Monday 31 December 2018

TỄU BLOG BÌNH CHỌN CÁC DANH HIỆU TIÊU BIỂU CỦA NĂM 2018 (TS Nguyễn Xuân Diện)
Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

*
Năm 2018 đang khép lại. Sau khi đọc kỹ các đề cử được gửi đến, Tễu Blog vui mừng chính thức công bố: Danh hiệu THI SĨ CỦA NĂM 2018:  NHÀ THƠ THÁI BÁ TÂN Nhà thơ Thái Bá Tân, là hậu duệ của Tao Đàn Phó Nguyên Soái Thái Thuận dưới triều Lê Thánh Tông. Ông từng học Đại học ngoại ngữ Matscova (khoa phiên dịch tiếng Anh) 1967 –...

*
*
Năm 2017 sắp kết thúc. Năm mới 2018 sắp bắt đầu. Hôm nay, ngày cuối cùng của năm, Tễu Blog nhận được các đề cử vinh danh Nhà trí thức tiêu biểu của năm 2018. Tễu Blog vui mừng chính thức công bố: NHÀ TRÍ THỨC TIÊU BIỂU CỦA NĂM 2018:Tiến sĩ Chu Hảo - nguyên Giám đốc NXB Tri thức. Vinh danh Tiến sĩ Chu Hảo là để biết ơn và ghi...

*
*
Năm 2018 đang khép lại. Nhìn lại truyền thông báo chí cả hai lề năm 2018, sau khi đọc kỹ các hồ sơ đề cử được gửi đến, Tễu Blog vui mừng chính thức công bố: Danh hiệu Nhà báo của năm 2017:  ĐỖ CAO CƯỜNG & TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH Trong năm 2018, bằng các trang FB hai nhà báo Đỗ Cao Cường...

No comments:

Post a Comment

View My Stats