Tuesday, 22 April 2014

TẬP TÀI LIỆU về TÌNH TRẠNG CÔNG DÂN VIỆT NAM BỊ CHẾT TRONG ĐỒN CÔNG AN (Mạng Lưới Blogger Việt Nam)
4/22/2014              33 Comments

Toàn bộ nội dung của tập tài liệu mà an ninh CA phường Lộc Thọ và CA thành phố Nha Trang cho là "tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân vi phạm Nghị định 167/2013/NĐ-CP".

Tập tài liệu này bao gồm lời giới thiệu về Công ước Chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốchồ sơ của người dân bị chết trong đồn công an.

Tài liệu sẽ được MLBVN tiếp tục cập nhật dựa vào thông tin báo chí, dịch ra tiếng Anh và tiếp tục phổ biến.

Công ước Chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc

1 - Nạn nhân Trương Đình Dũng

2- Nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng

3- Nạn nhân Tràn Minh Sỹ 

4- Nạn nhân Đặng Trung Trịnh

5- Nạn nhân Nguyễn Văn Long

6- Nạn nhân Nguyễn Quốc Bảo

7- Nạn nhân Võ Văn Khánh

8- Nạn nhân Vũ Văn Hiền

9- Nạn nhân Nguyễn Văn Khương

10- Nạn nhân Trần Duy Hải

11- Nạn nhân Trần Ngọc Đường

12- Nạn nhân Trần Văn Dữ

13- Nạn nhân Nguyễn Công Nhựt

14- Nạn nhân Trần Gòn 

15- Nạn nhân Trịnh Xuân Tùng

16- Nạn nhân Nguyễn Mậu Thuận

17- Nạn nhân Lê Quang Trọng

18- Nạn nhân Hồ Long Giang

19- Nạn nhân Cao Văn Tuyên

20- Nạn nhân Đinh Ngọc H.

21- Nạn nhân Đỗ Duy Việt

22- Nạn nhân Tu Ngọc Thạch

23- Nạn nhân Nguyễn Văn Quệ

24- Nạn nhân Y Két Bdap

25- Nạn nhân Nguyễn Văn Ái

26- Nạn nhân Trần Văn Tân

27- Nạn nhân Bùi Thị Hương

28- Nạn nhân Nguyễn Văn Hải

29- Nạn nhân Ngô Thanh Kiều

30- Nạn Nhân Nguyễn Mạnh Sơn

31- Nạn nhân Đỗ Văn Bình

---------------------------
No comments:

Post a comment

View My Stats