Sunday 27 May 2012

ÂM THANH & HÌNH ẢNH của BUỔI RA MẮT TÁC PHẨM "NHÂN VĂN GIAI PHẨM & VẤN ĐỀ NGUYỄN ÁI QUỐC" của THỤY KHUÊ tại HOA THỊNH ĐỐN (Nhà Việt Nam)
Posted on May 20, 2012 by Van Han

Vietnamese Literary and Artistic Club (VLAC) of the Washington D.C. Metropolitan


Xin click vào link để xem slideshow


Ảnh Van Han

Nhà Thơ Hoàng Song Liêm phát biểu


Nhà văn Uyên Thao phát biểu


Nhà báo Nguyễn Minh Diễm phát biểu


Tác giả Thụy Khuê


No comments:

Post a Comment

View My Stats