Thursday, 24 August 2023

NHỮNG KẺ MÙ DẪN ĐƯỜNG (Nguyễn Thông)

 Những kẻ mù dẫn đường (5)   

Nguyễn Thông  (Nguyễn Thông Cào)

24-08-2023  04:57 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kosWYgeJEiZh9dDgAejJpD1zqfpUkyVHxjYCqpmCaW7qZNTy7nj4NugAc2TqShMol&id=100024722048900

 

Đừng có lừa mị, cả vú lấp miệng em. Tôi thấy trên hệ thống báo chí truyền thông của các ông bà cầm quyền, trên mồm các giáo sư tiến sĩ lý luận Mác - Lê rặt những lời xưng tụng bài viết của ông đứng đầu, nào là sáng suốt, đổi mới, đột phá, soi đường...

 

Thôi, giọng mấy ông giáo sĩ sống bằng lý luận như Hoàng Chí Bảo, Đức Dũng, Tạ Ngọc Tấn hoặc đám Đối diện nhố nhăng không nói làm gì, họ không khen thì chính họ có mà đói rã họng.

 

Còn những lời có cánh khác là của ai? Của ông tổng bí thư đảng cộng sản Thụy Sĩ, của ông trưởng ban tuyên giáo Cuba, ông tổng bí thư đảng lao động Mexico, ông trưởng ban tuyên huấn Lào, ông cựu đảng viên cộng sản Đức, ông công an Lào từng học ở Việt Nam, của tay giáo sư lý luận đảng cộng sản Trung Quốc, của tay cộng sản Nga chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội…

 

Nói tóm lại, của đồng hội đồng thuyền, của đám anh em chung chiến hào tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, diệt suốt bao năm nay mà không diệt được. Giời ạ, nếu đám ấy thấy chủ nghĩa xã hội là tốt đẹp như ông cả nói, sao chúng không kêu gọi nhân dân nước chúng phất cờ tiêu diệt chủ nghĩa tư bản ngay trên nước chúng đi, xây dựng thiên đường ngay trong nhà mình đi, lại cứ đứng ngoài ăn bơ sữa xúi người khác đói nghèo bền vững.

 

Chúng có giỏi, cứ làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ngay trên nước chúng. Đâu có cái thói hồn trương ba da hàng thịt, thân xác hưởng thụ thành quả tư bản, còn đầu óc hướng về chủ nghĩa xã hội. Đám giáo sư tư tưởng lý luận ở Đức, Nga kia, không mở to mắt nhìn ngay vào thực tế đất nước mình, lại cứ đi khen đểu, xúi người khác đâm đầu vào ngõ cụt.

 

Cũng xin ghé tai ông cả nói nhỏ điều này, lý luận của ông nếu là tuyệt vời về hướng đi cho nhân loại, sao không thấy bà Merkel, ông Lý Hiển Long, các thủ tướng Nhật, Úc, Canada, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, thậm chí cả Putin, lên tiếng ngợi khen, xin copy về áp dụng cho xứ sở họ, hở ông.

 

Mà rất buồn cười, sự đúng sai thế nào, người đời biết cả, nhưng các vị lại lợi dụng quyền lực, bạo lực, "súng đẻ ra chính quyền", tự cho mình là luôn đúng, là chân lý, kim chỉ nam, rồi lên án người khác là "quan điểm sai trái". Nếu không thích người ta thì cứ vu cứ kết là "phản động", "thù địch", chứ đâu có cái thói cứ ai khác mình là bảo người ta sai trái.

 

Mặt trời sáng lòa còn có vết đen nữa là. Các ông đã bằng mặt trời chưa mà nói người ta sai. Còn nếu có trái, chỉ trái với các ông, chứ với dân là thuận. Các cụ xưa dạy "trung ngôn nghịch nhĩ", lời nói thẳng thường khó nghe, nhưng nghe, dám nghe thì mới biết tự sửa mình. Đắm chìm miên man trong những lời nịnh bợ, ve vuốt, khen đểu, có khác chi tự cầm xẻng đào hố chôn mình. Tôi bảo thật.

 

Tôi chỉ đề xuất, nếu các ông thích kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội, "tiến lên ta quyết tiến lên", chả ai cấm. Các ông cứ chọn lấy vài tỉnh, thậm chí nửa nước, tụ họp hết những người cùng chí hướng vào đó, để cùng nhau xây dựng thiên đường của các ông. Lâu hay mau, khó hay dễ, nóng vội hay không nóng vội, tự các ông chịu. Làm tốt thì các ông hưởng, không ai giành phần, gây chiến, đòi giải phóng các ông làm gì. Phần còn lại, để người dân được lựa chọn đường đi cho mình. Chắc sự "khắc xuất" chẳng bao lâu rồi lại "khắc nhập" thôi, mà kết quả thế nào thì ngay bây giờ đã biết.

 

Thói đâu có thói cứ bắt mọi người phải cúi đầu lon ton đi theo mình mù lòa trên con đường vô định.

 

Nguyễn Thông

 

.

101 BÌNH LUẬN

 

 

--------------------------------

NGUYỄN THÔNG 24.08.2023

 

Nguyễn Thông cùng với Nguyễn Thông Cào.

ptoodSsrenui1m871nc180úl0c9a:48 1t9cá3 20chc 06la0g421t g2ah  ·

Những kẻ mù dẫn đường (kỳ 4)

.

Nguyễn Thông cùng với Nguyễn Thông Cào.

esroodpSntá26g4g5nhf8i6 6t:úi8t8g2f4c81uu01133 l4 5f 10g3016  ·

Những kẻ mù dẫn đường (kỳ 3)

.

Nguyễn Thông cùng với Nguyễn Thông Cào.

ernodStspo129á2a41c ght50c61 02hgúglf9n1640c l9t 807c:8fg52a  ·

Những kẻ mù dẫn đường (phần 2)

.

Nguyễn Thông cùng với Nguyễn Thông Cào.

sdenSotrpou:a2l1f1c8m2h891mglá31  625hutf1ú9g905 01 0hant1c4  ·

Những kẻ mù dẫn đường

 

 No comments:

Post a Comment

View My Stats