Wednesday 29 August 2012

CSVN THỪA NHẬN KHÔNG THỂ GÁN TỘI DANH "KHỦNG BỐ" LÊN TS NGUYỄN QUỐC QUÂN (Việt Tân)
Việt Tân
Cập nhật: 29/08/2012

Thông Cáo Báo Chí

CSVN thừa nhận không thể gán tội danh "khủng bố" lên Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân

Sau khi hết thời hạn 4 tháng tạm giam vô căn cớ đối với Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà cầm quyền CSVN lại vừa gia hạn giam giữ ông thêm 4 tháng nữa. Họ cũng thay đổi tội danh cáo buộc từ vi phạm Điều 84, tức “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, sang Điều 79, “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Việc CSVN phải từ bỏ ý định truy tố ông Nguyễn Quốc Quân theo Điều 84 và chuyển sang Điều 79 cho thấy:
Hà Nội hoàn toàn đuối lý và không thể tìm ra bất kỳ bằng cớ nào để có thể chứng minh ông Nguyễn Quốc Quân phạm tội khủng bố. Việc quy chụp vô căn cứ tội danh "khủng bố", cũng như việc bắt giữ ông tùy tiện vào ngày 17-4 vừa qua, là những tang chứng mới trong hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trọng của nhà cầm quyền CSVN.

Việc đổi sang truy tố theo Điều 79, chỉ vì ông Nguyễn Quốc Quân là thành viên của Đảng Việt Tân, lại càng cho thấy bản chất phản dân chủ, phản nhân quyền của chế độ CSVN. Từ nhiều năm qua, Điều 79 chỉ là phương tiện của chế độ độc tài dùng để trấn áp, giam cầm, và ngăn chận những tiếng nói dân chủ tại Việt Nam.

Trong một phán quyết vào tháng 9 năm 2011, Ủy Ban Điều Tra của Liên Hiệp Quốc về Bắt Giữ Tùy Tiện đã tuyên bố việc nhà cầm quyền CSVN trước đây kết án một số đảng viên Việt Tân theo Điều 79 là sai trái và đi ngược lại bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị. Việc cáo buộc ông Nguyễn Quốc Quân vi phạm Điều 79 lần này càng cho công luận thế giới thấy rõ bản chất ngoan cố và sẵn sàng vi phạm các giao ước quốc tế mà nhà cầm quyền CSVN đã long trọng ký kết.

Đảng Việt Tân khẳng định Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng như mọi đảng viên Việt Tân khác đều là những người tranh đấu bất bạo động cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục vận động mọi nguồn áp lực để buộc chế độ CSVN phải nhanh chóng trả tự do cho Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và các nhà đấu tranh dân chủ khác đang bị giam cầm.

Ngày 29 tháng 8 năm 2012
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng


No comments:

Post a Comment

View My Stats