Tuesday 26 January 2016

SỰ THẬT VỀ CUỘC CHIẾN VIỆT NAM (Bruce Herschensohn - Prager University)

Bruce Herschensohn  -  Prager University
17/01/2016

Sự thật về cuộc chiến Việt Nam

Vài thập niên trước, khoảng cuối năm 1972, miền Nam VN và Mỹ đang chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam một cách rõ rệt trên mọi phương diện. Đó không phải chỉ là nhận xét riêng của tôi. Đó chính là nhận xét của địch thủ chúng ta, các quan chức Bắc Việt Nam.

Chiến thắng đã rõ ràng khi Tổng Thống Nixon ra lệnh cho Không Quân Mỹ dội bom các mục tiêu công nghiệp và quân sự ở Hà Nội, thủ đô của Bắc Việt Nam, và Hải Phòng, thành phố cảng quan trọng nhất, và chúng ta sẽ ngưng đánh bom nếu miền Bắc Việt Nam chịu tham dự vào những buổi đàm phán hòa bình Paris mà họ đã bỏ đi trước đó.  Phái đoàn Bắc Việt Nam cũng đã chịu đàm phán và chúng ta đã ngưng dội bom như đã hứa.

Ngày 23 tháng 1 năm 1973, Tổng Thống Nixon đã làm một bài diễn văn đến toàn dân Mỹ trên TV quốc giavà thông báo Hiệp Định Paris đã được ký tạm thời bởi Hoa Kỳ, Nam Việt Nam, Bắc Việt Nam, Việt Cộng (Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) và Hiệp Định sẽ được ký chính thức vào ngày 27.

Kết quả của Hiệp Định đó là một chiến thắng cho Mỹ và Nam Việt Nam. Ở Nhà Trắng, ngày đó được gọi là “VV Day”, “Victory in Vietnam Day” (ngày chiến thắng ở Việt Nam). Hoa Kỳ đã bảo đảm chiến thắng đó bằng một cam kết đơn giản được ghi trong Hiệp Định Paris:   Nếu Nam Việt Nam cần bất cứ thiết bị quân sự nào để phòng thủ trước bất kì tấn công nào từ miền Bắc chúng tôi sẽ cung cấp, thay thế từng cái một, không hơn không kém, có nghĩa là thay thế 1 viên đạn bằng 1 viên đạn; 1 trực thăng bằng 1 trực thăng, cho tất cả những thứ bị mất: thay cái khác.

Sự tiến quân của của phe cộng sản độc tài đã được ngăn chặn bởi những giao ước đó. Sau đó, mọi thứ dần dần tan vỡ. Chuyện đã xảy ra như thế này: Trong tháng 8 năm 1974, Tổng Thống Nixon đã từ chức bởi một vụ ngày nay gọi là “Watergate.”

Ba tháng sau sự kiện đó là cuộc bầu cử quốc hội Liên Bang Mỹ và trong cuộc bầu cử đó Đảng Dân Chủ đã thắng với tỷ lệ áp đảo trong Hạ Viện và Thượng Viện và đã dùng lợi thế mới dành được để cắt viện trợ cho các chi phí và hỗ trợ mà phái đoàn Mỹ đã hứa, và phá vỡ lời cam kết với Nam Việt Nam tại Paris trước đó là sẽ thay thế và hỗ trợ tất cả những gì mà Nam Việt Nam cần trong trường hợp bị tấn công bởi miền Bắc.

Nói một cách đơn giản và chính xác, đại đa số thành viên của Đảng Dân Chủ của Quốc Hội 94 đã không giữ lời hứa của nước Mỹ. Ngày 10 tháng 4 năm 1975, Tổng Thống Gerald Ford đã kêu gọi trực tiếp với những thành viên trong Quốc Hội Mỹ trong một bài diễn văn toàn quốc. Trong bài diễn văn đó, ông ta đã van xin Quốc Hội Mỹ nên giữ lời hứa mà nước Mỹ đã hứa. Nhưng trong lúc Tổng Thống Ford đọc bài diễn văn, nhiều thành viên Quốc Hội đã bỏ ra ngoài.

Nhiều người trong số họ đã muốn Mỹ thua trong cuộc chiến Việt Nam. Họ đã tham gia trong các vụ biểu tình phản đối chiến tranh trong nhiều năm liền. Họ nhất quyết không hỗ trợ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Nam Việt Nam đầu hàng và các “trại cải tạo” đã được thành lập và sự kiện Boat People (Thuyền Nhân) đã bắt đầu.

Nếu Nam Việt Nam đã nhận được vũ khí mà Hoa Kỳ đã cam kết thì kết quả có khác hay không? Nó ĐÃ TỪNG khác biệt rồi. Các quan chức Bắc Việt Nam đã thừa nhận rằng họ đang thử thách vị Tổng Thống Mỹ mới, Gerald Ford, và họ lần lượt chiếm từng ngôi làng một, sau đó là từng thành phố, rồi từng tỉnh, và chúng ta đã đáp lại bằng cách nuốt lời cam kết. Mỹ đã ngưng và không hỗ trợ nhân dân Nam Việt Nam như đã hứa.

Lúc đó, quân lực Bắc Việt Nam biết chắc là họ đang trên đường tới Thủ đô của Nam Việt Nam, Sài Gòn, mà sau này sẽ được đổi tên thành Thành Phố Hồ Chí Minh. Cựu Thượng Nghị Sĩ William Fulbright, người đã từng là Trưởng Ban Hội Đồng Ngoại giao của Thượng Viện đã có một phát biểu công khai về sự đầu hàng của Nam Việt Nam.

Ông ta đã nói, “Nỗi đau buồn của tôi không nhiều hơn gì như khi bang Arkansas thua một trận bóng với bang Texas.” Phái đoàn Mỹ đã biết trước rằng Bắc Việt Nam thế nào cũng vi phạm Hiệp Định nên chúng ta đã chuẩn bị cho tình huống đó. Nhưng đã không thể ngờ rằng chính Quốc Hội Mỹ sẽ không giữ lời với Nam Việt Nam. Và giúp phá vỡ Hiệp Định, thay cho Bắc Việt Nam.

Đó là những gì đã xảy ra. 

Tôi là Bruce Herschensohn.
———–
Bruce Herschensohn, The Truth About The Vietnam War, Prager University


VIDEO :
Posted by Cafe Ku Búa

No comments:

Post a Comment

View My Stats