Monday 8 May 2023

VIỆT NAM GIẢM MỤC TIÊU ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI, TĂNG PHỤ THUỘC THAN ĐÁ (BBC News Tiếng Việt)

 Việt Nam giảm mục tiêu điện gió ngoài khơi, tăng phụ thuộc than đá

BBC News Tiếng Việt

8 tháng 5 năm 2023

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-65522769

 

Việt Nam đặt mục tiêu tăng hơn gấp đôi công suất phát điện vào năm 2030, nhưng lại giảm nhẹ công suất mục tiêu điện gió ngoài khơi, đồng thời sẽ phụ thuộc nhiều vào than đá cho đến cuối thập kỷ này, theo một tài liệu của chính phủ mà Reuters xem được.

 

Tổng công suất phát điện tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt 158 gigawatt (GW) vào năm 2030, cao hơn so với ước tính trước đây và tăng từ mức 69 GW của năm 2020, theo tài liệu thảo luận của chính phủ Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà ngoại giao hôm thứ Năm 04/05.

 

Điện mặt trời: Cắt giảm mạnh công suất, 'VN giáng đòn vào nỗ lực năng lượng sạch'

Điện gió VN: Nguy cơ thiệt hại hàng tỷ USD đầu tư nước ngoài - Bài 1

Điện gió Việt Nam: Mối lo an ninh, quốc phòng và nhà đầu tư Trung Quốc - Bài 2

 

Một số nội dung, bao gồm cả mục tiêu tổng công suất điện, đã được công bố trên cổng thông tin điện tử chính phủ Việt Nam.

 

Tài liệu của chính phủ cho biết Việt Nam đặt mục tiêu năm 2030 đối với công suất điện gió ngoài khơi, dự kiến sẽ thu hút hàng tỷ đô la đầu tư nước ngoài, ở mức 6 GW so với 0 GW hiện nay - thấp hơn một chút so với mục tiêu 7 GW trong dự thảo tháng 12 về phát triển năng lượng của quốc gia.

 

Công suất có thể tăng lên hơn 90 GW vào năm 2050, theo các mục tiêu do chính phủ đề ra, các mục tiêu này vẫn có thể thay đổi cho đến khi được phê duyệt theo quy hoạch điện mới.

Hai người nắm vấn đề về các cuộc thảo luận cho Reuters biết tài liệu tóm tắt một phiên bản mới của kế hoạch năng lượng do Bộ Công thương Việt Nam chuẩn bị vào tuần trước đó, phiên bản này vẫn cần sự chấp thuận của chính phủ. Bộ Công thương đã không trả lời đề nghị bình luận về vấn đề này từ Reuters.

 

VN vẫn 'nghiện' điện than dù đã cam kết 'phát thải bằng 0' vào 2050 - Bài 1

Tăng điện than tới 2030 - 'Cú giáng' của VN vào mục tiêu năng lượng sạch? - Bài 2

 

Kế hoạch này rất quan trọng để giải phóng 15,5 tỷ USD quỹ chuyển đổi xanh đã cam kết cho Việt Nam vào tháng 12 của nhóm G7, nhưng việc phê duyệt kế hoạch này đã bị trì hoãn trong nhiều năm do các tranh cãi nội bộ và những cải cách phức tạp.

 

Việt Nam đã đưa ra cam kết tại Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow (COP26) vào tháng 11 năm 2021 rằng họ sẽ đạt trung hòa carbon vào năm 2050.

 

Văn bản nội bộ này cũng cho biết Việt Nam sẽ loại bỏ hoàn toàn tất cả các nhà máy nhiệt điện than vào năm 2050, phù hợp với các cam kết trước đó.

 

Tuy nhiên, công suất kết hợp của các nhà máy nhiệt điện than sẽ tăng lên 30,1 GW vào năm 2030 từ 21,4 GW vào cuối năm 2020, khẳng định đây là nguồn điện lớn nhất của đất nước, chiếm 19% tổng công suất, theo tài liệu.

 

Đến năm 2030, thủy điện sẽ là nguồn năng lượng chính thứ hai, tiếp theo là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và điện gió trên bờ.

 

Chính phủ cho biết kế hoạch này nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm là 7% trong thập kỷ này.

 

Năng lượng VN 2023: Điện than đang thoái trào hay bùng nổ?

Thông tin 'mù mờ' về gói 15 tỷ USD giúp VN chuyển đổi năng lượng sạch

 

----------------------

TIN LIÊN QUAN

 

Điện mặt trời: Cắt giảm mạnh công suất, 'VN giáng đòn vào nỗ lực năng lượng sạch'

15 tháng 9 năm 2022

.

Điện gió Việt Nam: Mối lo an ninh, quốc phòng và nhà đầu tư Trung Quốc - Bài 2

24 tháng 2 năm 2023

.

Điện gió VN: Nguy cơ thiệt hại hàng tỷ USD đầu tư nước ngoài - Bài 1

23 tháng 2 năm 2023

.

Tăng điện than tới 2030 - 'Cú giáng' của VN vào mục tiêu năng lượng sạch? - Bài 2

25 tháng 11 năm 2022

.

Việt Nam vẫn 'nghiện' điện than dù đã cam kết Net Zero năm 2050 - Bài 1

10 tháng 11 năm 2022

.

Việt Nam và thông tin 'mù mờ' về gói chuyển đổi năng lượng sạch 15 tỷ USD

15 tháng 3 năm 2023

.

Năng lượng VN 2023: Điện than đang thoái trào hay bùng nổ?

10 tháng 4 năm 2023

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats