Saturday 28 January 2023

YOUTUBE : XE TĂNG PHƯƠNG TÂY TIẾN VỀ KIEV, CỘNG SẢN NGA XUỐNG ĐƯỜNG ĐÒI LẬT ĐỔ PUTIN (VietCatholicNews)

 Xe tăng phương Tây tiến về Kyiv, cộng sản Nga xuống đường đòi lật đổ Putin. Moscow hăm dọa hạt nhân - YouTube

VietCatholicNews

Jan 27, 2023

https://www.youtube.com/watch?v=0Gq7LzunaO0

 

00:00:00 Đài Hiệu

00:00:20 Giới thiệu chương trình

00:00:35 Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết xe tăng chiến đấu Leopard 2 sẽ đến Ukraine vào cuối tháng 3

00:02:16 Việc giao xe tăng chậm chạp cho Ukraine có thể đánh mất cơ hội khi Nga dễ bị tổn thương nhất

00:12:37 Cộng sản Nga xuống đường đòi lật đổ Putin

00:16:58 Điện Cẩm Linh nói rằng việc giao xe tăng từ phương Tây được coi là “dính líu trực tiếp” vào cuộc chiến Nga-Ukraine

00:18:18 Nga sử dụng 'làn sóng biển người ' để tìm ra các vị trí quân sự của Ukraine 00:21:59 Cơ quan an ninh Ukraine 'cần thanh lọc' sau vụ bắt gián điệp

00:26:36 Kết thúc

00:27:07 Closing Credits

No comments:

Post a Comment

View My Stats