Wednesday 31 January 2024

KIỀU HỐI VỀ VIỆT NAM : 'DÒNG SỮA TĂNG LỰC' BAO GIỜ NGỪNG CHẢY? (Khôi Nguyên & Đỗ Dzũng /  Người Việt)

 Kiều hối về Việt Nam: ‘Dòng sữa tăng lực’ bao giờ ngừng chảy?

Khôi Nguyên & Đỗ Dzũng /  Người Việt

January 31, 2024

https://www.nguoi-viet.com/nvtv-binh-luan/tv-chuyen-nong-trong-tuan/kieu-hoi-ve-viet-nam-dong-sua-tang-luc-bao-gio-ngung-chay/

 

$16 tỷ kiều hối gởi về Việt Nam trong năm 2023, tăng 20% so với năm 2022 và trong 30 năm qua là $190 tỷ. Tết Giáp Thìn đang đến gần, người Việt hải ngoại hối hả gởi tiền về quê nhà. Bao giờ thì ‘dòng sữa tăng lực’ này ngừng chảy?

 

 

NGHE & XEM >>>>>  


No comments:

Post a Comment

View My Stats