Sunday, 18 November 2012

TRUNG QUỐC : BƯỚC ĐẠI NHẢY VỌT & NẠN ĐÓI 1958-1961 (Minh Anh - RFI)
Minh Anh  -  RFI
Chủ nhật 18 Tháng Mười Một 2012

Ba mươi sáu triu người chết vì nn đói hay b bo hành ti Trung Quc trong sut 4 năm (1958-1961) là kết qu ca mt cuc điu tra t m, do nhà báo Dương Kế Thng phó tng biên tp t Trung Hoa thường niên thc hin.
Nhân dp tác phm ca ông mang ta đ «Nhng tm bia. Nn đói ln ti Trung Quc, 1958-1961 », do nhà xut bn Seuil, ti Pháp phát hành, tun san Le Nouvel Observateur đã có bui nói chuyn vi tác gi đ hiu rõ mc đ tàn khc ca thm kch đó.

Theo tác gi bài viết, vào thi đim Mao Trch Đông lên cm quyn vào năm 1949, đâu đâu cũng thy nhng li tuyên truyn tt đp, đến mc mà tác gi cũng như bao thế h thanh niên lúc y đu tin rng : Mao Ch tch là mt v thn ; ch nghĩa cng sn là thiên đường và phn còn li ca thế gii ch là đa ngc. Người ta tin vào huyn thoi đến ni mà ông xem cái chết ca cha mình ch là mt ni bt hnh cá nhân. Không ai nghĩ rng đó là hu qu ca ch trương tp th hóa và « Bước Đi nhy vt lên phía trước ». Thm chí, c b máy chính quyn lúc by gi cũng tin tưởng mt cách mù quáng vào chính huyn thoi do Mao đ ra, đến mc phi mt mt thi gian rt lâu sau đ mà đánh giá hết tai biến đó.

Tác gi cho biết, sau này khi đã tr thành nhà báo, ông mi có điu kin tiếp xúc vi các ngun tài liu quý và s kin Thiên An Môn 1989 xy ra đã làm sáng t nhng mi nghi ng ca ông v Bước Đi nhy vt, vn đã hình thành t thi Cách Mnh Văn Hóa v nhng năm tháng đy ghê rn ca thm kch đó. Theo ông, l ra người ta có tránh được thm kch, bi vì nó xy ra không phi là vì do chiến tranh, cũng không phi do thm ha thiên nhiên, nhưng mà là do c mt h thng đã dng lên bng mi giá.

Đng Cng sn đã hy sinh nông dân
Đi vi tác gi, vn đ là không phi do Mao Trch Đông có ch ý b đói người dân, mà là Đng Cng sn đã quyết đnh hy sinh nông dân đ thc hin gic mơ cường quc ca mình.

Vic trưng thu đt đai nông dân đ đưa vào hp tác xã năm 1958 đã đy nông dân vào trng thái nông nô. Bếp ăn gia đình b thay thế bng nhng khu « nhà ăn tp th », phó mc s sng còn ca mi cá th vào tay ca v quan chc nh. Chính ph trưng thu hu như toàn b thu hoch đ tài tr cho các d án ln, ch đ li cho nông dân mt phn rt nh, không đáng k.

Trong khi các kho thóc ca chính ph đy p, các khu nhà ăn tp th li b đóng ca do thiếu ngun d tr. Hu qu là nn đói ln đã xy ra. Chính h thng chuyên chế đó đã cho phép Mao Trch Đông trin khai điu không tưởng phi lý và đã đ nhng chính sách sai lm đó kéo dài bt chp các tín hiu báo đng.

Đói khát làm cho con người mt nhân tính
Theo nghiên cu ca tác gi, nn đói trong 4 năm đó tht là kinh khng. Người ta đói đến mc đến cái v cây cũng ăn, thm chí là ăn c xác người. Nhiu gia đình đào bi c t thi hay còn có chuyn giết c người đ ăn tht.

Con người tr nên điên lon và mt c nhân tính. Ch cn ai đó phn đi vic trưng thu, hay đi mót ht bp xanh rơi vãi hay trn đi ăn xin, là h b trng pht cho đến chết bng nhng chiêu hành h rt tàn nhn. Tr li Le Nouvel Observateur, tác gi cho rng s tàn bo đó đã có t thi cách mng. Chính s thù hn đã làm cho con người lúc by gi tr nên điên cung, nht vào nhng năm 1960. Người ta mt hết c lý trí đo đc. Tôn giáo, quan h gia đình và tình làng nghĩa xóm, tt c đã b phá hy. Nhiu v quan chc thương dân thì b chp mũ là « hu khuynh » và b đánh đến chết. Chính vì thế nhiu v quan chc hiu rng tt hơn hết h c ra sc làm kh nông dân.

Mao Trch Đông là ý chí ti cao
Vn đ ch là ngay trong hàng ngũ lãnh đo cao cp, không ai dám lên tiếng phn đi. Đi vi h, đây không phi là thiếu dũng cm mà là mt s thm nhun tư tưởng chuyên chế do Mao đ ra. Mt s người còn tin tưởng Mao mt cách mù quáng thm chí khi đy đến ch phi t t mà vn hô to khu hiu : « Ch tch Mao muôn năm ! »

Tác gi cho rng yếu đim ca Mao Trch Đông là ch ông rt ghét ý tưởng phát trin tng bước. Cn phi đt cháy giai đon đ tiến thng lên ch nghĩa cng sn, tăng gp đôi mc sn xut thép. Nhà nhà sn xut, rng cây b đn tri đ cung cp cho các lò rèn gia đình, mà kết qu cui cùng đt được là con s không.

Nh
ng ai cn tr ch trương Bước Đi nhy vt, như trường hp ông Đng Tiu Bình, hay ông Lưu Thiếu K, sau này đu b Mao tr thù trong giai đon Cách mng Văn hóa. Mt cuc cách mng mà theo tác gi đánh giá là đã đt đến đnh cao ca cơn điên lon.
No comments:

Post a Comment

View My Stats