Wednesday 29 June 2016

VỤ FORMOSA : CHỦ TỊCH OCEANCARE GỬI THƯ CHO TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI và TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC & NÔNG NGHIỆP LHQ (Nhật Báo Ba Sàm)

Nhật Báo Ba Sàm
Posted by adminbasam on 30/06/2016

Người gửi: Chủ tịch Sigrid Lueber
OceanCare, Postfach 372, CH-8820 Wädenswil
Điện thoại: +41(0)447806688; email: info@oceancare.org; PC 80-60947-3

Người nhận: TS Shin Young-soo
Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Văn phòng Tây Thái Bình Dương
P.O. Box 2932, 1000 Manila, Phillipines; fax: +632-5211036 hoặc 5260279
Wädenswil ngày 29 tháng 6 năm 2016

Những quan ngại cho An toàn Thực phẩm ở Việt Nam (VN)

Kính thưa TS Shin Young-soo,

Chúng tôi đề nghị quí vị quan tâm đến những quan ngại sâu sắc của chúng tôi cho vấn đề an toàn thực phẩm nghiêm trọng ở VN.

Vào tháng trước chúng tôi nhận được một thỉnh cầu ủng hộ từ một nhóm các Tổ Chức Phi Chính Phủ  ở VN những người đã báo cáo về một lượng rất lớn cá đã chết hàng loạt dọc theo bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Huế thuộc miền Trung. Lượng cá chết khổng lồ ước tính khoảng 100 tấn. Điều đó có lẽ chỉ là phần nổi của một tảng băng. Những người thợ lặn địa phương cho biết còn có một lượng lớn cá đã chết hoặc đang ngắc ngoải sâu dưới mặt nước, khối lượng chưa được tính đến so với con số đã nêu.

Có lẽ một số kẻ vô đạo đức đã đang và sẽ buôn bán cá từ lượng cá chết nói trên; bởi vì những nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết rõ rằng cá không an toàn đó đã được thu hoạch nhằm sản xuất loại nước mắm nổi tiếng của vùng.

Mặc dù chính quyền VN đã thông báo rằng họ đang trong quá trình điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt, nêu lên vài giả thuyết trong số đó có giả thuyết từ hiện tượng tảo nở hoa hoặc do ô nhiễm từ chất thải của nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh, chính quyền đến nay vẫn chưa đưa ra những cảnh báo cho dân về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi tiêu thụ lượng cá chết đó.

Vì lý do đó chúng tôi liên hệ với quí vị và khích lệ Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) nhằm thông báo cho dân VN về các nguy cơ có thể liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

Chúng tôi xin lưu ý với quí vị những thông tin sâu rộng hơn theo bốn bài báo sau đây:

  1. https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/21/vietnam-investigates-mass-fish-deaths-pollution

  1. http://www.bbc.com/news/world-asia-36181575

  1. https://news.mongabay.com/2016/05/taiwanese-chemical-spill-thought-cause-mass-fish-die-off-vietnam/

  1. http://atimes.com/2016/05/vietnams-mass-fish-kill-isnt-simply-an-environmental-disaster/

Chúng tôi rất hân hạnh chuyển thông tin nói trên từ các Tổ Chức Phi Chính Phủ từ VN nếu quí vị vui lòng nhận lá thư này.

Xin chân thành cảm ơn thời gian cũng như các nỗ lực không mệt mỏi của quí vị cho sức khỏe của nhân loại nói chung cũng như cho nhân dân VN nói riêng.

Trân trọng,
Sigrid Lueber
Chủ tịch OceanCare đã ký

_____

Người gửi: Chủ tịch Sigrid Lueber
OceanCare, Postfach 372, CH-8820 Wädenswil
Điện thoại: +41(0)447806688; email: info@oceancare.org; PC 80-60947-3

Người nhận: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc
Viale delle Terme di Caracalla, I-00153 Rome, Ý
Wädenswil ngày 28 tháng 6 năm 2016

Những quan ngại cho An ninh Lương thực ở Việt Nam (VN)

Kính thưa quí bà và quí ông,

Chúng tôi đề nghị quí vị quan tâm đến những quan ngại sâu sắc của chúng tôi cho mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh lương thực ở VN.

Vào tháng trước (tháng năm) chúng tôi nhận được một thỉnh cầu ủng hộ từ một nhóm các Tổ Chức Phi Chính Phủ  ở VN những người đã báo cáo về một lượng rất lớn cá đã chết hàng loạt dọc theo bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Huế thuộc miền Trung. Lượng cá chết khổng lồ ước tính khoảng 100 tấn. Điều đó có lẽ chỉ là phần nổi của một tảng băng. Những người thợ lặn địa phương cho biết còn có một lượng lớn cá đã chết hoặc ang ngắc ngoải sâu dưới mặt nước, khối lượng chưa được tính đến so với con số đã nêu.

Có lẽ một số kẻ vô đạo đức đã đang và sẽ buôn bán cá từ lượng cá chết nói trên; bởi vì những nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết rõ rằng cá không an toàn đó đã được thu hoạch nhằm sản xuất loại nước mắm nổi tiếng của vùng. Chúng tôi đặc biệt quan ngại cho vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm và cúng tôi gần đây đã liên hệ với Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho vấn đề này. Chúng tôi được thông báo chính quyền VN đến nay vẫn chưa đưa ra những cảnh báo cho dân về những  hệ lụy cho sức khỏe khi tiêu thụ lượng cá chết đó. Có lẽ chính quyền mới chỉ thông báo rằng họ đang trong quá trình điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt, nêu lên vài giả thuyết trong số đó có giả thuyết từ hiện tượng tảo nở hoa hoặc do ô nhiễm từ xả  thải của nhà máy thép Formosa.

Chúng tôi xin đề nghị Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc  điều tra nguyên nhân gây thảm họa này. Nếu điều tra cho kết luận thảm họa gây ra bởi nước thải của nhà máy thép Formosa thì yêu cầu họ có những hỗ trợ nhằm hiện đại hóa quy trình xử lý chất thải để phòng tránh trong tương lai việc xả thẳng nước thải nhiễm hóa chất độc hại ra biển.

Chúng tôi xin lưu ý với quí vị những thông tin sâu rộng hơn theo bốn bài báo sau đây:

  1. https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/21/vietnam-investigates-mass-fish-deaths-pollution

  1. http://www.bbc.com/news/world-asia-36181575

  1. https://news.mongabay.com/2016/05/taiwanese-chemical-spill-thought-cause-mass-fish-die-off-vietnam/

  1. http://atimes.com/2016/05/vietnams-mass-fish-kill-isnt-simply-an-environmental-disaster/

Chúng tôi sẽ rất hân hạnh chuyển thông tin nói trên từ các Tổ Chức Phi Chính Phủ từ VN nếu quí vị vui lòng nhận lá thư này.

Xin chân thành cảm ơn thời gian cũng như các nỗ lực to lớn của quí vị cho sự nghiệp An toàn Thực phẩm cho tất cả mọi người.

Trân trọng,
Sigrid Lueber
Chủ tịch OceanCare đã ký


----------------------------
No comments:

Post a Comment

View My Stats