Tuesday, 7 May 2013

VĂN PHÒNG CÔNG LÝ & HÒA BÌNH TỐ GIÁC TỘI PHẠM & PHẢN KHÁNG VỀ VỤ CÔNG AN ĐÁNH NGƯỜI (VRNs)
VRNs
Đăng bởi lúc 12:22 Sáng 8/05/13

VRNs (08.05.2013) – Sài Gòn – Trưa hôm qua, 07.05.2013, cha Giuse Đinh Hữu Thoại đã ký văn thư số: 03-05/2013/VP-CLHB gởi đến Lãnh đạo Công An TP. HCM và Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, để tố cáo tội phạm và phản kháng hành vi của công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. HCM xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản công dân.

VRNs xin trân trọng giới thiệu văn thư này.

-----------------------------------------------------------


Văn Phòng CÔNG LÝ & HÒA BÌNH
DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN
38 Kỳ Đồng, Quận 3, TP. HCM
Số: 03-05/2013/VP-CLHB

Ngày 7 tháng 5 năm 2013

TỐ GIÁC TỘI PHẠM VÀ PHẢN KHÁNG
HÀNH VI CỦA CÔNG AN P. PHÚ THẠNH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM
XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, DANH DỰ,
NHÂN PHẨM VÀ TÀI SẢN CÔNG DÂN

---/---

Kính gửi:
- Lãnh đạo Công An TP. HCM
- Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM

Tôi là: Linh Mục ĐINH HỮU THOẠI
Địa chỉ liên lạc: Vp. Công lý và Hòa Bình- DCCT- Sài Gòn
Số 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

Gửi đến Quí Ông/Bà Lãnh đạo Công An và Viện KSND TP.HCM văn bản Tố giác tội phạm và phản kháng nội dung sau:

1. Nguyên vào chiều ngày 6/5/2013, Bà Nguyễn Thị Cúc, 57 tuổi và các con là Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thảo Chi cùng Anh Châu Văn Thi được người thân, bạn hữu đưa đến VP Công lý và Hòa Bình DCCT Sài Gòn chúng tôi để yêu cầu được giúp đỡ trước các hành vi vi phạm pháp luật của Công An P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú huy động lực lượng “quần chúng tự phát” xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản công dân.

Trước thương tích và nỗi uất ức của Bà và các con, (xem hình chụp và các thông tin in kèm theo), VP chúng tôi đã tổ chức đưa Bà và các con đến Bệnh viện Quận 3, Bệnh viện Tai Mũi Họng cấp cứu và điều trị vết thương. Các Bác Sỹ Bệnh viện đã có Toa thuốc xác định:

- Bà Nguyễn Thị Cúc: bị “chấn thương vùng đầu, mặt, vết phỏng vùng trán/đả thương”

- Cô Nguyễn Thảo Chi: bị “chấn thương phần mềm mũi mặt”

- Anh Châu Văn Thi: bị “chấn thương đầu, vùng chẫm/đả thương”

2. Chúng tôi được Bà và các con cho biết, thương tích là do bị CA Phường Phú Thạnh, Q. Tân Phú huy động lực lượng “quần chúng tự phát” đánh đập dã man, dùng lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm… ngay tại Trụ sở CA Phường khi Cô Nguyễn Hoàng Vi đến đòi lại tài sản bị CA thu giữ trái phép vào ngày 5/5/2013. Bọn chúng còn hung hãn tấn công khi xe Taxi đưa các nạn nhân đi cấp cứu và xông cả vào Bệnh Viện Tân Phú hành hung ngay khi Bà và các con vào Bệnh viện này cấp cứu.

3. Bất kể vì lý do gì, hành vi chỉ huy, huy động lực lượng của CA P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú và những kẻ trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản công dân như vừa kể là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý.

Điều 71 Hiến pháp qui định: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Điều 7 Bộ luật Tố tụng Hình sự qui định: “Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản đều bị xử lý theo pháp luật.”

4. Vì những lẽ trên, với tư cách công dân và trưởng Văn phòng Công Lý & Hòa Bình DCCT Sài Gòn, căn cứ qui định tại Điều 100, Điều 101, Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 3, Điều 4 Luật Tố cáo, bằng văn bản này, tôi phản kháng và tố giác hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản công dân của CA P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú và những người khác như vừa kể trên. Yêu cầu Quí Ông/ Bà Lãnh đạo CA TP.HCM, Viện KSND TP.HCM xem xét, xử lý và thông báo kết quả giải quyết cho tôi theo đúng qui định tại Khoản 3 Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Kính chào,

Linh Mục ĐINH HỮU THOẠI
Trưởng Văn phòng

Nơi nhận:
- như trên
- Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM (để biết và giám sát)
- Ông Lê Thanh Hải – Bí thư Thành uỷ TP.HCM (để biết và giám sát)
No comments:

Post a Comment

View My Stats