Thursday 31 May 2012

BPSOS TƯỜNG TRÌNH TỪ THÁI LAN (Mạch Sống)
Mạch Sống
Tuesday, May 29 @ 21:36:11 EDT

- 2 người đàn bà can đảm
- 1 sứ mạng chung vì đồng bào

Xin mời tham dự buổi họp báo về công tác:
- Giải cứu trên 800 đồng bào tị nạn ở Thái Lan
- Bài trừ nạn buôn người từ Việt Nam đến các quốc gia trên thế giới

Nữ luật sư An-Phong, đến từ Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý của BPSOS ở Thái Lan, sẽ tường trình về tình trạng của hơn 800 người tị nạn Việt Nam, đặc biệt về số giáo dân Cồn Dầu, đang sống trốn tránh tại quốc gia này.

Cô Vũ Phương-Anh, nạn nhân buôn người được giải cứu từ Jordan, sẽ tường trình về nạn buôn lao động từ Việt Nam.

Địa điểm và thời gian:

Phòng sinh hoạt báo NGƯỜI VIỆT 14771 Moran St, Westminster CA 92683
Chủ nhật 3 giờ chiều, June 3, 2012.
Liên lạc: Cô Holly Ngô 562-458-2285

Flier để phân phối:

Phiếu ủng hộ:

Bài đọc thêm về Ls. An-Phong và Cô Phương-Anh:


1 comment:

View My Stats