Thursday 25 August 2016

ĐÂU LÀ NHỮNG QUYỀN CON NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT ? (Emma Luxton, WEF)

Emma LuxtonWEF
Hương Ly chuyể ngữ, CTV Phía Trước
Posted on Aug 23, 2016

Theo khảo sát mới đây của YouGov, quyền con người quan trọng nhất mà bạn nghĩ hóa ra lại phụ thuộc phần lớn vào nơi mà bạn sinh sống.

Tổ chức bỏ phiếu này đã khảo sát người dân từ bảy hạt của châu Âu và Hoa Kỳ về 30 quyền con người được công bố bởi Liên Hiệp Quốc, Hội đồng châu Âu và Tuyên ngôn Nhân quyền Hoa Kỳ. Chúng cũng bao gồm các quyền có đặc điểm nổi bật có thể thấy ở các cuộc tranh luận gần đây trên truyền thông.

Những người khảo sát được yêu cầu chọn 10 trong 30 quyền mà họ cho là quan trọng nhất. Những biểu đồ này từ i100 cho thấy phần trăm số người được khảo sát từ mỗi quốc gia bầu cho mỗi quyền.

Sự tự do bầu cử đã được xếp như quyền con người quan trọng nhất trong năm trên tám quốc gia.

Quyền tự do bầu cử

Hoa Kỳ xem vấn đề tự do ngôn luận như là quyền quan trọng nhất của con người, xếp thứ ba là quyền tự do bầu cử. Tự do ngôn luận cũng được coi trọng ở Đức, nơi mà công dân của họ cũng thấy rằng việc này là quan trọng nhất.

Trong tám quốc gia, hơn 50% người được khảo sát chọn tự do ngôn luận như là một trong những quyền con người quan trọng nhất – đó là quyền duy nhất nhận được 50% hoặc nhiều hơn từ tất cả các quốc gia.

Quyền được xét xử công bằng

Quyền xét xử công bằng cũng được cho là một trong top 5 quyền quan trọng nhất bởi người dân đến từ nửa số quốc gia. Ở Anh thì quyền này được coi là quan trọng thứ hai, và được xếp thứ tư ở Hoa Kỳ, Đức và Thụy Điển.

Quyền được tự do giáo dục và chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp được cho là ưu tiên với hầu hết các nước. Tuy nhiên, Pháp và Hoa Kỳ đánh giá những quyền này thấp hơn so với các nước khác.

Sự khác biệt trong lịch sử và văn hóa, đặc biệt với sự quan tâm về điều khoản dịch vụ công cộng có thể giải thích sự khác nhau giữa Hoa Kỳ và phần đông các nước châu Âu.

Mĩ cũng khác các nước châu Âu về tự do tôn giáo, với số phiếu chọn quyền này ở Mĩ là 53%, nhưng đây vẫn là con số ít hơn 30% so với người dân ở hầu hết các quốc gia khác.

Quyền được sống của một đứa trẻ chưa sinh ra là một quyền khác mà Hoa Kỳ đánh giá cao hơn châu Âu, với 30% công dân Hoa Kỳ chọn là một trong những quyền quan trọng nhất; tuy nhiên ở hầu hết các nước châu Âu thì con số này lại ít hơn 10%.

Quyền được sở hữu súng

Một phạm vi khác mà người Mỹ và người châu Âu có quan điểm khá khác nhau là quyền sở hữu súng. Hầu hết một nửa người được khảo sát ở Hoa Kỳ cho rằng việc tự do sở hữu súng là một quyền con người quan trọng, trong khi đó công dân các nước châu Âu lại có con số ít hơn 6%.

Những quyền được xếp hạng là ít quan trọng nhất bởi tám quốc gia bao gồm quyền tranh cử không giới hạn chi phí, quyền tổ chức một công ty chỉ với một vài quy định và quyền được sống ở một vùng lãnh thổ mà không có dân nhập cư.

© 2007-2016 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiatruoc.info

No comments:

Post a Comment

View My Stats