Saturday 31 October 2015

Cháu ngoan lưu manh là một trong những di họa của Hồ (Le Nguyen)


Với các tài liệu “phong phú” của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam làm ra, phát tán... cùng với các tài liệu bí mật lưu trữ trong văn khố của các quốc gia trực tiếp lẫn gián tiếp liên quan đến cuộc chiến Việt Nam được bạch hóa. Tư liệu lịch sử này đã chỉ ra sự thật Hồ Chí Minh là một tên cộng sản vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc nhận tiền nước ngoài hoạt động cho cộng sản quốc tế. Sự thật lịch sử cũng đã chỉ ra tư tưởng phi dân tộc, phản dân tộc của Hồ Chí Minh được chính miệng Hồ thốt ra, viết ra trong các tài liệu, bút tích văn kiện lịch sử và trong các tác phẩm văn do Hồ biên soạn, sáng tác từ kho tài liệu đảng cộng sản làm ra. Có đoạn đọc được đã chỉ ra Hồ là tên cộng sản xảo quyệt, trí trá núp bóng dân tộc làm tay sai cho ngoại bang là sự thật không thể chối cãi:

"...Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới.” (trích bài báo đăng trên tờ Thanh Niên phát hành ở Quảng Châu ngày 20/12/1926.)

“ ...Chúng ta theo chủ nghĩa quốc tế, không theo chủ nghĩa quốc gia… Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng… hình thức thì dân tộc mà nội dung là quốc tế..." (Trích lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, tập 1).

“...Phải khéo léo dẫn đến sự kiện nhân dân Việt Nam đang bị áp bức bóc lột. Đối với chủ điểm này nếu đối phương đồng tình thì dẫn đến kích động. Khi người ta vào tròng rồi mới đưa ra chủ nghĩa cộng sản...” (Trích lời kể của Nguyễn Lương Bằng về lời Hồ dạy cách khoát áo dân tộc trong tác phẩm Mãi Mãi Đi Theo Con Đường Của Người.)

Chính vì tư tưởng, đạo đức không có gì... của Hồ và chính vì nhiệm vụ đánh đuổi “thực dân, đế quốc” cho Nga-Tàu, bằng núi xương sông máu của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam nên “di sản” của Hồ để lại là một đống đổ nát hoang tàn đẫm đầy máu nước mắt của dân tộc Việt Nam. Thời nay những ai có thiện chí, muốn làm tổng kết di họa của Hồ Chí Minh để lại trên thân thể đầy thương tích do bác đảng gây ra trong lòng đất nước, dân tộc Việt Nam là nhiệm vụ bất khả thi, vì không bút mực nào có thể tả hết được di họa của Hồ. 

Nói đến di họa Hồ Chí Minh, thú thật chỉ có thể nói đến nguyên nhân cốt lõi tức là nguyên nhân của mọi nguyên nhân phát sinh thảm họa gây hậu quả nghiêm trọng do nhân vật gian hùng, ma giáo đầy thủ đoạn của Hồ Chí Minh gây ra trong quá khứ và thảm họa của đám cháu ngoan bác Hồ lưu manh do Hồ rèn luyện, nuôi trồng trong khuôn khổ cộng sản phản động trên đất nước “Hồ không có Hồ” gây ra ngày hôm nay.

Nguyên nhân cốt lõi gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục do Hồ Chí Minh để lại có nguồn gốc từ chủ nghĩa cộng sản, tư tưởng Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội cùng với chủ nghĩa tam vô: vô gia đình; vô tôn giáo; vô tổ quốc. Những yếu tố vừa nêu là chủ thể nền tảng hình thành chế độ độc tài toàn trị cộng sản nằm trong khung hệ thống đảng độc quyền lãnh đạo với không tam quyền phân lập, không đa nguyên đa đảng, không tự do ngôn luận... 

Đối với những người có đọc lịch sử chính trị thế giới, không ai là không biết, chế độ độc tài toàn trị cộng sản là chính thể phản động đi ngược chiều tiến hóa của xã hội loài người. 

