, đánh đập, thóa mạ các đan sĩ".

 

Với những chứng cứ nêu trên, rõ ràng quyền "làm chủ đất nước" của người Việt Nam đã bị đảng cướp mất.

 

Phạm Trần

 

(29/08/2023)

No comments:

Post a Comment

View My Stats