Tuesday, 21 August 2012

NHẬP QUỐC TỊCH MỸ : MIỄN THI TIẾNG ANH NẾU ĐỦ ĐIỀU KIỆN (LS Nguyễn Lê Thiên Trang)
LS Nguyễn Lê Thiên Trang
08/21/2012

Disclaimer: bài viết này chỉ cung cấp thông tin chung và không nhằm tư vấn cho một cá nhân nào. Mọi thắc mắc xin liên lạc luật sư Nguyễn Lê Thiên Trang tại (713)789-8010 hoặc email: Info@PhamNguyenLaw.com

Nhập quốc tịch Hoa Kỳ hầu như là quyền lợi và điều mong mỏi của nhiều người di dân đến Hoa Kỳ. Là một công dân Mỹ, bạn có nhiều quyền lợi như được ưu tiên hơn trong việc bảo lãnh thân nhân để được đoàn tụ. Một công dân Mỹ cũng có quyền bầu cử để tiếng nói của mình được lắng nghe. Một người tất nhiên là công dân Mỹ khi được sanh ra tại Hoa Kỳ, hoặc trở thành công dân Mỹ theo huyết thống (sanh ở nước ngoài và ít nhất cha/mẹ là công dân Mỹ) hoặc ăn theo bố mẹ.

Một người cũng có thể trở thành công dân Mỹ bằng cách nộp đơn xin nhập tịch. Thủ tục này đòi hỏi một sự hiểu biết về cả vốn liếng tiếng Anh căn bản, hiểu biết về lịch sử và chính quyền Hoa Kỳ. Trong nhiều trường hợp nếu hội đủ điều kiện, quý vị có thể được miễn thi bằng tiếng Anh (xin thi bằng tiếng Việt), hoặc không cần phải thi.
Để đạt tiêu chuẩn nhập tịch, quý vị phải hội đủ những điều kiện sau đây:

1) là thường trú nhân ít nhất 5 năm (3 năm nếu quý vị có thẻ xanh theo diện hôn nhân),

2) 18 tuổi trở lên (trừ khi được miễn vì đang ở trong quân đội Hoa Kỳ)

3) Phải có mặt và sống liên tục tại Hoa Kỳ ít nhất 2.5 năm và không đi ra khỏi Hoa Kỳ trên 6 tháng (hoặc 1.5 năm nếu quý vị có thẻ xanh theo diện hôn nhân) và ít nhất 3 tháng tại tiểu bang nơi quý vị nộp đơn. Nếu quý vị ra khỏi Hoa Kỳ trên 6 tháng, thì khoảng thời gian 2.5 năm (hoặc 1.5 năm) nay sẽ bị gián đoạn, cho dù quý vị có re-entry permit.

4) Phải có đạo đức tốt (không vi phạm luật hình sự như khai gian, trộm cắp, bị trục xuất, dùng giấy tờ giả, đánh bài bất hợp pháp, buôn bán chất cấm, v.v...)

5) Trung thành với Hiến Pháp Hoa Kỳ

6) Sẵn sàng gia nhập quân đội Hoa Kỳ và

7) Kiến thức Anh ngữ và hiểu biết về lịch sử và chính quyền Hoa Kỳ.

Điều kiện hiểu biết kiến thức Anh ngữ chỉ cần ở mức độ căn bản (elementary-level) về viết, đọc và hiểu. Những quý vị nào thi rớt phần kiến thức Anh ngữ và hiểu biết về lịch sử và chính quyền Hoa Kỳ có thể nộp đơn thi lại trong vòng 90 ngày. Quý vị cũng phải liệt kê tất cả các chuyến đi ra khỏi Hoa Kỳ để "cộng trừ nhân chia" xem mình đã đi quá ½ khoảng thời gian yêu cầu hay không. Phần thi hiểu biết về lịch sử và chính quyền Hoa Kỳ bao gồm 100 câu hỏi. Quý vị có thể tìm học ở website www.uscis.gov.