Độc tài cộng sản là nguyên nhân của mọi nguyên nhân xé nát khối đại đoàn kết dân tộc, phá tan hoang đất nước Việt Nam làm đắng lòng những ai còn nặng nợ với tương lai Việt Nam. 

Chế độ độc tài với đảng lãnh đạo độc quyền quyền lực tuyệt đối làm phát sinh tha hóa tuyệt đối, là nguyên nhân làm cho con người hư hỏng, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, thú tính lên ngôi.

Độc quyền lãnh đạo với quyền lực tuyệt đối cũng chính là nguyên nhân triệt tiêu động lực cạnh tranh để phát triển theo quy luật phát triển tự nhiên của xã hội loài người và cũng chính độc quyền quyền lực của đảng lãnh đạo là nguồn gốc phát sinh nhiều thế hệ cháu ngoan ngoan bác Hồ độc ác, gian manh, dối trá... gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho dân, cho nước Việt Nam. 

Có lẽ mọi người dân Việt Nam có quan tâm đến đất nước đều thấy, là các thế hệ cháu ngoan nhiều sắc thái với bản chất lưu manh, rừng rú, phi nhân tính nắm giữ độc quyền quyền lực nhà nước và với quyền hành tuyệt đối trong tay “luật là tao tao là luật” không cơ chế kiểm soát quyền lực. Chúng như loài thú hoang dã, chúng như ông trời con đi ngược lại truyền thống dân tộc, phá nát tình làng nghĩa xóm, triệt tiêu tinh thần nhân ái bao dung của dân tộc Việt Nam vốn có. 

Lịch sử đã chỉ ra các thế hệ cháu ngoan bác Hồ lưu manh nắm quyền lãnh đạo. Có đứa làm theo lệnh Hồ ném nhiều thế hệ thanh niên vào chảo lửa chiến tranh cho tham vọng bành trướng, mở rộng biên cương cho cộng sản quốc tế. Có đứa núp bóng hào quang giả tạo của Hồ để phục vụ, để thỏa mãn tham vọng lợi quyền cá nhân của chúng chứ không vì tổ quốc, tổ cò chi cả! 

Cụ thể là đám cháu ngoan lưu manh của Hồ, có cả Hồ đã nướng hàng triệu thanh niên Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh dưới danh nghĩa đánh Pháp, đuổi Mỹ cho Nga-Tàu trước kia và hiện tại cháu ngoan bác Hồ lưu manh núp dưới bóng Hồ, nhân danh Hồ để làm bậy. Bậy bạ nhất là chúng kéo bè kết nhóm, xúi dục, kích động những đứa mù đảng, cuồng Hồ xộc đi chửi bới, hành hung những ai chỉ ra sự thật Hồ Chí Minh và giả vờ “hiếu kính” lập kế hoạch xây tượng đài Hồ để toa rập rút ruột công trình, ăn cắp tiền thuế của dân làm cho dân ngu muội bái lạy tên tội đồ dân tộc - Hồ Chí Minh. 

Trong tổng thể kế hoạch xây hàng trăm tượng đài cho Hồ khắp mọi miền đất nước, có cái đã xây rồi, có cái còn nằm trên dự án. Nhìn vào thực tế của các tượng đài đã đưa vào sử dụng, có một bộ phận người dân đánh giá, tiên lượng các tượng đài được xây lên sẽ cùng chung số phận với tượng đã xây rồi nên họ phẫn nộ, kết luận những đứa cháu ngoan lên kế hoạch thực hiện xây tượng đài: “...hoặc là khốn nạn hoặc là thần kinh”. Có số người dân khác thì cho rằng những đứa lãnh đạo lưu manh chủ trương xây tượng đài là những kẻ không những thần kinh mà còn có cả khốn nạn.

