Friday 30 October 2015

Tuyên bố ủng hộ Chính Phủ Hoa Kỳ điều tầu chiến tuần tra các đảo nhân tạo do Trung Quốc chiếm giữ bất hợp pháp trên biển Đông (Nguyễn Văn Đài)

Fri, 10/30/2015 - 12:52 — nguyenvandai

Các tổ chức Xã hội Dân sự, Chính trị độc lập và các công dân Việt Nam

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015.

Kính gửi:
Chính Phủ Hoa Kỳ
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Chúng tôi, các tổ chức XHDS, Chính trị độc lập cùng với các cá nhân ký tên dưới đây bày tỏ sự ủng hộ Chính phủ Hoa Kỳ trong hành động điều tàu chiến tới tuần tra trong khu vực lãnh hải 12 hải lý tại các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang chiếm giữ bất hợp pháp của Việt Nam.

Việc Chính phủ Hoa Kỳ điều tàu chiến tới tuần tra tại khu vực này hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.

Hành động này của Chính phủ Hoa Kỳ là hoàn toàn đúng đắn nhằm phản đối tuyên bố chủ quyền vô lý, bất hợp pháp, mang tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại biển Đông.
Hành động này của Chính phủ Hoa Kỳ là đúng đắn nhằm duy trì an ninh hàng hải, hàng không, giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực Đông Nam Á và biển Đông.

Hành động này của Chính phủ Hoa Kỳ là hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của cả Hoa Kỳ và Việt Nam trong khu vực biển Đông.

Chúng tôi hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Hoa Kỳ vì những sáng kiến cùng với những hành động phù hợp với luật pháp quốc tế trong việc duy trì an ninh, ổn định và hòa bình trong khu vực biển Đông.

-------------

Joint Statement  from Civil Society Organizations and Vietnamese Political Opposition Groups, and Individuals  
Hanoi, October 28th,  2015

To: The United States Government
United States Department of Defence
United States Department of State
Embassy of the United States in Hanoi

We, an alliance of civil society organizations and Vietnamese political opposition groups, express our support for the United States government in sending a US navy warship to sail within 12 nautical miles of artificial islands illegally built and occupied by China in Vietnamese waters.

Sending a US navy warship to sail within the region is consistent with the freedom of navigation as enumerated in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which both Vietnam and China are signatories to.

The actions of the US government legally challenge China’s illegal territorial claims in the East Sea.

The actions of the US government are necessary in maintaining maritime and aviation security as well as peacekeeping and stability within the region of Southeast Asia and in the East Sea. 

The actions of the US government are consistent with the interests of both the United States and Vietnam in the East Sea.

We welcome Congress, the US government, and its people for initiating and acting in accordance with international law to maintain security, stability and peace in the East Sea.

Civil Society Organizations and Vietnamese Political Opposition Groups signed:

1/ Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài CTS Hứa Phi, CTS Nguyễn Kim Lân, CTS Nguyễn Bạch Phụng đồng ý ký tên.
2/ Diễn đàn XHDS. Đại diện: TS Nguyễn Quang A
3/ Giáo Hội Liên Hữu LuTheran Viet nam _Hoa ky. Đại diện Ms.Nguyễn Hoàng Hoa
4/ Hội Anh Em Dân Chủ. Đại diện: Chủ tịch Phạm Văn Trội.
5/ Hội Bầu bí tương thân ký tên. Đại diện Nguyễn Lê Hùng
6/ Hội Nhà Báo Độc Lập. Đại diện: Nhà báo Phạm Chí Dũng
7/ Hội Phụ Nữ Nhân Quyền. Đại diện: Huỳnh Thục Vy
8/ Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Linh mục Nguyễn Hữu Giải.
9/ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.Đai diện : HT. Thích Không Tánh.
10/ Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài.
11/ Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng(Việt Tân). Đại diện: Giáo Sư Phạm Minh Hoàng
12/ Khỗi 8406 NSW, Australia.
13/ Sài Gòn Báo. Đại diện: Linh Mục Lê Ngọc Thanh.
14/ Hội Nghị Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ. Đại diện: Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích.
15/ Bạch Đằng Giang Foundation. Đại diện: Thạc sĩ Phạm Bá Hải.
16/ Câu lạc bộ Hoàng Sa FC.
No comments:

Post a Comment

View My Stats