Saturday 31 October 2015

VỀ MỘT QUÃNG THỜI GIAN" TRỐNG" TRONG TIỂU SỬ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Nguyễn Quốc Phong)

Nguyễn Quốc Phong
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2015

 Không chỉ với những nhà nghiên cứu mà bất kể ai đọc tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có chung một nhận xét (cũng là một nỗi băn khoăn) về một thời đoạn lịch sử hầu như có rất ít thông tin. Đó là thời gian của các năm từ 1914 đến 1917. Bộ sách "Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử" (Nhà xuất bản Sự thật, bản 2006), có tới 9 tập, thời gian từ 1914 đến 1917 thuộc về tập I (1890-1929) dày 436 trang (không kể phần sách dẫn) thì 4 năm này chỉ chiếm có...6 trang và với...3 sự kiện. Năm 1916 không có sự kiện nào và 3 năm còn lại mỗi năm có đúng 1 sự kiện.


---------------------------

BÌNH LUẬN của HUY ĐỨC


Xưa & Nay (tạp chí nghiên cứu của hội khoa học Lịch sử VN) công bố những tài liệu quan trọng về Hồ Chí Minh, nếu đây là sự thật thì: Té ra, "Bác" sinh năm 1894 chứ không phải 1890; mãi cho tới 1918, "Bác" vẫn sẵn sàng thế thân đăng lính... chứ chưa "tìm đường cứu nước". Bài nghiên cứu của nhà báo Quoc Phong - nguyên Phó tổng biên tập báo Thanh Niên.


No comments:

Post a Comment

View My Stats