Ai cũng biết cháu ngoan bác Hồ có nhiều loại nhưng có một số cháu ngoan lưu manh nhiều phù phép, lẻo mép, giỏi đi bằng đầu gối, bò lên làm lãnh đạo đảng, nhà nước. Đám này khéo diễn, biết làm mặt “nghiêm” nhân danh Hồ Chí Minh, giả vờ thành khẩn “nghe” lời dạy của Hồ chí Minh trước mặt các đồng chí mù đảng, cuồng Hồ để từ chối vất tư tưởng Mác-Lê vào thùng rác lịch sử, từ chối từ bỏ con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa hoang tưởng, thiết lập chính thể dân chủ - một nhà nước của dân, do dân, vì dân như loài người tiến bộ đã thực hiện, đã giúp cho dân, cho nước họ hùng cường, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc... 

Thực chất của sự tôn kính Hồ của đám cháu ngoan lưu manh này chỉ là nhằm mục đích lừa gạt “đồng chí”, bịm bợm nhân dân, ngăn cản Việt Nam hội nhập vào giòng sống văn minh, tiến bộ, nhân bản của cộng đồng nhân loại để bảo vệ “thành quả” ăn cắp, ăn cướp được của dân, của nước.

Sự thật lịch sử chỉ ra, chính Hồ đã nhiều lần ngăn chận Việt Nam thoát hiểm họa cộng sản. Cụ thể như việc Hồ chống phá các hiệp ước trao trả độc lập của thực dân Pháp, phát xít Nhật cho chính quyền quốc gia, nằm ngoài vòng cương tỏa, lệ thuộc của cộng sản quốc tế. Ngoài Hồ ra còn có lũ cháu ngoan lưu manh do Hồ và đảng cộng sản sản sinh ra đã nhiều lần ngăn cản cơ hội cho Việt Nam thoát ra khỏi hậu họa cộng sản đã nhiều lần diễn ra trong lịch sử: 

Một là Hồ và lũ cháu ngoan lưu manh đã ngăn chận cơ hội cho nửa nước Việt Nam sống trong hòa bình, tự do, no ấm, hạnh phúc... qua việc vi phạm hiệp định đình chiến được ký kết ở Geneva năm 1954, xé bỏ hiệp định Paris năm 73, theo lệnh Nga-Tàu xua đại quân vượt sông Bến Hải đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa, vi phạm hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình được ký kết ở thủ đô ánh sáng Paris ngày 27/01/1973.

Hai là trong lúc người dân các nước trong hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa thi nhau vất bỏ chủ nghĩa Mác- Lê, đoạn tuyệt đường lối cai trị độc tài cộng sản thì tên tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và băng đảng lãnh đạo phản động “mượn hình ảnh Hồ” dẫn đầu phái đoàn qua Thành Đô khấu đầu quan thầy Trung Cộng xin nối lại bang giao với kẻ thù truyền kiếp phương bắc với suy nghĩ: “...Dù thế nào Trung Quốc cũng là một nước xã hội chủ nghĩa... cùng ý thức hệ... cùng chủ nghĩa Mác-Lê...”

Việc các tên cháu ngoan lưu manh nhân danh Hồ, viện cớ đi theo con đường Hồ chọn... đi ngược chiều lịch sử, chúng hô hào Kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định xã hội chủ nghĩa và lẻo mép bảo rằng Việt nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng để chủ động đút đầu vào chiếc rọ Thành Đô của bá quyền Trung Cộng năm 1990. Thực chất của vấn đề chỉ là để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền lực của băng đảng, phe nhóm lưu manh Nguyễn Văn Linh.

Ngày nay hậu họa của Linh, di họa của Hồ phát sinh từ chế độ độc tài toàn trị cộng sản do cháu ngoan bác Hồ lưu manh gây ra không thể khắc phục với những vụ việc cụ thể như:

Cháu ngoan bác Hồ lưu manh là hiện thân của đội ngũ cán bộ, đảng viên vô đạo, vô trách nhiệm, vô văn hóa, vô luân cấu kết với nhóm lợi ích ra tay trộm cắp, cướp bóc tài sản của dân của nước. Chúng tự biến thành băng đảng tội phạm có tổ chức, vô cảm trước tiếng kêu đứt ruột, thấu trời của đồng bào, đồng loại và phá tan hoang mảnh giang san gấm vóc của tổ tiên nòi Việt ngàn đời truyền lại.

