Tuesday, 28 May 2013

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP DIỄN CA (Trần Thị Hải Ý)
Chi tiết
Được đăng ngày Chủ nhật, 26 Tháng 5 2013 12:55

“Tại sao hơn 80 triệu đồng bào ta không làm gì để buộc họ phải cho chúng ta quyền làm người? Chúng ta cũng là người và chúng ta phải được đối xử như vậy. Những ai từ chối coi chúng ta là những người bình đẳng là kẻ thù của chúng ta”.

*
*

[ Hỡi đồng bào cả nước,

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 nói: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.”

Thưa đồng bào,

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tại sao mấy chục triệu đồng bào ta không làm gì để buộc họ phải cho chúng ta quyền làm người? Chúng ta cũng là người và chúng ta phải được đối xử như vậy. Những ai từ chối coi chúng ta là những người bình đẳng là kẻ thù của chúng ta. (1b)


Bong bóng Mẹ Nấm’s Group cũng nói:
Quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng!” (2)


Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. (1a)

Thế mà 38 năm qua, đảng Việt Cộng núp sau lá cờ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc-định hướng x-h-c-n để độc quyền lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ đất nước, áp bức đồng bào chúng ta. Hành động của họ trái hẳn với những gì họ đã vạn ức lần karaôkê khi họ còn chui trong Pắc-Bó, rúc dưới Củ Chi; khi họ chưa nắm được trọn quyền kiểm và sát trên toàn chữ S. Thật là xạo-hết-chỗ-nói, trái hẳn nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, họ tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do, dân chủ nào trong thực tế. Nhưng trên truyền thông của ông bà cố nội lẫn của ông bà cố ngoại, họ bù lu bù la Việt Nam đã có 100% quyền tự do, dân chủ…định hướng xhcn. Khi bị hỏi tự do, dân chủ định hướng xhcn là gì, khác với tự do, dân chủ phổ cập trên thế giới ‘dãy chết’ ra sao, thì họ bảo "phải là con người…mới xhcn mới thẩm thấu, mới hít hà được giá trị của tự do, dân chủ xhcn"! Hỏi thế con người mới xhcn là con người ra răng, khác với con người cũ ra răng thì họ…nín thinh!

Họ trồng ra cả rừng U Minh luật, nhưng chỉ xài 2 nhánh luật rừng Ba Đình 79 và 88. Nói cách khác là họ chuyên ngành thi hành những luật pháp bá đạo, dã man đến độ tuồng như da họ đỏ, máu họ vàng ngược hẳn mít đặc Âu Lạc chúng ta. Họ lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Họ thẳng tay kết tù, đoạ đày những người yêu nước thương nòi của ta. Họ khủng bố các buổi ‘tụ tập đông người’ quyết tâm tố cáo tập đoàn nội xâm lúc nhúc tham nhũng, ủn ỉn ươn hèn; trấn áp các cuộc biểu tình chống bè lũ ngoại xâm đại Hán bá quyền nước lớn của đồng bào ta trong máu và nước mắt; cấm cản các cuộc phíc-níc ngoài trời; ngáng trở người lớn biếu tặng trẻ con loại bong bóng màu xanh hy vọng có in dòng chữ như trên…v.v. và v.v.

Họ ràng buộc dư luận, thi hành chính sách mụ mị ngu dân. Họ trù dập, sách nhiễu những đồng bào trẻ mong muốn phổ biến bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền hầu mở mang kiến thức cơ bản cho đại chúng về quyền mặc định của kiếp người. Bản tuyên ngôn này chính tay họ đã long trọng ký kết từ tháng 9 năm 1982, trơ hơn nữa năm nay họ đang rục rịch lóp-bi 1 ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2014-2016!!

Họ thông đồng cho nhập lậu ma tuý, rượu dởm, thực phẩm độc hại… từ Tàu cộng để làm cho nòi giống ta suy nhược, đúng theo kế sách mềm nuốt trọn Đông nam Á của Tàu cộng.

Về kinh tế, họ bóc lột đồng bào ta đến xương tủy, khiến cho đồng bào ta nghèo nàn, thiếu thốn; sông núi ta xơ xác, tiêu điều. Họ cướp không ruộng đất của dân, bán tài nguyên quốc gia vô tội vạ, cho Tàu phù nói chung khai thác đất rừng đầu nguồn chiến lược quân sự để trục lợi cho cánh hẩu họ.

