Thursday 30 August 2012

MỜI THẦU DẦU KHÍ : TRUNG QUỐC LẠI GẶM NHẮM VÙNG BIỂN CỦA NƯỚC KHÁC ? (Trọng Nghĩa - RFI)
Trng Nghĩa  -  RFI
Thứ tư 29 Tháng Tám 2012

Sau thông tin loan ti hôm qua, 28/08/2012, là Tng công ty Du khí Hi dương ca Trung Quc quyết đnh mi các tp đoàn ngoi quc đến thăm dò 26 lô du khí ngoài bin, trong đó có 22 lô vùng Bin Đông, thot đu đã có chuyên gia ghi nhn rng có v như các lô này không nm trong các vùng bin có tranh chp. Tuy nhiên, ngay sau đó, mt s phân tích khác li thy rng có hai lô có th ăn vào vùng bin ca Vit Nam và Nht Bn.

Theo hãng tin M Bloomberg, mt trong các lô được chào mi mang ký hiu 65/12, ch cách qun đo Hoàng Sa - mà Vit Nam tuyên b ch quyn - khong 50 km (31 hi lý). Lô này gn lô 65/24 trong s 19 lô mà CNOOC đã gi thu khai thác vào năm 2011, nhưng đã b Vit Nam phn đi vào tháng Ba va qua là đã xâm phm ch quyn Vit Nam. Theo phía Vit Nam lô 65/24 đó ch cách mt hòn đo thuc qun đo Hoàng Sa vn vn mt hi lý.

Gii quan sát đang t hi là liu chính quyn Vit Nam có s phn đi Trung Quc v quyết đnh gi thu k trên hay không.

Cũng theo Bloomberg, mt lô gi thu khác mang ký hiu 41/08, thì ta lc gn qun đo Senkaku/Điếu Ngư do Nht Bn kim soát, nhưng li b Trung Quc đòi ch quyn. Theo hãng tin M, lô này nm bên trong vùng 200 hi lý bao quanh qun đo.

Tr li Bloomberg, mt chuyên gia phân tích ti Hng Kông nhn đnh rng s đĩ Trung Quc phi thúc đy thêm vic khng đnh ch quyn ca Bc Kinh trên các vùng bin này, đó là vì nhng kho sát đa cht ban đu cho thy là khu vc có th có mt tim năng du khi to ln.

--------------------------------------1 comment:

View My Stats