Monday, 25 June 2012

BIỂN ĐÔNG : LÃNH ĐẠO VIỆT NAM CẦN DŨNG KHÍ, ĐẶT QUYỀN LỢI QUỐC GIA TRÊN HẾT (Thụy My - RFI)
Thy My  -  RFI
Ch nht 24 Tháng Sáu 2012

Như chúng ta đã biết, Quc hi Vit Nam va thông qua Lut Bin, trong đó khng đnh các qun đo Hoàng Sa và Trường Sa thuc ch quyn Vit Nam. Ngay lp tc Trung Quc đã kch lit phn đi, triu đi s Vit Nam Bc Kinh lên đ kháng ngh, đng thi nâng cp hành chính vùng qun đo Hoàng Sa và Trường Sa. Quc v vin tc Quc hi Trung Quc cũng đòi hi Quc hi Vit Nam phi « sa đi ».

Vic Lut Bin được thông qua vi s phiếu áp đo đã được người dân Vit Nam, đc bit là các nhân sĩ trí thc đón nhn như thế nào ? Chúng tôi đã trao đi vi lut gia Lê Hiếu Đng, nguyên Phó ch tch Mt trn T quc Vit Nam ti Thành ph H Chí Minh.

Nghe (10:13)  :  Ông Lê Hiếu Đằng - TP Hồ Chí Minh

RFI  : Kính chào lut gia Lê Hiếu Đng. Thưa ông, ông có nhn xét như thế nào v vic Quc hi Vit Nam va thông qua Lut Bin ?

Lut gia Lê Hiếu Đng : Chúng tôi rt hoan nghênh vic Quc hi Vit Nam thông qua Lut Bin, trong đó có điu khon xác đnh Hoàng Sa và Trường Sa là thuc Vit Nam. Đây là mt cơ s pháp lý đ cho nhân dân Vit Nam đu tranh, cũng như khng đnh vi thế gii ch quyn Vit Nam trong các vùng bin đo mà Trung Quc hin nay đang ngày càng tìm cách đ khng đnh là ca h, bt k lut pháp quc tế. Ngh quyết ca Quc hi to cái khung pháp lý đ mình đu tranh trong nước cũng như khu vc và trên thế gii.
Theo tôi đây là hơi chm, bi vì tranh chp gia Trung Quc và Vit Nam trong vn đ Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như vic Trung Quc khng đnh đường lưỡi bò hình ch U, đáng l mình phi có phn ng nhanh. Nhưng dù sao chm còn hơn không.
Bên cnh đó chúng tôi phn đi thái đ xc láo, trch thượng ca Trung Quc khi Quc hi Vit Nam ra ngh quyết v Lut Bin. Mà có th nói h phn ng rt nhanh. Và h trch thượng ch là h triu tp đi s ca mình đến đ phn đi. Trong khi đó thì h bách hi ngư dân mình, h có nhng hành đng ngăn cn các tàu khai thác du khí ca mình, thì mình li không triu tp đi s ca h !
Tôi cho đây là mt quan h không bình đng. Tôi chưa thy ln nào Vit Nam triu tp đi s Trung Quc đến. Trong khi đó mình va ra Lut Bin là h đã triu tp đi s ca mình, và ngay lp tc h nâng cp lên thành mt đơn v hành chính cao hơn Hoàng Sa và Trường Sa.
Lut Bin thì Quc hi đã thông qua, nhưng vn đ đây là tôi nghĩ chúng ta phi có bin pháp thc hin lut đó như thế nào, đ bo v vùng bin, vùng lãnh hi, vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam. Ch còn nếu có lut ri mà vn c đ ngư dân b bách hi như vy thì không được. Tôi đ ngh chính ph Vit Nam phi có nhng bin pháp kiên quyết hơn na.

RFI : Thưa, có được Lut Bin thì dù sao Vit Nam đã có cơ s pháp lý đ đu tranh v lãnh hi trên Bin Đông ?