Họ cắt đất đai, danh lam thắng cảnh; cầm cố biển đảo hương hoả của tổ tiên cho kẻ thù truyền kiếp để hoàn trả món nợ mà nhân dân không hay, thần hoàng chẳng biết; hồi đáp cái ơn mà nhân dân chẳng biết, thổ địa không hay, theo họ, đã giúp họ trường kỳ dùng xương máu Rồng nấu thịt da Tiên đăng đẳng 30 năm. Họ quên lời dạy của Hồ Chủ tịch vô vàn kính yêu của người ta rằng “những người lãnh đạo Trung Quốc thực hiện chính sách hai mặt, vừa giúp đỡ cách mạng nước ta, vừa hạn chế, ngăn cản thắng lợi của chúng ta, nhất là từ khoảng năm 1958 trở về sau này” (4); lời Lê Tổng Bí thư “ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô” (5); lời Mao Chủ tịch “Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng / China would fight the United States until the last Vietnamese”.

Họ đặt ra hàng hàng thứ thuế vô lý, làm cho đồng bào ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng, doanh nghiệp tư nhân te tua như râu thưa gặp bão.

Họ không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên, vì làm gì cũng phải được họ ‘định hướng’. Nhưng họ để mặc cho các công ty nước ngoài bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Họ tổ chức xuất cảng lao động, nhưng khi công nhân do họ dụ đi mắc nạn nơi bản xứ thì họ giả mù sa mưa.

Biết bao lần mọi tầng lớp đồng bào đã kêu gọi họ thức tỉnh mời Tàu phù ra khỏi Bô-xít, tống “Tàu khựa cút khỏi biển đông”. Họ - bọn việt gian mọt nước, đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố hơn nữa; nhận giặc làm bạn làm cha, coi dân là thù là địch.

Trong năm lời thề gia nhập đảng Việt cộng, điều 4 ghi: «Tuyệt đối tin tưởng ở chủ nghĩa cộng sản, bỏ tất cả các tín ngưỡng khác».(Chỉmột con đường,trang 25 - Nxb Thanh Niên, Hà Nội 1974).Ai cũng thuộc lòng Chủ nghĩa cộng sản là vô thần.

Họ theo ý thức hệ duy vật vô thần nhưng lại đặt Người ta ké tran Phật tổ, ké bàn thờ Đức Mẹ! (Xem chi tiết ở chú thích 7).

*

Kính thưa đồng bào cả trong và ngoài nước,

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi sửa soạn đầu hàng Đồng minh (8/1945), Nhật đã trả nền độc lập lại cho triều Nguyễn Phúc Bảo Đại, do học giả Trần Trọng Kim làm Thủ tướng (17-4-1945), thì ngày 19 tháng 8 năm 1945 (Một cơn gió bụi, gần cuối chương 4), Việt Minh đã xúi công chức ở Hà Nội biểu tình chống nội các Trần Trọng Kim rồi cướp luôn chính quyền. HCM xuất hiện, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 2-9-1945. Mồng 2 tháng 9 là thời điểm oan nghiệt, trớ trêu khóc-cười cho Việt Nam mãi đến hôm nay.

Sự thật là Việt Minh đã giành giật nước Việt Nam từ trong tay người Việt Nam, chứ không phải từ tay thực dân Pháp hay phát-xít Nhật như họ rêu rao thành ‘Kách mệnh tháng 8’ suốt bao nhiêu năm qua.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại từ ngôi. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa. Nhưng thực chất của Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà do Người ta và đồng đảng cầm đầu vốn là tay sai của Đệ tam Quốc tế Cộng sản do Liên Xô (cũ, 3) và Trung cộng lãnh đạo, bởi lẽ đó mà sự kiện Việt Minh cướp chính quyền của Trần Trọng Kim, ép vua Bảo Đại thoái vị đã dẫn đến cuộc chiến Pháp-Việt, còn được gọi là Chiến tranh Đông Dương 1, kéo dài 9 năm.

Hiệp định Geneva ngày 20-7-1954 chia lãnh thổ Việt Nam thành hai nước độc lập: Miền Bắc thuộc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tức Việt Cộng và miền Nam thuộc nước Việt Nam Cộng hoà tức Việt Quốc, lấy vĩ tuyến 17 và sông Bến Hải làm ranh.

