Saturday 6 May 2023

SỰ BỘI ƯỚC HỦY DIỆT BẢN CHẤT CỦA QUỐC GIA (Trương Nhân Tuấn)

 Sự bội ước huỷ diệt bản chất của quốc gia    

Trương Nhân Tuấn

6-5-2023  02:13    

https://www.facebook.com/nhantuan.truong/posts/pfbid0ZyxikSBRu19XuQZiG8Dgja1FDzrjtPaHqZ4BfRPm1aGnc8kiB5qpKenauHXt13Atl

 

Có nhiều lý do giải thích vì sao nhà nước CSVN lại yêu cầu Úc không lưu hành đồng tiền có biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ.

 

Thứ nhứt, về mặt quốc nội. Tính chính danh của đảng CSVN đã bị tổn thương trầm trọng qua các vụ tham nhũng Việt Á và “các chuyến bay giải cứu”. Người dân VN, cho dầu bị cộng sản tẩy não và nhồi sọ nhiều thập niên. Họ cũng đã biết đặt vấn đề về sự cần thiết tiếp tục hiện hữu của nhà nước CHXHCNVN.

 

Khi hầu hết nhân sự ở các định chế cấu thành bộ máy nhà nước đều là sâu bọ. Chắc chắn mục đích của nhà nước CHXHCNVN chỉ để phụng sự cho lợi ích của sâu bọ.

 

Nhà nước CHXHCNVN đã trở thành một thứ “giặc nội xâm”.

 

Sự thật lịch sử đã cho người dân thấy rằng chính quyền nào ưu việt hơn chính quyền nào.

 

VNCH bị phỉ báng là “ngụy”, là “tay sai thực dân”. Vấn đề là tại sao chính quyền VNCH lại yêu nước thương dân, lại bảo vệ đất nước và phụng sự cho dân tộc hữu hiệu hơn “giai cấp vô sản tiên phong” hay lực lượng “giải phóng dân tộc”?

 

Hiện tượng đề cao văn hóa và văn minh VNCH, như ở các lãnh vực giáo dục, âm nhạc, văn học… những ngày gần đây cho ta thấy sự đối kháng tuy âm thầm nhưng rất hiệu quả của nhân dân VN. Hiện tượng này đã đem lại cho đảng CSVN một tâm trạng bất an, nếu không nói là lo sợ.

 

Càng trù dập, càng bôi nhọ, những thứ thuộc “di sản văn hóa và văn minh VNCH”… đã không suy tàn đi mà ngày một “sống khỏe”.

 

Định hình quốc gia Việt Nam không hề do ý chí của kẻ cầm quyền mà do ý chí của toàn dân.

 

Lá cờ vàng ba sọc đỏ trở thành nỗi ám ảnh trong giấc ngủ của những người mang tâm thế “kẻ chiếm đóng”.

 

Thứ hai, về đối ngoại. Phải chăng Nhà nước CSVN lo sợ sự “hồi sinh” của một nền cộng hòa mới ở miền Nam VN?

 

Theo tập quán quốc tế, một quốc gia có thể bị suy tàn, sau đó có thể bị tiêu vong. Lãnh thổ và nhân dân của quốc gia này có thể bị sáp nhập vào một quốc gia khác. Nhưng từ đống tro tàn của quốc gia (bị tiêu vong) này một quốc gia mới có thể khai sinh.

 

Nhà nước CSVN phải đối mặt với những cam kết mà họ ký với các quốc gia bảo hộ Hiệp định Paris 1973.

 

Nhà nước CSVN đã công nhận rằng nhân dân miền Nam có quyền “dân tộc tự quyết” trong vấn đề lựa chọn thể chế chính trị phù hợp cho mình.

 

Việc nước Úc cho phát hành những đồng tiền kỹ niệm “Chiến tranh VN”. Trên đồng tiền có in hình lá cờ vàng ba sọc đỏ. Việc này vô hình trung nhấn sâu vào điểm yếu của CSVN. Đó là sự bội ước.

 

Pacta sunt servanda. Một quốc gia không thể bội ước.

 

Theo luật và tập quán quốc tế, sự bội ước hủy diệt bản chất của quốc gia.

 

.

17 BÌNH LUẬN  

No comments:

Post a Comment

View My Stats