Những trường hợp ngoại lệ sau đây sẽ được miễn thi tiếng Anh (dĩ nhiên quý vị vẫn phải thi bằng tiếng Việt):

1) 50/20: trên 50 tuổi và đã là thường trú nhân ít nhất 20 năm

2) 55/15: trên 55 tuổi và đã là thường trú nhân ít nhất 15 năm

3) 65/20: những quý vị từ 65 tuổi và đã là thường trú nhân ít nhất 20 năm sẽ được xem xét đặc biệt khi thi về lịch sử và chính quyền Hoa Kỳ.

Những quý vị bị tàn tật về tâm thần (Alzheimer, Parkinson, v.v...) hoặc thể chất sẽ được hoàn toàn miễn thi cả về Kiến thức Anh ngữ lẫn hiểu biết về lịch sử và chính quyền Hoa Kỳ. Dĩ nhiên quý vị phải được sự chứng nhận của các bác sĩ và vẫn phải hội đủ những điều kiện 1-6 nói trên.

Một điều không kém quan trọng là người nộp đơn xin nhập quốc tịch phải thành thật khai báo tất cả những câu hỏi trong bộ đơn N-400. Quý vị phải khai tất cả những lần bị buộc tội về luật hình sự, dù chỉ là bị bắt nhưng chưa bị buộc tội, hay chỉ là tội tiểu hình. Ngoại trừ bị phạt vạ giao thông như traffic ticket và số tiền phạt dưới $500, quý vị phải khai báo tất cả những tội hình sự, dù là có bị bắt hay không, và dù có bị buộc tội hay chưa. Những hồ sơ đã được xóa (expunged) cũng phải được khai báo. Cơ quan di dân và nhập tịch có thể từ chối hồ sơ nhập tịch của quý vị chỉ vì quý vị nói dối.

Lệ phí xin nhập tịch hiện tại là $680.00, bao gồm $595 filing fee và $85.00 chi phí lăn tay.

Những người hội đủ điều kiện có thể xin miễn đóng lệ phí này. Những ai đang xin Medicaid, Food Stamps, nhận trợ cấp SSI (Supplemental Security Income) hoăc nếu lương của quý vị income thấp dưới 150% HHS Poverty Guidelines có thể nộp đơn xin miễn đóng lệ phí.

Là một người công dân Mỹ, bạn có nhiều quyền lợi như có quyền bầu cử, được ưu tiên hơn trong việc bảo lãnh thân nhân, nếu sanh con ở nước ngoài thì con của bạn tự động sẽ trở thành công dân Mỹ, du lịch nước ngoài với passport Mỹ trên tay cũng nhận được sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ ở nước ngoài trong nhiều trường hợp cần thiết hoặc khẩn cấp. Ngoài ra, nhiều công việc làm cho chính phủ Hoa Kỳ cũng đòi hỏi quý vị phải là công dân Mỹ.

Ngoài quyền lợi, mỗi một công dân Mỹ cũng có trách nhiệm như làm bồi thẩm đoàn, trung thành với Hiến Pháp Hoa Kỳ và phục vụ khi đất nươc cần đến. Một người có thể bị tước đoạt quyền công dân nếu tuyên bố mình không phải là công dân Hoa Kỳ nhằm mục đích trốn thuế như trường hợp của Eduardo Saverin, nhà đồng sáng lập Công ty Facebook.

Có được quốc tịch Hoa Kỳ là ước mơ của nhiều người, trong đó dĩ nhiên có nhiều người Việt trong trong cộng đồng chúng ta, hoặc những thân nhân bạn hữu của chúng ta. Lo thủ tục xin gia nhập quốc tịch sao cho trót lọt là điểm mấu chốt, vì mọi sai xót dù rất nhỏ vẫn có thể đưa đến những rắc rối về sau và mất rất nhiều thì giờ để điều chỉnh, thâm chí có thể bị từ chối oan uổng. Để hoàn tất hồ sơ một cách bảo đảm cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nhất định. Do đó xin bạn hãy tham khảo với luật sư di trú hay các chuyên viên di trú tin cậy để tránh những sai xót không cần thiết, và nhất là tận dụng được mọi lợi điểm mà luật di trú cho phép.
No comments:

Post a Comment

View My Stats