Friday 31 August 2012

TRUNG QUỐC : NẠN NHÂN BỊ YAHOO! PHẢN BỘI ĐÃ MÃN ÁN 10 NĂM TÙ (Tú Anh - RFI)

Tú Anh   -   RFI
Thứ sáu 31 Tháng Tám 2012

Nhà dân báo Vương Tiu Ninh va ra khi nhà tù Trung Quc vào hôm nay 31/08/2012. Do hám li, thiếu dũng cm, tp đoàn truy cp thông tin đin t Yahoo! đã cung cp « thông tin » cho công an Trung Quc làm hàng lot blogger b đi tù. V vic này gây phn n trong công lun quc tế, khiến Quc hi và tư pháp M hi ti Yahoo!.

Mt nhà dân ch Trung Quc, sau 10 năm lao lý, do s phn bi ca đi tp đoàn cung cp dch v Internet Yahoo! đã ra khi nhà tù vào sáng hôm nay.

Vương Tiu Ninh, 62 tui, mt blogger và thành viên hot đng cho quyn t do dân ch ti Trung Quc b bt giam vào năm 2002 và b kêu án 10 năm tù vi ti danh « âm mưu lt đ chính quyn ». Bà v ca ông là Dư Lăng cho biết, chng ca bà va ra khoi nhà tù, sc khe tt.

Cách nay 10 năm, vào mt bui sáng sm,hàng chc công an đã lao vào căn h ca hai v chng nhà ly khai ti Bc Kinh, lúc ông đang ngi trước máy vi tính b sung bài v trên t báo đin t bí mt ca ông. Làm cách nào mà vào năm 2002 , công an Trung Quc có th tìm ra đa ch nhng blogger dân ch, nếu không có ch đim. Th phm không ai khác hơn là tp đoàn cung cp dch v internet Yahoo! ca Hoa K đã « cung cp » thông tin cá nhân khách hàng cho an ninh Trung Quc.

V tai tiếng này đã làm uy tín ca Yahoo! b hoen , ô nhc. Tuy nhiên, nhng người tr giá nng nht là khách hàng thuc gii tranh đu ti Hoa Lc. Mt trong nhng nn nhân là ông Thch Đào, b kết án 10 năm tù vào năm 2005. Ti ca ông là « tiết l bí mt quc gia » mà thc cht là công b « ch th ca chính ph cm báo chí đưa tin v ngày tưởng nim nn nhân Thiên An Môn ».

Nhưng may mn cho nhng nn nhân ca b máy km kp Trung Quc, vì Bc kinh không phi là ch nhân ca thế gii. V án Vương Tiu Ninh và s phn bi ca Yahoo! đã làm cho Quc hi M phn n. Ban lãnh đo Yahoo! b triu ra trước mt y ban điu tra ca Quc hi và sau đó b kin ra trước tòa án.

Năm năm sau ngày chng b giam, bà Dư Lăng cùng con trai sang được M nh vào mt t chc ca các nhà ly khai Trung Quc t nn ti Hoa K, vi mc đích là tìm lut sư truy t Yahoo! ra tòa v ti bi phn. Hu như không mt chuyên gia lut pháp nào tin rng, mt ph n Trung Hoa yếu đui có th thng được mt đi tp đoàn M. Nhưng, s hin din ca người đàn bà mnh mai này đã to được mt làn sóng liên đi ti Hoa K lên án thái đ « móc ngoc » gia mt tp đoàn tài phit tư bn và mt chế đ cng sn áp bc phi nhân.

Trước các thm phán, phát ngôn viên ca Yahoo!, Jim Cullinan, bin minh là tp đoàn mi hay biết v Vương Tiu Ninh và cam kết là nghiên cu phương án giúp cho khách hàng an toàn trong nhng chế đ kim duyt thông tin như Trung Quc.

V án Yahoo! ti M cui cùng đã được xếp li, sau khi tp đoàn này đng ý mt gii pháp tha hip vi lut sư ca Vương Tiu Ninh và Thch Đào.

Hôm nay, Vương Tiu Ninh ra khi nhà tù, nhưng Thch Đào và nhiu nn nhân khác do thái đ phn bi ca Yahoo! vn còn trong nhà giam.

Theo Human Rights Watch, Vương Tiu Ninh phi th án sut 10 năm không được ân xá, vì trong tù, ông cương quyết ph nhn ti danh âm mưu lt đ chính quyn”.

Được hi v d án tương lai, bà Dư Lăng tuyên b, chng bà mi ra khi nhà tù nh, nhưng vn còn trong nhà tù ln. Bà t chi tiết l s tin Yahoo! bi thường, nhưng khng đnh là « rt thán phc Quc hi và nn tư pháp » Hoa Kỳ.1 comment:

View My Stats