Wednesday 27 April 2016

LÝ ĐÔNG A, LƯƠNG KIM ĐỊNH, TRẦN NGỌC THÊM & CUỘC DI CƯ CỦA NGƯỜI TQ THỜI CỔ ĐẠI của TERRIEN DE LACOUPERIE (Lê Minh Khai)


Lê Minh Khai | Trà Mi dịch

Như tôi đã đề cập nhiều lần ở blog này, có một ý tưởng có tầm quan trọng trung tâm đối với những tác giả Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và đó là vào thời cổ đại người Trung Quốc di cư đến khu vực hiện nay là Trung Quốc từ phía tây bắc, và khi đến nơi, họ đã thấy có người đã sống ở đó trước.

Những người này, theo những tác giả theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan như Lý Đông A (thập niên 1940), Lương Kim Định (những thập niên 1950-năm 1990) và Trần Ngọc Thêm (từ 1990 đến nay) là tổ tiên của người Việt, và họ văn minh hơn người Trung Quốc, vì họ là những người tạo ra những ý tưởng mà chúng ta thấy trong các tác phẩm như Kinh Dịch.

Nguồn: LMK

Từ lâu, tôi đã tự hỏi ý tưởng đó đến từ đâu, và bây giờ tôi nhận ra rằng nguồn gốc chính rõ ràng là các tác phẩm cuối thế kỷ XIX của một nhà Đông Phương học tên là Albert Étienne Jean Baptiste Terrien de Lacouperie.

Terrien de Lacouperie sinh ra ở Pháp vào năm 1845, nhưng gia đình ông có gốc ở nước Anh, và ông viết bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh.

Ông bắt đầu sự nghiệp của mình như là một thương gia ở Hồng Kông, nơi ông cũng học tiếng Trung Quốc, nhưng đến năm 1879 ông định cư tại London và trở thành một thành viên của Royal Asiatic Society.

Nguồn: LMK

Quan tâm chính của Terrien de Lacouperie là lịch sử ban đầu của Trung Quốc, và những gì ông cảm nhận là các kết nối của nó với thế giới văn hóa Chaldean-Akkadian của Lưỡng Hà cổ đại.


Nguồn: LMK


Tuy nhiên, không giống như những người Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã lập luận rằng những người di cư kém tinh vi hơn so với các dân tộc đã sinh sống trong khu vực đó ở Trung Quốc, Terrien de Lacouperie cảm thấy rằng những người di cư Trung Quốc mang theo văn bản và ý tưởng mà họ đã tạo ra, và điều này có thể được chứng minh bằng những gì ông cho là sự tương đương giữa chữ viết của người Akkadian và người Trung Quốc, và tương đồng giữa số học trong Kinh Dịch với các khái niệm tương tự trong văn hóa Chaldean-Akkandian.

Nguồn: LMK

Vì vậy, dù có những sự khác biệt về nội dung với lập luận của Terrien de Lacouperie, những tác giả Viêt Nam theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã cho rằng cuộc di cư của người Trung Quốc thời cổ đại chính là cuộc di cư mà Terrien de Lacouperie đã dựng khung sườn lý luận.
Nó cũng là một khái niệm đã không được nhiều người hỗ trợ khi ông xuất bản những ý tưởng của mình, và nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Tuy nhiên, những ý tưởng không chính thống và không chuyên nghiệp này đã tồn tại ở những tác giả Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và tôi tin chắc rằng Terrien de Lacouperie sẽ rất hài lòng khi biết rằng ít nhất một số người trên thế giới vẫn tin ông ấy.
© 2016 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


-------------------

TIN LIÊN QUAN T/G LÊ MINH KHAI

Trần Minh Khôi
.
Le Minh Khai
.
Lê Minh Khải | Trà Mi dịch
.
Le Minh Khai | Trà Mi dịch
.
Lê Minh Khai | Trà Mi lược dịch
.
Lê Minh Khải | Trà Mi dịch
.
Le Minh Khai | Trà Mi dịch
.
Lê Minh Khải | Trà Mi dịch
.
No comments:

Post a Comment

View My Stats