Thursday 18 January 2024

XIN RỤT RÈ MỘT ĐỀ NGHỊ BE BÉ (Lê Đức Dục)

 XIN RỤT RÈ MỘT ĐỀ NGHỊ BE BÉ

Lê Đức Dục

17-1-2024  22:26  

https://www.facebook.com/duc.leduc/posts/pfbid02Fj6SizKbssPV67LAYvmNTcRUHFj3AdvysEdFziDxRRTDCiTnqZeJDBLD9cMXygZKl

 

Mai là 19-1-2024, đúng 50 năm Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam: 19-1-1974/2024

 

Cưỡng chiếm trái phép là cách nói khác đi của từ ăn cướp

 

Chưa biết khi nào Hoàng Sa về lại với đất Mẹ Việt Nam

Nhưng đêm nay, nếu được , bạn hãy thắp giữa trời một nén nhang tưởng niệm những người lính Việt đã hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa 50 năm trước!

 

Chưa biết khi nào Hoàng Sa về lại với đất Mẹ Việt Nam

Nhưng ngày mai, nếu được, xin đừng post trên FB mình những hình ảnh hát hò nhảy múa ăn chơi

 

Chưa biết khi nào Hoàng Sa về lại với đất Mẹ Việt Nam

Nhưng chúng ta cứ làm những điều nho nhỏ để nhắc nhau máu thịt quốc gia vẫn đang còn trong tay giặc!

 

Chưa biết khi nào Hoàng Sa về lại với đất Mẹ Việt Nam

Nhưng Hoàng Sa mãi còn nếu chúng ta vẫn còn nhớ đến

 

Chưa biết khi nào Hoàng Sa về lại với đất Mẹ Việt Nam

Nhưng nên có một NGÀY HOÀNG SA hàng năm: 19-1

 

Chừng nào Hoàng Sa chưa về lại với đất Mẹ Việt Nam, chừng đó vẫn chưa thể nói là đất nước đã thống nhất!

 

L.D.D.

 

HÌNH : https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222529206316026&set=a.1564616512456

 

.

12 BÌNH LUẬN   

 

Hai Bac Tran

NGÀY MAI NĂM MƯƠI NĂM

 

Thoáng một nhát mai đã năm mươi năm

Máu tôi hòa biển mặn

Thịt tôi không về đất

Hồn theo khói lên trời

Chiến hạm tôi nằm lại trùng khơi

Trong vết thương chém vào lòng Nước Việt

.

Thoáng một nhát mai đã năm mươi năm

Xin tạm ngưng khúc nhạc vui cuộc hội

Nhớ đến tôi cùng các chàng trai đồng đội

Đã hy sinh, chưa được gọi đúng tên

Chúng tôi không ngủ yên

Trong vết thương chém vào lòng Nước Việt

.

Thoáng một nhát mai đã năm mươi năm

Cho người sống đừng quên người đã chết

Cho Hoàng Sa mãi trong lòng Nước Việt

Ngày mai ơi,

Tạm ngưng các khúc nhạc vui.

 

 

 

 No comments:

Post a Comment

View My Stats