Tuesday 29 April 2014

XEM DÂN OAN NƯỚC TÔI ĐÂY (Lê Hiền Đức)
Lê Hiền Đức
Thứ Hai, ngày 28 tháng 4 năm 2014

Hình :  Bịt miệng dân oan, lăn tay...đây là hành vi của những kẻ khủng bố hay bọn cướp ?


BỊT MỒM DÂN & NHÂN QUYỀN CỘNG SẢN
Một người đàn bà làm nghề nhặt đồng nát (ve chai) không biết chữ bị cả hệ thống chính trị tại Gia Lai cưỡng chế nơi trú ngụ của bà. Trong ảnh, bà bị "các lực lượng chức năng liên ngành" giữ tay, bịt miệng không cho cất lên tiếng nói, bị ép lăn tay vào biên bản (mà bà không biết nội dung). Sự vi phạm trắng trợn nhân quyền của chế độ cộng sản Việt Nam.

Ảnh và thông tin: FB Thanh Luận Nguyễn.

Được đăng bởi Lê Hiền Đức vào lúc 22:25

----------------------------------

No comments:

Post a Comment

View My Stats