Friday 28 December 2018

ĐOÀN KẾT & ĐẤU TRANH ÔN HÒA : HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA! (Trần Đức Thạch / Trần Quang Thành)
28/12/18

Vượt qua sự đàn áp và khủng bố khốc liệt của giới bạo quyền cộng sản, phong trào đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam vẫn có bước phát triển đáng khích lệ mà đỉnh cao là cuộc biểu tình ngày 10/06/2018 diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước buộc nhà câm quyên cộng sản phải hoãn không thời hạn việc thông qua dự luật Đặc khu.

Củng cố và phát triển, phong trào đấu tranh đòi dân chủ đang có các hoat động dưới nhiều hình  thức khác nhau để phù hợp với hiện tình đất nước khi giới bạo quyêt gia tăng đan áp, bắt giam, bỏ tù nhiêu nhà hoạt động với những bản án hết sức hà khắc và nặng nề.

Từ Nghệ An, nhà  thơ Trần Đức Thạch, cựu tù nhân lương tâm đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang  Thành. Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe :

Cựu tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 28/12/2018


No comments:

Post a Comment

View My Stats