Luật gia Lê Hiếu Đằng : Nhưng mt điu mà chúng tôi rt quan ngi, không phi ch là vn đ Bin Đông. Tôi không hiu vic qun lý nhà nước ca mình ra sao mà li đ cho người Trung Quc bây gi - dùng ch tràn ngp thì hơi quá -nhưng mà đâu cũng có người Trung Quc. Va ri phát hin Cam Ranh, Vũng Rô, còn cách đây hai ba năm thì vn đ cho thuê đt rng các vùng xung yếu, ri vn đ bauxite Tây nguyênTc là nhng vùng chiến lược quan trng cũng có mt người Trung Quc. Mà như vy không biết bao nhiêu là lc lượng dân s, bao nhiêu là lc lượng quân s. Ri đến tn mũi Cà Mau bây gi cũng có h.
Đó là chưa nói v vn đ h xâm nhp vào lãnh vc kinh tế, và h s có nhng cách đ phá hoi nn kinh tế ca chúng ta. Mà bng chng là bây gi h ri người đi khp nơi thu mua nông sn, hi sn ; h làm giá, ri cui cùng không mua na làm cho nông dân chúng ta b điêu đng. Thì tôi nghĩ là phi thy âm mưu rt là thâm đc ca Trung Quc. Đó là chưa nói còn có kh năng lũng đon v mt chính tr, qua tin bc.
Ví d vn đ cho thuê đt rng, ri vn đ nhng bè cá Vũng Rô hay Cam Ranh. Ti sao li lt lưới nhng vic đó ? Tôi nghĩ là h dùng tin đ mua chuc mt s cp chính quyn ca mình, đ cho h làm nhng vic đó. Có th nói vic lũng đon v mt chính tr rt là nguy him.
Mt Nhà nước qun lý t trung ương đến đa phương mà li mt cnh giác đi vi Trung Quc, đ cho h đi vào lãnh th Vit Nam mt cách d dàng như thế. Nói như anh H Ngc Nhun va ri là nếu không có ch trương thì làm sao li đ như vy. Và nếu cp chính quyn nào, k c chính quyn trung ương mà đ vy thì phi b k lut. Bi vì vn đ đây không đơn thun là kinh tế na mà là vn đ an ninh quc gia.
Thành ra chúng ta nếu ch bo v Bin Đông không thôi, trong khi ni đa người Trung Quc lũng đon trong nhiu lãnh vc như vy mà ta không có bin pháp ngăn chn, v mt chính tr, kinh tế, k c y tế. Báo chí hin nay đang đt vn đ các phòng mch ca các ông gi là « thy thuc » Trung Quc, các phòng khám bnh lu. Như vy là h thâm nhp rt sâu, trong rt nhiu lãnh vc ri.
Bây gi chúng ta đã thy cái nguy him đó ri, thì đ ngh chính ph phi kiên quyết nm li tình hình, và phi đưa nhng người Trung Quc mà đi vào Vit Nam bt hp pháp ra khi lãnh th Vit Nam. Hoc gi là « hp pháp » thì chúng ta cũng phi xem xét li có phi tht s là hp pháp hay không.
Tình hình hin nay tôi cho là rt nghiêm trng ri, nhiu người dân rt quan tâm. Dân thì rt lo lng, nhưng ti sao lãnh đo li không thy vic đó thì tôi hơi ngc nhiên. Có cái gì khut tt trong này. Tôi thy bên cnh vic ra Lut Bin còn phi có nhng bin pháp đi phó vi Trung Quc mt cách toàn din, ch không th lơ là, đ cho h khuynh loát.

RFI : Nhưng ch mi va ra Lut Bin thôi mà Trung Quc đã phn ng d di như vy. Nếu thc s áp dng trong thc tin, liu Trung Quc s có nhng hành x mnh m hơn, bt li cho Vit Nam ?

