Thursday 29 December 2022

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHÚC TRÌNH NGÀY 6 THÁNG 1 (Ryan Goodman và Justin Hendrix)

 Những điểm nổi bật  của Phúc Trình Ngày 6 Tháng 1

Ryan Goodman và Justin Hendrix

Trà Mi dịch thuật

POSTED ON DECEMBER 29, 2022   

https://dcvonline.net/2022/12/29/nhung-diem-noi-bat-cua-phuc-trinh-ngay-6-thang-1/

 

Sau đây là những điểm nổi bật trong phúc trình cuối cùng của Ủy ban Đặc biệt điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Cuộc thảo luận của chúng tôi không giới hạn ở những gì bản phúc trình công bố và cách giải quyết những vấn đề gồm:

 

https://i0.wp.com/www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2021/06/GettyImages-1230734250-scaled.jpg?fit=2560%2C1708&ssl=1

Hình ảnh cuộc bạo loạn ngày 6/1 tại trước Tòa Quốc Hội Hoa Kỳ

 

·        Hành động vi phạm luật hình sự trong cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

·        Phân biệt chủng tộc là động lực thúc đẩy nỗ lực lật ngược  kết quả cuộc bỏ phiếu phổ thông ở nhiều vùng khác nhau ở Hoa Kỳ và châm dầu cho một số nhóm và cá nhân tổ chức tấn công Điện Capitol.

·        Thất bại rõ ràng về hai mặt tình báo cùng thi hành pháp luật và quan điểm của Ủy ban về vấn đề này.

·        Chiến dịch gây áp lực buộc nhà chức trách bầu cử tiểu bang đi chệch ra khỏi trách nhiệm pháp lý của họ, và

·        Vai trò của mạng xã hội trong việc tuyên truyền sai lệch về cuộc bầu cử và giữ vai trò như một cơ chế lập kế hoạch hành động bạo lực.

 

Với rất nhiều nguy hiểm cho nền dân chủ Hoa Kỳ, phúc trình ngày 6 tháng 1 mang đến cho công chúng cơ hội để suy ngẫm về những mối đe dọa dai dẳng về mặt pháp trị, bầu cử, công bằng chủng tộc và tự do không bị áp lực của bạo lực chính trị.

 


1. Những người theo Chủ nghĩa Da trắng Thượng đẳng, Chủ nghĩa Dân tộc của người Da trắng, cộng với những người Cực đoan Chống Chính phủ

 

Phúc trình ngày 6 tháng 1 đã nêu rõ một trong những động lực thúc đẩy nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử: kỳ thị chủng tộc. Việc đó bao gồm nhưng không giới hạn ở chủ nghĩa dân tộc của người da trắng, một dự án chính trị, sự biểu thị đặc biệt nham hiểm và nguy hiểm của ý thức hệ theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng.

                                       

Khía cạnh phân biệt chủng tộc là một chủ đề đã được Chủ tịch Ủy ban Bennie Thompson (D-Miss.) trình bày rõ ràng nhất trong bài phát biểu của ông khi khai mạc và bế mạc những phiên điều trần công khai của Ủy ban.Trong phiên điều trần đầu tiên, dân biểu Thompson cho biết  :

 

“Tôi là dân ở một vùng của đất nước nơi mọi người biện minh cho những hành động của chế độ nô lệ, Klu Klux Klan và treo cổ. Tôi lại được nhắc về lịch sử đen tối đó khi hôm nay tôi nghe thấy những giọng lưỡi cố gắng biện minh cho hành động của những người bạo loạn nổi dậy vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.”  (DB Bennie Thompson (D-Miss.)

 

XEM TIẾP >>>>>    

 

 No comments:

Post a Comment

View My Stats