Wednesday 29 August 2012

TRUNG QUỐC LẠI MỜI THẦU 26 LÔ DẦU KHÍ, ĐA SỐ Ở BIỂN ĐÔNG (Trọng Nghĩa - RFI)
Trng Nghĩa   -   RFI
Thứ ba 28 Tháng Tám 2012

Theo hãng tin Reuters vào hôm nay, 28/08/2012, Tp đoàn du khí hàng đu Trung Quc CNOOC, đang tìm đi tác ngoi quc đ thăm dò du khí ti 26 lô ngoài khơi, trong đó có 22 nm trong vùng Bin Đông. Tuy nhiên, trái vi ln gi thu vào tháng Sáu, mt chuyên gia phân tích cho biết là không có lô nào nm trong khu vc tranh chp vi các nước Đông Nam Á.
Theo thông tin trên trang web ca CNOOC, mt trong các lô mi thu nm phía bc Vnh Bt Hi, ba lô khác nm trong vùng bin Hoa Đông, 18 lô khu vc phía Đông ca Bin Đông) và 4 lô còn li phía tây Bin Đông. Tng din tích các lô lên đến khong 73.754 km vuông, vi ba lô phía đông Bin Đông nm đ sâu t 700 đến 3.000 mét. Cũng theo ngun tin trên, các công ty nước ngoài quan tâm đến thông báo gi thu này có th tham kho các d liu liên quan t nay cho đến ngày 30/11.
Theo ông Hoàng Tân Hoa, chuyên gia đa cht thuc công ty tư vn năng lượng IHS, đây là đt gi thu ln nht v s lượng ca Tng công ty Du khí Hi dương Trung Quc t thp niên 1990 đến nay, cho thy là CNOOC thc s mun tăng cường công vic khai thác ngun du khí ngoài khơi vi s giúp đ ca các công ty quc tế.
Theo gii quan sát, hai tháng sau khi gây căng thng do mi các tp đoàn quc tế vào đu thu 9 lô trong vùng đc quyn kinh tế và thm lc đa ca Vit Nam nhưng b Bc Kinh cho là thuc ch quyn ca h, Trung Quc ln này không đng chm đến các vùng bin đang có tranh chp. Theo chuyên gia ca IHS, có v như là không có lô nào trong s 22 lô Bin Đông va được CNOOC chào mi nm trong vùng tranh chp.
Trong thi gian gn đây, Trung Quc liên tiếp cho biết là thông báo mi thu các lô nm trong thm lc đa ca Vit Nam đã thu hút s chú ý ca nhiu công ty ngoi quc, trong đó có các hãng du M. Thế nhưng, theo nhn xét ca gii phân tích, các đi tp đoàn quc tế s tránh can d vào các vùng đang tranh chp do các ri ro tim tàng.
Bc Kinh đòi ch quyn trên hu như toàn b vùng Bin Đông, mt khu vc được cho là di dào tim năng du khí, bt chp tuyên b ch quyn ca các nước láng ging Đông Nam Á t Vit Nam, Philippines cho đến Malaysia, Brunei, không k đến Đài Loan.


----------------------------------
1 comment:

View My Stats