Saturday, 24 November 2012

NGƯỜI LÓT GẠCH : ĐIỂM TIN NGÀY 24-11-2012
ĐIỂM TIN NGÀY 24-11-2012
*
*
Không tiến có thể là thụt lùi  (LĐ) - Số 276 - Thứ bảy 24/11/2012
Một đệ nhất phu nhân : Tướng Bành Lệ Viên   (Quỳnh Giao / Người Việt)  23/11/2012
Bão, và gió ở nghị trường    (Đào Tuấn)  24/12/2012
Năm 2012 được mùa kiều hối   (Petrotimes)  24/12/2012
Nguyễn Ngọc giao dịch)

*
*

*
*


*
*

23 tháng mười một 2012


No comments:

Post a Comment

View My Stats