Saturday 29 June 2019

KHÓA HUY HIỆU RỪNG CỦA BSA DÀNH CHO HƯỚNG ĐẠO HOA KỲ GỐC VIỆT (Nguyễn Tấn Đệ)
Nguyễn Tấn Đệ
Giám đốc huấn luyện Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ và cố vấn cho Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt (NVSC)
June 28, 2019

Khóa Huy Hiệu Rừng (Wood Badge) với 64 khóa sinh và 33 huấn luyện viên chính thức khai mạc vào ngày 17 Tháng Sáu vừa qua, tại trại trường của Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) – Camp Clark, tiểu bang Oregon.

Đây là khóa huấn luyện Huy Hiệu Rừng với thủ bản của BSA dành cho các Trưởng đã, đang và sẽ nắm đoàn; hay các Trưởng phục vụ trong các cấp Châu, Đạo và Quốc Gia (Council, District and National).

Khóa Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên IX với 64 khóa sinh đến từ nhiều miền trên lãnh thổ Hoa Kỳ, gồm 23 khóa sinh từ hai miền Nam, Bắc California; 27 đến từ tiểu bang Texas; hai khóa sinh từ Georgia; một từ tiểu bang Washington; mười khóa sinh từ Oregon đến và một từ Úc Châu.

Lễ chào cờ khai mạc Trại Tùng Nguyên IX, ngày 7 Tháng Sáu, 2019 tại Camp Clark, Oregon. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Các khóa sinh, từ 18 đến 83 tuổi, sẽ học hỏi trong năm ngày. Sau khi rời trại, họ sẽ mang về đơn vị những điều thu nhận được từ các huấn luyện viên, đồng thời sẽ đề ra và cam kết năm mục tiêu cho chính mình, trong thời gian tối đa là 18 tháng để hoàn tất những chứng chỉ. Khóa Huy Hiệu Rừng bế mạc vào ngày Thứ Bảy, 22 Tháng Sáu, 2019.

Tưởng cũng nên nêu những điểm sau đây để mọi người hiểu thêm về những chương trình dành cho Hướng Đạo Hoa Kỳ Gốc Việt liên quan đến Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ.

1- Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới (WOSM- World Organization Scout Movement) quy định rằng mỗi quốc gia chỉ có duy nhất một Hội Hướng Đạo là hội viên chính thức của phong trào, đồng thời Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ đã được Quốc Hội Hoa Kỳ ủy quyền và độc quyền sử dụng danh xưng Hướng Đạo trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

2- Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) đã thành lập Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Hoa Kỳ Gốc Việt (NVSC) để đại diện cho BSA hỗ trợ các Châu có các đơn vị gốc Việt ghi danh với BSA. Đồng thời NVSC cũng sẵn sàng giúp các đơn vị gốc Việt khi được yêu cầu.

3- BSA luôn khuyến khích các đơn vị sắc tộc ghi danh với BSA nên gìn giữ những văn hóa, truyền thống của dân tộc mình trong khuôn khổ quy định của BSA.

4- Một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên đối với Hướng Đạo Hoa Kỳ Gốc Việt chúng ta về chương trình huấn luyện dành cho các Trưởng gốc Việt, như sau:

- Năm 2001, BSA chấp thuận tổ chức khóa huấn luyện Huy Hiệu Rừng dành cho người gốc Việt và khóa huy hiệu Rừng Tùng Nguyên IV là khóa đầu tiên thuộc BSA sử dụng thủ bản “Huy Hiệu Rừng Thế Kỷ 21.”

- Vào năm 2020, BSA sẽ thay đổi thủ bản Huy Hiệu Rừng mới, được gọi là “Huy Hiệu Rừng 2020.” Khóa Tùng Nguyên IX tuy chính thức khai mạc hôm 17 Tháng Sáu, nhưng lại được đề nghị áp dụng thủ bản mới này. Một lần nữa, Hướng Đạo Hoa Kỳ Gốc Việt chúng ta tạo lịch sử trong Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ.

- Khóa Tùng Nguyên IX cũng trùng hợp vào dịp kỷ niệm 100 năm của chương trình huấn luyện Huy Hiệu Rừng trên thế giới (1919-2019).

5- Năm 2001, Tùng Nguyên IV thành công với 48 khóa sinh được tổ chức tại West Palm Beach tiểu bang Florida.

Toán huấn luyện viên. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Năm 2005, Khóa Tùng Nguyên V đã được thực hiện tại hải đảo Catalina, tiểu bang California, với 36 khóa sinh.

Tiếp nối, Tùng Nguyên VI với 58 khóa sinh đã tổ chức tại trại trường Goshen, tiểu bang Virginia, vào năm 2010.

Năm 2013, tại Santa Barbara, tiểu bang California, với 64 khóa sinh, khóa Tùng Nguyên VII đã vượt kỷ lục số khóa sinh tham dự.

Tùng Nguyên VIII được thực hiện tại hải đảo Maui, tiểu bang Hawaii, vào năm 2016 với 51 khóa sinh.

6- Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt là một ủy ban của BSA đã tổ chức thành công các Khóa Huy Hiệu Rừng (tính đến nay được sáu khóa) mà không có ủy ban sắc tộc nào khác có thể thực hiện trong thời gian 20 năm qua.

7- Lược qua lý do thực hiện các khóa “Tùng Nguyên:”

Vào năm 1991, toán huấn luyện gốc Việt thuộc Hội Hướng Đạo Canada đã tổ chức Khóa Huy Hiệu Rừng dành cho những Trưởng Hướng Đạo gốc Việt thuộc Hội Hướng Đạo Canada gọi khóa này là Tùng Nguyên I.

Đến năm 1994, Toán Huấn Luyện này đã tổ chức khóa Tùng Nguyên II tại trại trường Lost Valley của BSA thuộc tiểu bang California với thủ bản của Hội Hướng Đạo Canada.

Đến năm 1996, Khóa Tùng Nguyên III cũng được Hội Hướng Đạo Canada đồng ý tổ chức. Lần này được thực hiện ngay chính nơi tổ chức đầu tiên của Khóa Huy Hiệu Rừng là Gilwell Park, Anh Quốc.

Sau khóa Tùng Nguyên III, nhiều Trưởng Hướng Đạo Hoa Kỳ Gốc Việt đã có thỉnh nguyện với BSA về Khóa Huy Hiệu Rừng với thủ bản BSA dành cho các Trưởng gốc Việt, do đó mới có các Khóa Huy Hiệu Rừng được tiếp nối như sau:

-Tùng Nguyên IV BSA-SR-430 – West Palm Beach, Florida. Khóa Trưởng: Nguyễn Tấn Đệ.

-Tùng Nguyên V WR-TN-05 – Catalina Island, California. Khóa Trưởng: “Nicholas” Nguyễn Duy Việt.

-Tùng Nguyên VI WR-TN-06 – Goshen Scout Reservation, Virginia. Khóa Trưởng: Lý Nhật Hui.

-Tùng Nguyên VII 999-13 – Santa Barbara, California. Khóa Trưởng: Trần Văn Long.

-Tùng Nguyên VIII 999-16 – Maui, Hawaii. Khóa Trưởng: Alina Lee Santiago.

-Tùng Nguyên IX 999-19 – Camp Clark, Oregon. Khóa Trưởng: “Martin” Phạm Ngọc Phước.


No comments:

Post a Comment

View My Stats