Tuesday 29 August 2023

THƯ NGỎ GỞI TỔNG THỐNG BIDEN NHÂN CHUYẾN ĐI VIỆT NAM NGÀY 10 THÁNG CHÍN (Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao)

 Thư ngỏ gởi TT Biden nhân chuyến đi Việt Nam ngày 10 tháng Chín

Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao

Voice of Vietnamese Americans

29/08/2023

https://www.voatiengviet.com/a/thu-ngo-goi-tt-biden-nhan-chuyen-di-viet-nam-ngay-10-thang-chin/7244767.html

 

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

 

Kính thưa Tổng Thống Biden,

 

Chúng tôi, những cử tri Mỹ gốc Việt, xin chân thành cảm ơn ông đã không ngừng nỗ lực phục hồi linh hồn Hoa Kỳ, giương cao ngọn đuốc Tự Do và Công Lý cho mọi người trong suốt hai năm tại nhiệm, không chỉ cho người dân trong nước, mà còn cho cả thế giới. Ông đã xác quyết rằng sức mạnh không là lẽ phải, bằng cách hỗ trợ tận tình cuộc chiến bảo vệ Tự Do của Ukraine chống lại sự xâm lăng của Putin, giữ vững chủ quyền một quốc gia nhỏ bé bên cạnh tên khổng lồ luôn muốn xâm chiếm họ.

 

Chúng tôi, những người Mỹ gốc Việt, thật vô cùng vui mừng khi nghe tin ông sẽ thăm Việt Nam vào ngày 10 tháng 9, 2023, để nâng cao mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

 

Tháng 9 thật là thời điểm tốt cho Hoa Kỳ và Việt Nam cùng ôn lại giá trị chung mà người dân Việt Nam đã được hứa trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2 tháng 9, 1945, “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

 

Những điều này được hứa với dân tộc Việt Nam năm 1945, để lôi cuốn họ vào một thực tế khác hẳn: một chính quyền độc tài độc đảng, công an trị tàn bạo và áp bức người dân, cướp đất của dân, tham nhũng có hệ thống, và thất bại trong việc quản trị đất nước .

 

Tổng Thống Biden,

 

Xin ông vui lòng nhắc các lãnh đạo Việt Nam hôm nay hãy thực thi lời hứa của họ với người dân Việt.

 

Ngày 2 tháng 9, 1945, toàn dân Việt được nghe hứa rằng họ sẽ có một thể chế cộng hoà với nền tảng dân chủ, qua tên nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà”. Đã đến lúc điều này phải được thực thi: một quốc gia mà người cầm quyền vì dân và do dân; một nền tảng dân chủ với bầu cử trong sáng, đa đảng . Một đất nước mà nhân quyền và dân quyền được tôn trọng.

 

Đã 78 năm, gần một thế kỷ, từ ngày 2 tháng 9 1945 đến hôm nay, tháng 9, 2023. Đã đến lúc các lời hứa ấy phải được thực thi .

 

Tổng Thống Biden,

 

Xin vui lòng thúc giục Việt Nam tôn trọng bản Tuyên Ngôn Độc Lập mà họ đã hứa hẹn với toàn dân Việt ngày 2 tháng 9, 1945: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

 

Đây là những giá trị căn bản cốt lõi sẽ giúp Việt Nam chia sẻ cùng hướng đi với Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới đang chung sức bảo vệ Tự Do và Công Lý cho tất cả mọi người.

 

Tổng Thống Biden,

 

Chúng tôi, những người Mỹ gốc Việt, xin chân thành cảm tạ ông khi ông tiếp tục nâng cao ngọn đuốc Tự Do tại Việt Nam, để đảm bảo một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, điều cần yếu cho quyền lợi quốc gia của chúng ta.

 

Nguyện cho Gió luôn ở sau lưng ông,


Xin Thượng Đế phù trợ Hoa Kỳ và thế giới,


Xin Thượng Đế phù trợ các chiến sĩ của chúng ta

 

Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao
Voice of Vietnamese Americans

 

 
No comments:

Post a Comment

View My Stats