Monday 21 August 2023

BÀI BÀO CHỮA CHO NGUYỄN VĂN CHƯỞNG của LS HOÀNG VĂN QUÁNH (Báo Tiếng Dân)

 Bài bào chữa cho Nguyễn Văn Chưởng của LS Hoàng Văn Quánh

Báo Tiếng Dân

22/08/2023

https://baotiengdan.com/2023/08/22/bai-bao-chua-cho-nguyen-van-chuong-cua-ls-hoang-van-quanh/

 

LGT của LS Nguyễn Duy Bình: 21 trang của Ls Hoàng Văn Quánh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội, bào chữa cho Chưởng). Chúng ta nên đọc để biết rõ mọi ngóc ngách của vụ án, hồ sơ vụ án và sẽ có nhận định chính xác. Các luật sư, luật sư tương lai nên đọc để nâng cao trách nhiệm của mình.

 

Đặc biệt, khi tôi xem “Quyết định giám đốc thẩm”, nhận thấy Hội đồng Tái thẩm Tòa án Tối cao không hề xem xét khối chứng cứ ngoại phạm, một loạt vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, một loạt mâu thuẫn, thiếu thống nhất trong chùm lời khai buộc tội … chỉ căn cứ án sơ thẩm, phúc thẩm để y án. Than ôi! bổ nhiệm 11 vị để làm gì?!

 

Trang 1 : https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/368338807_3106337329500425_8246690847960147960_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ITSlPvctAQoAX-4ldZ3&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=00_AfAiOt_ak7_8IC2vhbVdl5sN3FSXkBWG5g8CwLcEaMydrw&oe=64E7D8DA

  

Trang 2 :  https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-29-1068x1424.jpeg

 

Trang 3 :   https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-40-1068x1424.jpg

 

Trang 4 :

 

Trang 5 :  https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-41-768x1024.jpg

 

Trang 6 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-42-1068x1424.jpg

 

Trang 7 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-43-1068x1424.jpg

 

Trang 8 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-44-768x1024.jpg

 

Trang 9 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/9-768x1024.jpg

 

Trang 10 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-45-768x1024.jpg

 

Trang 11 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-46-1068x1424.jpg

 

Trang 12 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-47-768x1024.jpg

 

Trang 13 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-48-768x1024.jpg

 

Trang 14 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-49-768x1024.jpg

 

Trang 15 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-50-768x1024.jpg

 

Trang 16 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-51-768x1024.jpg

 

Trang 17 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-52-1068x1424.jpg

 

Trang 18 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-18-696x950.png

 

Trang 19 :  https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-19-768x1032.png

 

Trang 20 : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-20-768x1091.png

 

Trang cuối : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/08/1-21-768x452.png

 

 

 

 No comments:

Post a Comment

View My Stats