Vì là tay sai của Đệ tam Quốc tế Cộng sản nên Việt Cộng vẫn tiếp tục gây chiến tranh “dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn”, núp dưới danh nghĩa ‘chống Mỹ, cứu nước’, ‘giải phóng Miền Nam’ để xâm lăng và cưỡng chiếm toàn bộ nước Việt Nam Cộng hoà ngày 30 tháng 4 năm 1975, chấm dứt Chiến tranh Đông Dương 2, lấc cấc gộp 2 nước Việt Nam thành một, thay quốc hiệu thành CH Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhưng dân gian lại độc mồm qua thực tế gọi là CH Xếp Hàng Cả Ngày, ròng rả 15 năm trời mới bàng hoàng Đổi mới…về cái Cũ VNCH, ấy vì bằng không là Xuống Hố Cả Nút (1975-1989).

Xếp Hàng Cả Ngày thời bao cấp - Ảnh:
Phuocbeo’s Blog

Tem phiếu thời Xuống Hố Cả Nút - Ảnh:
Phamhungbl

Sau hơn 20 năm ‘đổi mới’ - nhờ Bò qua thời kỳ quá độ Tư bản chủ nghĩa ‘dảy chết’, thăng một lèo vào tận cuối ruột già của Thiên đàng cộng sản (g) - những thành tựu khả quan về vật chất ngày nay ở Việt Nam là điều mà chí đến ‘bè lũ thế lực chống cộng cực cực đoan’ cũng vô phương phủ nhận; nếu so với trường thiên ác mộng Bao cấp-Tem phiếuthì thành tựu hiện hữu đích thị là thành tựu ‘thần thánh’!

Còn so các nước khác thì sao? Chúng ta hãy cùng nghe chính họ tổng kết cho nó khách quan, cho nó lành. Nguyên văn:

«Cần thấy hết thắng lợi để tự hào, tin tưởng, đồng thời đứng vững trên quan điểm thực tiễn, cần tỉnh táo nhìn vào sự thật để thấy rằng nước ta hiện nay vẫn còn là một trong những nước nghèo và lạc hậu trên thế giới. Thu nhập tính theo đầu người còn rất thấp (8), trình độ khoa học và công nghệ còn lạc hậu hàng mấy thập kỷ so với các nước trong khu vực và hàng trăm năm so với các nước tiên tiến. Trong khi các nước phát triển đã đi qua hai cuộc cách mạng công nghiệp, đang bước vào nền kinh tế tri thức thì nước ta mới bắt đầu bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.» (xem chi tiết ở chú thích 6, trang 479).

Thống nhất được lãnh thổ non 40 năm qua, nhưng đảng và nhà nước Việt Cộng đã hoàn toàn xuội lơ trong việc hợp nhất nhân tâm. Thất bại trong việc hợp nhất nhâm tâm nhưng ngược lại họ đã thành công vẽ vang trong việc ‘biện chứng’ cả xã hội Việt Nam truyền thống chân chất, hiền hoà thành một xã hội Mckayno lọc lừa, nhẫn tâm: Có nói không, không nói có, đốn cây vì một đoá hoa. Dưới ánh sáng ‘đỉnh cao trí tuệ của loài người’, tập đoàn ngụy quyền dân tộc trá hình đã thắng lợi trong quốc sách đẩy đất nước và hậu duệ Hồng Lạc đang từ thời đại đàng hoàng đứng đắn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên thời đại lưu manh, đểu giả.

