Friday, 31 May 2013

VIDEO : PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT về việc CSVN KẾT ÁN 2 SINH VIÊN UYÊN & KHA (sbtndc)
Video:
Published on May 24, 2013

Phỏng vấn đặc biệt từ Úc Châu về việc CSVN kết án hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên kha.
SBTN-Sydney thực hiện


1 comment:

View My Stats