Tuesday, 28 May 2013

CƠ HỘI CUỐI CÙNG CHO CÁC ĐỒNG HƯƠNG LAI MỸ - VIỆT (BPSOS)
BPSOS
Posted on Sunday, May 26, 2013  @ 23:09:04 EDT

Bên cạnh chủ điểm là tình trạng vi phạm nhân quyền và những đòi hỏi dân chủ, một trong những đề tài sẽ được nêu lên trong Ngày Vận Động Cho Việt Nam vào ngày 4 tháng 6 tới đây tại Quốc Hội Hoa Kỳ là chính sách cải tổ di dân đang được Thượng Viện Hoa Kỳ cứu xét. Trong đó có những điều khoản ảnh hưởng lớn đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt, kể cả vấn đề quốc tịch cho các đồng hương lai Mỹ Việt ở Hoa Kỳ và giải quyết cho những người lai Mỹ Việt còn kẹt ở Việt Nam.

Tuần rồi, Uỷ Ban Tư Pháp của Thượng Viện đã thông qua tu chính do Thượng Nghị Sĩ Orin Hatch (Cộng Hoà, Utah) đưa vào Luật Cải Tổ Di Dân; tu chính này chấm dứt chương trình định cư con lai từ Việt Nam vào Hoa Kỳ được thiết lập năm 1987 qua đạo luật Amerasian Homecoming Act. Từ năm 1997 đến nay BPSOS vẫn liên tục tranh đấu cho nhiều hồ sơ con lai vẫn còn kẹt ở Việt Nam để được cứu xét hay tái xét. Nếu chương trình định cư này bị chấm dứt thì tất cả nỗ lực can thiệp này sẽ bị khựng lại và tất cả những người “con lai” còn kẹt lại ở Việt Nam sẽ không bao giờ còn cơ hội trở về quê cha đất tổ.

Trước đây đã có đôi lần Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vận động Quốc Hội chấm dứt chương trình định cư con lai và BPSOS đã cùng với một số ít tổ chức Hoa Kỳ đã đẩy lùi được các toan tính ấy. Tuy nhiên, lần này sẽ cam go hơn rất nhiều để ngăn chặn tu chính án của TNS Orin Hatch.

Bên cạnh đó là cuộc vận động quốc tịch cho các đồng hương lai Mỹ Việt mà BPSOS khởi xướng từ năm 2000. Từ đó đến nay, một số vị dân biểu đã đưa ra những dự thảo luật qua lời kêu gọi của BPSOS. Gần nhất là năm ngoái, nữ DB Zoe Lofgren tiếp tục đưa vào Hạ Viện luật Amerasian Paternity Recognition Act, nhưng nó đã không được biểu quyết. Đầu năm nay BPSOS lại đề nghị nữ DB Lofgren đưa ra đạo luật này trong bối cảnh chính sách cải tổ di dân toàn diện đang được bàn thảo ở Quốc Hội Hoa Kỳ.

“Do đó chúng tôi kêu gọi một số đồng hương lai Mỹ Việt mà đến nay vẫn chưa có quốc tịch Hoa Kỳ tham gia cuộc vận động vào ngày 4 tháng 6 tới đây”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, nói.

Ông cho biết rằng BPSOS đã vận động được một số cựu chiến binh Hoa Kỳ tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam để yểm trợ cho lời kêu gọi của các đồng hương lai Mỹ Việt.

“Trong tư cách cựu chiến binh Hoa Kỳ, tiếng nói của họ dễ tạo sự chú ý của các vị dân cử”, Ts. Thắng giải thích.

Tuy nhiên, theo Ông, sự hiện diện của đích thân các đồng hương lai Mỹ Việt là yếu tố quan trọng nhất cho cuộc vận động.

“Chúng tôi mong rằng các nhóm lai Mỹ Việt ở một số nơi sẽ đóng góp tài chánh để cử ít ra một vài người tham gia ngày 4 tháng 6 tới đây”, Ts. Thắng nói

BPSOS cho biết là tuy đã ngưng việc ghi danh thêm người tham gia, ban tổ chức vẫn sẽ tạo điều kiện để một số ít đồng hương lai Mỹ Việt nhập cuộc. Hiện nay số người ghi danh đã lên đến gần 600 trong khi Hội Trường Quốc Hội chỉ có 450 chỗ.

Để tham gia, xin các đồng hương lai Mỹ Việt liên lạc với các văn phòng địa phương của BPSOS hoặc gọi cho cô Kim Cúc ở văn phòng trung ương của BPSOS theo số điện thoại: 703-538-2190.

Bài liên quan:

Kế Hoạch Tổng Vận Động Cho Nhân Quyền 2013-2014
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2671

Tiểu Ban Nhân Quyền Hạ Viện Thông Qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2670


1 comment:

View My Stats