Cháu ngoan bác Hồ lưu manh đã biến Việt Nam thành “cường quốc” xuất khẩu lao động, bán sức lao động thượng vàng hạ cám có số má trên thế giới. Từ xuất cảng oshin đến nô lệ tình dục... từ buôn người đến xuất cảng băng đảng tội phạm xì ke, ma túy, cần sa... từ cơ trưởng phi hành đoàn rửa tiền và quan chức sứ quán buôn lậu ngà voi, sừng tê giác đến du sinh trộm cắp mỹ phẩm, đồ lót trong các siêu thị có tổ chức của hàng không Việt Nam tiếp tay chuyển về nước tiêu thụ... là nỗi ô nhục cho hai tiếng việt Nam.

Cháu ngoan bác Hồ lưu manh đã biến người dân lao động Việt Nam thành dân tộc nô lệ trên chính quê hương mình có sự tiếp tay tích cực của công đoàn quốc doanh, với đa tầng áp bức, bóc lột của tư bản xanh đến tư bản đỏ và của cán bộ lãnh đạo cao cấp đến tên tổ trưởng dân phố. Bọn này tên nào cũng thể hiện mình là ông trời con “luật là tao tao là luật” theo lối bầy đàn hoang dã, rừng rú thuở loài người còn ăn lông ở lỗ.

Cháu ngoan bác Hồ lưu manh đã biến Việt Nam Cộng hòa ở miền nam là nỗi ước mơ vươn tới của các nước Đông Nam Á trở thành một nước Việt Nam yếu kém, lẹt đẹt đi theo sau đít Miên, Lào về mặt kinh tế- xã hội, dân quyền-nhân quyền nhưng lại nổi tiếng vi phạm trắng trợn các cam kết quốc tế và tệ nạn hối lộ, tham nhũng thì vô phương ngăn chận, đẩy lùi.

Cháu ngoan bác Hồ lưu manh đã biến những khoản viện trợ khoa học kỹ thuật, khoản vốn vay hoàn lại lẫn không hoàn lại của quốc tế cho xây dựng, phát triển đất nước, lọt vào túi tham của nhóm lợi ích và vào túi quan chức của băng đảng trộm cướp cộng sản Việt Nam, không thế lực nào có thể ngăn cản.

Các cháu ngoan bác Hồ lưu manh đã biến các công ty quốc doanh dù độc quyền kinh doanh điện, kinh doanh nước sạch... thậm chí đào than, nhôm, sắt, thép... hút dầu trong lòng đất lên bán với nhiều điều kiện thuận lợi, ưu đãi vốn nhẹ lãi, giảm thuế vẫn bị lỗ triền miên? Mọi người dân có quan tâm đến đất nước đều biết nhưng không thể làm gì được đảng cộng sản độc quyền, độc ác có một không hai trong lịch sử việt Nam ...

Những mảng nhỏ hậu quả của cháu ngoan bác Hồ lưu manh, có nguồn gốc phát sinh từ chế độ độc tài toàn trị cộng sản, từ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ chủ nghĩa xã hội, từ chủ nghĩa tam vô... do Hồ du nhập vào, truyền bá trên đất nước Việt Nam. Sản phẩm cháu ngoan lưu manh là một trong nhiều di họa khó khắc phục của bác đảng, chế độ sản xuất ra, nên không thể bảo Hồ chết đã lâu rồi, “nghĩa tử là nghĩa tận”hãy để cho Hồ yên nghỉ, đừng đào mồ cuốc mả Hồ lên với tư duy “ngây thơ” tin rằng Hồ vô can trong hằng hà sa số loại tội ác đã đang phát sinh, tồn tại trong chế độ độc tài toàn trị cộng sản của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

31/10/2015No comments:

Post a Comment

View My Stats