Thursday 25 August 2016

TỔNG KẾT 20 NĂM VĂN HỌC MIỀN BẮC (Huỳnh Ái Tông - DCV Online)
Huỳnh Ái Tông
Posted on August 24, 2016 by editor — 1 Comment

Với dân số miền Bắc vào năm 1956 là khoảng 20 triệu người, có khoảng 4 triệu gia đình nông dân. Nếu chỉ có 2% gia đình nông dân bị liệt vào giai cấp cường hào địa chủ, thì số người bị giết ít nhất là 80,000 người. (Hình bên: Bà Nguyễn Thị Năm, người phụ nữ đầu tiên bị đấu tố/bắn trong chiến dịch CCRĐ của đảng Lao Động Việt Nam.)

DCVOnline | Tác giả Huỳnh Ái Tông sinh năm 1941 tại làng Bình Thủy (trên Cù lao Năng Gù), tổng Định Thành, quận Châu Thành, tỉnh Long Xuyên. Ông định cư tại Mỹ 1991 và nghỉ hưu từ 2009.
Thời gian ở Việt Nam tác giả là một giáo chức dạy học ở trường trung học Kỹ thuật Ban Mê Thuộc và là Hiệu trưởng trường Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, Sài Gòn. Và ông còn là một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Huỳnh Ái Tông là một tác giả chuyên về biên khảo văn học Việt Nam. Tác phẩm của ông gồm có
– “Văn Học Miền Nam (1954-1975)”, 7 tập;
– “Văn Học Miền Bắc (1954-1975)”, 5 tập;
– “Văn Học Việt Nam Cận và Hiện Đại”, 7 tập;
– Báo Chí Và Nhà Văn Quốc Ngữ Thời Sơ Khai;
– Văn Học Miền Nam 1623-1954;
– Truyện Cuả Tôi;
– Thà Chết Vinh Hơn Sống Nhục

DCVOnline giới thiệu đến bạn đọc tác giả Huỳnh Ái Tông qua Chương 3 (chương sau cùng) của tác phẩm “Văn Học Miền Bắc (1954-1975)” ở tập V của ông.


---------------------------

Chương thứ ba: Tổng kết 20 năm Văn học miền Bắc

Nhìn lại 20 năm Văn Học miền Bắc từ 1954 cho đến 1975, người ta thấy có những đặc điểm nổi trội sau đây:


*
*
Huỳnh Ái Tông
Posted on August 25, 2016 by editor — 0 Comments

Thời gian sẽ đi qua, xóa tan mọi nổi oan khuất, đày đọa con người, nhưng lịch sử sẽ ghi lại trong Hai mươi năm Văn học miền Bắc có tư trào Nhân văn – Giai Phẩm xảy ra một thời gian ngắn ngủi, nhưng kéo dài cho những con người đã tạo dựng nên nó và trong Văn học sử Việt Nam.

Luật CCRĐ được Quốc Hội nước VNDCCH thông qua ngày 4-12-1953. Nguồn: OntheNet

Ðêm 11 rạng ngay 12-11-1956, một số nghĩa quân lén trở về Quỳnh Lưu để tổ chức biểu tình yểm trợ cho dân quân xã Diễn Châụ Ðêm hôm đó, 3000 thanh niên các xã Do Xuyên, Ba Làng và Nông Cống tỉnh Thanh Hóa đã kéo vào yểm trợ nghĩa quân. 4g sáng cùng ngày, một Ủy Ban Biểu Dương Lực Lượng Nông Dân Quỳnh Lưu và Ủy Ban Tiếp Tế Nghĩa Quân được thành lập. Phụ nữ, trẻ em đã mang gạo, thực phẩm đến xã Cẩm Trường, nơi cuộc đấu tranh đã bước vào ngày thứ 3.


Bạn đọc có thể tìm đọc tác gỉa Huỳnh Ái Tông ở trang http://www.vietnamvanhien.net/HuynhAiTong.html

No comments:

Post a Comment

View My Stats