Sunday 29 January 2023

50 NĂM HIỆP ĐỊNH PARIS : HÒA BÌNH CHO MỸ NHƯNG KHÔNG PHẢI CHO VIỆT NAM (VOA Tiếng Việt)

 AUDIO :

50 năm Hiệp định Paris: Hòa bình cho Mỹ nhưng không phải cho Việt Nam

VOA Tiếng Việt

29/01/2023

https://www.voatiengviet.com/a/podcast-50-nam-hiep-dinh-paris-chien-tranh-viet-nam/6938620.html

 

 VOA trò chuyện với nhà sử học Pierre Asselin nhân kỉ niệm 50 năm Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam. Dù đánh dấu một bước ngoặt hệ trọng, thỏa thuận này không thay đổi gì mấy đường hướng của cuộc chiến và đem lại một nền hòa bình "cay đắng," ông nhận định.

 

NGHE TẠI ĐÂY >>>>   

No comments:

Post a Comment

View My Stats