Wednesday, 29 May 2013

MỤC SƯ NGUYỄN HOÀNG HOA TƯỜNG TRÌNH BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÔNG AN BỘ VÀO SÁNG 28/5 (Thomas Việt - VRNs)
Thomas Việt, VRNs
Đăng bởi lúc 6:05 Sáng 29/05/13

VRNs (29.05.2013) – Sài Gòn – Chào quý vị, sáng ngày 28.05.2013, Ms. Nguyễn Hoàng Hoa đã bị an ninh chính trị từ bộ công an bắt. Việc bắt này được công an tỉnh Trà Vinh hợp tác. Nội dung cuộc tra hỏi xoay quanh vấn đề Bản tuyên bố chung của các chức sắc tôn giáo thuộc 5 tôn giáo, mà Ms Hoa tham gia ký. Họ cũng tỏ ra lo sợ về Hội đồng liên tôn nào đó, mà họ nghe là sắp thành lập.

An ninh bảo vệ chính trị nói việc góp ý qua Bản tuyên bố chung là không đúng với ý đồ của nhà nước (thực ra là của đảng cộng sản), có ý chống phá, và những thành phần góp ý là thành phấn xấu, chống phá. Sự phản biện của MS Hoa: “Chúng tôi làm theo sự yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.”. An ninh bảo vệ chính trị nói: “Những điều ghi trong Bản tuyên bố chung, cuối cùng là đi đến đa nguyên đa đảng”.

(Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa mặc áo xanh lam, đeo cổ giáo sĩ)

Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn này.


Thomas Việt, VRNs

----------------------------------------

Thomas Việt, VRNs
Đăng bởi lúc 1:40 Sáng 6/05/13

VRNs (06.05.2013) – Sài Gòn – Hầu giúp quý vị hiểu rõ hơn quan điểm của những chức sắc vừa ký tên và ủng hộ Tuyên Bố Chung về việc phải có một Hiến pháp mới dân chủ và tiến bộ cho Việt Nam. Hôm nay mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giữa Thomas Việt, VNRs, với mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tổng thư ký Hội thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ, về Tuyên Bố Chung này.

PV: Chào MS Nguyễn Hoàng Hoa, ông có thể nói gì về Tuyên Bố Chung cho việc ra đời một Hiến pháp mới tiến bộ và dân chủ mà ông là một trong số 7 chức sắc tôn giáo vừa ký tên và công bố?
MS Nguyễn Hoàng Hoa: Tôi là chức sắc trong số các chức sắc đại diện cho 5 tôn giáo, chúng tôi ký tên trong Tuyên Bố Chung về sử đổi Hiến pháp. Việc này đáp ứng lời kêu gọi của nhà nước vì họ có kêu gọi các tần lớp nhân dân và tổ chức xã hội, đây là việc hưởng ứng để góp phần vào việc xây dựng một bản Hiến pháp mới sao cho ích nước lợi dân, hướng đến quyền lợi của Dân tộc, đáp ứng được đà phát triển của Đất nước ta trong bối cảnh hiện nay cũng như có tác động của Quốc tế trong sự hội nhập. Ở đây chúng tôi lên tiếng là yêu cầu thay đổi Hiến pháp mới chứ không phải sửa đổi. Hiến pháp 1992 so với thời buổi giờ là lạc hậu rồi, không còn đáp ứng được yêu cầu tình hình thực tế. 

PV: Tuyên Bố Chung về Hiến pháp mới này là muốn gửi đến ai, nhà cầm quyền hay nhân dân Việt Nam, thưa ông?
MS Nguyễn Hoàng Hoa: Tuyên Bố Chung này chúng tôi muốn tác động đến toàn dân và nhà cầm quyền nữa, vì cá nhân các vị lãnh đạo nhà nước họ cũng là một phần tử trong toàn dân. Qua Tuyên Bố này chúng tôi kêu gọi các vị lãnh đạo có bổn phận phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, thay đổi cái nhìn cục bộ, thiển cận đối với các chức sắc tôn giáo.

PV: Theo mục sư thì tại sao Việt Nam lại cần một bản Hiến pháp mới, dân chủ và tiến bộ?
MS Nguyễn Hoàng Hoa: Vì Hiến pháp 1992 đã quá lạc hậu. Hiện tại nước ta có nhiều thay đổi the tình hình quốc tế, có những tác động lớn đến Việt Nam. Nguyện vọng của người dân ở nhiều nơi cũng nói về việc lạc hậu của Hiến pháp 1992, không đáp ứng được hiện tình và việc xây dựng đất nước. 

PV: Đảng cộng sản Việt Nam đang tổ chức hội nghị trung ương lần thứ 7 và có đề cặp đến việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành. Vậy theo mục sư thì Tuyên Bố Chung vừa công bố đó có tác dụng hay hiệu quả như thế nào vời thời điểm hiện nay, thưa mục sư?
MS Nguyễn Hoàng Hoa: Tuyên Bố Chung vừa đưa là là kiệp thời, đúng lúc, tại Hà Nội họ cũng đã nhìn nhận cần có một Hiến pháp mới.

PV: Mục sư muốn Quốc dân phải làm gì để cùng với Tuyên Bố Chung vừa công bố, hầu có hiệu quả thiết thực?
MS Nguyễn Hoàng Hoa: Những ai xem qua bản Tuyên Bố Chung này và có cùng quan điểm và ý tưởng đối với những điểm nhận xét của chúng tôi, và muốn ủng hộ chúng tôi thì hãy cùng nhau lên tiếng đề nghị nhà nước thay đổi Hiến pháp chứ không phải sửa đổi hiến pháp tại một số điều như Quốc Hội đưa ra. Yêu cầu từ trung ương đến địa phương phải tôn trọng ý kiến của toàn dân trong việc đóng góp thay đổi Hiến pháp lần này. 

PV: Cảm ơn MS Nguyễn Hoàng Hoa, đại diện Tin Lành Lutheran Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thomas Việt, VRNs
1 comment:

View My Stats