Thursday 21 August 2014

DÂN OAN MIỀN NAM BIỂU TÌNH TỐ GIÁC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM LÀ "CHỦ NGHĨA ĂN CƯỚP" (Dân Làm Báo)
8/21/2014       17 Comments

VIDEO :
Demonstration in Saigon on 20082014

Ngày 20/08/2014, một số dân oan Miền Nam bị chế độ cộng sản Việt Nam cướp tài sản và đất canh tác đã biểu tinh trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân thành phố HCM tọa lạc tại góc đường Lê Thánh Tôn và đại lộ Nguyễn Huệ, Tòa Đô Chánh Sài Gòn trước kia.

Bà con dân bị cộng sản Việt Nam cướp đoạt trắng trợn tài sản và đất đai đã biểu tình đòi trả lại đất đai và tài sản . 

Đặc biệt bà con dân oan miền Nam đã công khai tố giác Chủ Nghĩa Xã Hội -cộng sản- tại Việt Nam là hảo huyền, gian dối và là thứ chủ nghĩa “ăn cướp”. 

Qua kinh nghiệm sống dưới hai chế độ Cộng sản-Xã Hội Chủ Nghĩa- và dân chủ cộng hòa, bà con hô to hoan nghênh chế độ Việt Nam Cộng Hòa mới đích thật tốt và vì hạnh phúc của dân.

Mời xem clip video quay lại toàn cảnh cuộc biểu tình của bà con dân oan miền Nam với phụ đề tiếng Anh.

Ngày 21/08/2014
No comments:

Post a Comment

View My Stats