Sau khi chế độ chuyên chính đảng trị sắt máu tàn độc ở Liên Xô và các nước Đông Âu liên hoàn sụp đổ đầu thập niên 1990, đảng và nhà nước Việt Cộng vì muốn duy trì sự độc tôn lãnh đạo, đã toa rập đưa Việt Nam lần hồi lệ thuộc kẻ thù truyền kiếp là bè lũ bá quyền nước lớn Tàu phù thêm một lần nữa. Nghĩa là họ quí trọng cái đảng Mafia của họ hơn cả quốc gia dân tộc, họ chỉ ngay ngáy lo mất cái sổ hưu hơn là sợ mất nước.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, đại biểu ‘lâm thời’cho Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu ‘lâm thời’cho toàn dân Việt Nam trong những ngày tháng tới, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Tàu Cộng, xóa bỏ tuốt luốt những hiệp ước chui bất bình đẳng mà Tàu Cộng đã tinh (r) anh dùng mưu ma chước quỉ ký kết với Việt Cộng; xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền, đặc lợi của Tàu Cộng trên đất, đảo, núi, thác, biển, trời Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam sẽ bỏ qua mọi oán hận oan khiên trong quá khứ, xí xoá mọi tội ác, mọi tội lỗi của các đảng viên côn an, đảng viên pằng pằng, đảng viên nghị gật, đảng viên bồi văn, đảng viên hiếp sử, đảng viên lưỡi gỗ, đảng viên ‘đấm thép’, đảng viên tu hú v.v. hầu tinh lọc thành khối sức mạnh Alumin Tây Nguyên - qua hoà giải hoà hợp dân tộc, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại mọi âm mưu của bọn bá quyền nước lớn xâm lược. Đại để là toàn dân Việt Nam sẽ hỉ xả ráo trọi, hoá giải hết trơn; bảo đảm bảo vệ tài sản hiện có của mỗi đảng viên nêu trên; tuy nhiên, sự tùy tâm cúng dàng lại cho ngân khố quốc dân càng nặng thì công đức càng cao, ác nghiệp của đương sự do đó càng mau được giải hạn. Riêng chư vị đảng viên ‘nguyên là’ và ‘đương kim’ trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương được hoàn toàn tự do làm Air People, tất nhiên sau khi mỗi vị tự giác và chân thành vui vẻ hoàn lại cho xứ sở 51% tổng tài sản vơ vét bòn tút được, hiện đang cất giấu bất cứ chốn nào trên thế giới.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có lời chân lý: “Đừng nghe những gì người ta nói, hãy nhìn kỹ những gì người ta làm” ; Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi!”

Thế cho nên, những cam kết trên đây đối với các đảng viên, tựu trung cũng chỉ là lời nói, mà lời Nói thường như khói gió bay. Xin chư vị đảng viên chớ vội cả tin mà hãy soi lúp vào những gì chúng tôi cụ thể Làm trong thực tế.

Chúng tôi tin rằng các nước trên thế giới đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị TéhéranSan Francisco (LHQ), quyết không thể không công nhận quyền độc lập thật sự của dân tộcViệt Nam:

Việt Nam! Một dân tộc đã gan góc chống lại cái kim cô đại Hán suốt mười thế kỹ. Việt Nam! Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm. Việt Nam! Một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít Nhật lùn mấy năm trường. Việt Nam! Một dân tộc đã gan góc chống đế quốc đầu sỏ Mỹ hơn 20 năm. Việt Nam! Một dân tộc đã trần thân khổ nạn dưới ách Búa-Liềm gần 40 năm! Bởi vậy, dân tộc Việt Nam phải xứng đáng được độc lập! Dân tộc Việt Nam phải xứng đáng được tự do!

Việt Nam đã có độc lập nhưng dưới sự độc tôn lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Cộng, tự do chỉ có giá trị trên giấy, hiệu HP (Hewlett Packard)! Mà một khi “không có tự do và hạnh phúc trong thực tiễn xã hội thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa đờ…đờ…ếch gì”.

Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ của nước Việt Nam mới đổi mới, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Dân tộc Việt Nam có quyền hưởng tự do, dân chủ đích thực; và tất yếu phải là một quốc gia độc lập-tự do-dân chủ đúng ý nghĩa mặc định và thiêng liêng của nó. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập-tự do-dân chủ ấy.”] (1a)

Dân tộc Việt Nam dứt khoát địa táng Chủ nghĩa Mác-Lênin Made in Ex-URSS, bê-tông hoá và yếm bùa nó trong hang Pắc Bó, thời hạn gấp 9 lần Phật Tổ nhốt Tề Thiên Đại Thánh trên núi Ngũ Hành.

Dân tộc Việt Nam dứt khoát hoả táng cái gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh tức Chủ nghĩa Mác-Lênin Made in Việt Nam (6), tên bình dân là Chủ nghĩa Hồ đồ hay Đạo Hồ (7), chia tro ra ba phần thật đều nhau, mỗi phần rãi xuống một con sông tượng trưng mỗi miền đất nước: Sông Hồng, Sông Hương và Sông Cửu Long. Lấy lại tên Sàigòn cho người Sè-gòng.

