Wednesday 29 August 2012

NỖI ĐAU QUÊ HƯƠNG (Nhạc sĩ Hoàng Nhật Thông - Quỹ Tù Nhân Lương Tâm)
Nhạc sĩ Hoàng Nhật Thông – Paris
Monday, August 27, 2012

Quỹ Tù Nhân Lương Tâm xin thay mặt họa sĩ Trần Thúc Lân gởi lời cảm ơn các bạn ở Việt Nam đã dùng những bức chân dung này kết hợp với những hình ảnh khác và làm nên một Video clip nhạc này, để vinh danh các chiến sĩ tự do đã hy sinh mạng sống mình vì tổ quốc, đã hy sinh hạnh phúc gia đình để tranh đấu cho toàn dân Việt Nam có tự do dân chủ, có một nền công lý được thực thi trên toàn cõi Việt Nam

"Đáng lẽ tôi chết ngày 30/04/75 rồi, mà không chết. Sống tới giờ này thì tôi coi sinh mạng của tôi là của dân tộc VN, của đất nước VN. Nếu dân tộc VN cần, đất nước VN cần bất cứ lúc nào, sinh mạng Truơng Văn Sương xin hiến”

 

1 comment:

View My Stats