Luật gia Lê Hiếu Đằng : Tôi cho rng bn cht ca chính quyn Bc Kinh là bành trướng, thành ra h b vòi ra không ch Bin Đông, mà châu Phi ri nhiu nơi khác na. Cái phn ng đó tôi cho là mình cũng thy trước được, vì vy chúng ta không s phn ng đó. Vn đ là chúng ta phi sn sàng đi phó li.
Trước đây cha ông ta đánh thng quân Nguyên, quân Thanh là trong hoàn cnh có th nói v mt quc tế là không có ai ng h chúng ta c, mà chúng ta đánh thng mt đi quân hùng như vy là da vào ni lc ca dân tc. Trong khi đó tình hình quc tế bây gi rt là thun li.
Có th nói là gn như Trung Quc hin nay đang b bao vây, bi các nước Đông Nam Á, Nam Á. Ví d Úc, ri Hàn Quc, Nht Bn, Philippines, đó là chưa nói đến s hin din ca M Đông Nam Á gn đây, và vic B trưởng Quc phòng Leon Panetta thăm Cam Ranh, Vit Nam. Mà đim đu tiên đến là Cam Ranh thì cũng có mt ý nghĩa nht đnh.
Chúng ta không ch trương da vào nước này đ chng li nước khác, nhưng da vào sc mnh ca quc tế hin nay, đ bo v nhng quyn và quyn li chính đáng ca đt nước chúng ta. Đ chng li bt c ai có ý đ xâm lược, có ý đ bành trướng lên đt nước chúng ta.
Ngoài ra trong nước qua vic biu quyết Lut Bin thì thy gn như là đa s áp đo, ch có mt người là chng thôi ! Như vy chng t ý chí và nguyn vng ca người dân Vit Nam là chng li nhng hành đng bành trướng ca Trung Quc. Và vic Quc hi ra Lut Bin cũng là th hin được phn nào nguyn vng ca dân.
Do đó nếu Quc hi đã ra Lut Bin vi điu khon là Trường Sa, Hoàng Sa thuc Vit Nam, thì c gì hin nay ví d Trung Quc nâng cp thành cp hành chính cao hơn thì ti sao chúng ta li không đ dân biu tình phn đi. Phn đi vic làm đó ca Trung Quc, và phn đi cái thái đ trch thượng ca h. Ti sao dân Philippines đi biu tình được mà dân ta thì không được ?
Chính ph phi suy nghĩ li v vic này. Biu tình vì đng cơ chính đáng, đng cơ yêu nước thì c đ cho người dân người ta biu tình. Nht là đi vi Trung Quc, phi kết hp gia sc mnh quc tế vi sc mnh ca lòng dân, sc mnh ni lc ca Vit Nam, thì chúng ta không s gì c.

RFI : Không ch thái đ hung hăng ca Trung Quc, vic tăng cường quân s làm cho thế gii e dè, mà bn thân Trung Quc cũng có nhng vn đ ni ti

Luật gia Lê Hiếu Đằng : Tht ra bn thân ni b Trung Quc cũng có lm vn đ. Nhân dân Trung Quc khp nơi cũng đang ni dy, ri vn đ Tân Cương, vn đ Tây TngThành ra nói vy ch Trung Quc không phi là mnh đâu, mà bn thân h cũng có nhng đim yếu ca h, không th nào t tung t tác được.
Tôi nghĩ khi mình có mt quyết đnh đúng đn nào đó, mà đi ngược li quyn li ca Trung Quc, Bc Kinh phn đi thế này thế kia, chúng ta không ngi điu đó. Mà chúng ta ch ngi rng Nhà nước chúng ta liu có đ bn lĩnh, có đ dũng khí đ mà đương đu vi Trung Quc, nhng khi h xâm phm nhng quyn và li ích chính đáng ca đt nước chúng ta, thông qua vic xâm phm vùng bin, hi đo ca chúng ta, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa.
Ý kiến cui cùng ca tôi là trước tình hình như vy - vi tư cách đng viên, tôi đ ngh đng Cng sn Vit Nam, và vi tư cách công dân, tôi đ ngh chính ph Vit Nam - phi đt li ích ca dân tc, ca đt nước lên trên hết ! Không vì li ích ca phe nhóm hoc li ích riêng ca mt ai, mà đ cho tình hình xu đi, đ cho nhng hin tượng vi phm an ninh quc gia như chúng tôi đã nói trên ngày càng nghiêm trng thêm. Nó đe da s tn vong ca đt nước.
Vì vy tôi nghĩ là người Vit Nam hin nay phi dn tt c mi n lc, tt c ngh lc ca toàn dân tc lên trn tuyến chiến đu chng nghèo nàn, trn tuyến chng tham nhũng, bt công, và trn tuyến chiến đu chng bành trướng xâm lược ca Trung Quc. Như vy mi to thành sc mnh ca toàn dân tc đ thoát ra khi nhng khó khăn hin nay, đi vi tình hình kinh tế cũng như an ninh quc gia đang có nhng din biến hết sc đáng lo ngi, hết sc là nghiêm trng.

RFI : Xin rt cám ơn lut gia Lê Hiếu Đng, nguyên Phó ch tch Mt trn T quc Vit Nam ti Thành ph H Chí Minh, đã vui lòng dành thì gi tr li phng vn ca chúng tôi.


1 comment:

View My Stats