Hiến pháp gồm các giá trị cơ bản bất biến như quốc hiệu, thể chế, thủ đô, tự do, dân chủ… của Việt Nam mới sẽ được Hội đồng Hiến pháp sơ thảo và sẽ được phúc quyết qua 2 vòng trưng cầu thật sự theo dân ý trong năm 2015. Quốc hiệu tạm thời chỉ gồm hai chữ: Việt Nam! Quốc kỳ tạm thời toàn màu vàng, trung tâm là hình một trái tim màu đỏ: Mãn hoàng thiên địa, vô nhị hồng tâm. Thủ đô tạm thời vẫn là Hà Nội. Quốc ca tạm thời là bản nhạc “Việt Nam! Việt Nam!” của Phạm Duy.

Chúng ta là Tự Do! Việt Nam muôn năm !

Trần Thị Hải Ý

(Lỏm bỏm ghi vội lại Giấc mơ thứ nhất của Tổng thống gái đầu tiên của nước VN)


Chú thích:

(1a) Học tập và làm theo gương ‘vận dụng sáng tạo’ từ bản Tuyên ngôn độc lập 02-9-1945. (1b) Lược từ Báo cáo đề ngày 20-12-1919 của mật thám «Edouard»: Giữa cụ Phan Chu Trinh và Nguyễn Tất Thành (HCM) từng xảy ra tranh luận tại căn nhà số 6 Villa des Gobelins - Paris 13 về đề tài “Người dân bản xứ có thể đòi hỏi gì ở Toàn quyền Maurice Long vừa mới qua Việt Nam thay thế Toàn quyền Albert Sarraut”. (Sophie Quinn-Judge: HCM The missing years, trang 24, 25 - The University of California Press, California USA 2002). Dẫn theo Lữ Phương: Từ Nguyễn Tất Thành đến Hồ Chí Minh.

(2) Từ nay, đề nghị Mẹ Nấm’s Group và Free citizens chỉ nên phổ biến mươi câu đầu trong giấc mơ thứ nhất này thôi. Đừng quên in chữ đậm, mượn hình Người ta làm nền mờ mờ. Còn trên bong bóng thì ghi câu “Không có gì quí hơn Độc lập, Tự Do”, để xem họ sẽ lộng hành ra sao.

(3) Chính Nguyễn Ái Quốc đã nói trong bài giảng cho cán bộ hồi năm 1926:"... Đệ tam Quốc tế là một ĐCS thế giới. Các đảng các nước như là chi bộ, đều phải nghe theo kế hoạch và quy tắc chung. Việc gì chưa có mệnh lệnh và kế hoạch của Đệ tam Quốc tế thì các đảng không được làm"(xem:Hồ Chí Minh, tập1);
Tại Đại hội 2 của đảng (1951) ở chiến khu Việt Bắc, khi trình bày với Đại hội việc đổi tên đảng Cộng sản thành đảng Lao động, Hồ Chí Minh trình bày: "Các cô, các chú nên biết rằng việc đổi tên đảng ta, Bác đã xin ý kiến các đồng chí Stalin và Mao Trạch Đông rồi, các đồng chí đã đồng ý. Các cô, các chú nên biết rằng: ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được". (Dẫn theo Trần Trường Sa:Tôn giáo HCM, và đã kiểm chứng).

(4) HCM Toàn tập, Tập 1, trang 8 – Nxb Sự Thật, HN 1980.

(5)Vũ Thư Hiên: Đêm giữa ban ngày, trang 422, phần chú thích Nxb Văn Nghệ, California USA 1997; trang 324, phần chú thích – Nxb Thiện chí, CH Đức tháng 7 năm 1997.

(6) “Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam” trích từ Giáo trình tư tưởng HCM, trang 7 – Nxb Chính trị Quốc gia tức Nxb Sự Thật tái bản có sửa chữa, bổ sung tại SG 2008.

(7) ‘Lịch sử’ tư tưởng Hồ Chí Minhđược vụng về khởi động từ bản Hiến pháp 1992, sau khi chxn/cs tại Liên Xô và Đông Âu hoàn toàn sụp đổ năm 1991. Với thời gian nó được vọc thành Chủ nghĩa, thành Minh triếtvà từ mấy năm nay đang được dần chuyển hoá thành Đạo qua hiện tượng đặt tượng Hồ Chí Minh lên bàn thờ Phật Thích Catrong Đại Nam Quốc Tự (Bình Dương), lên bàn thờ Đức Mẹtrong nhà thờ ở Hưng Hoá; sách vở xhcn sánh Hồ Chí Minh với Phật + Giê-su + Khổng tử + Mohamed; các sư quốc doanh đội nón cối, so sánh ví von đạo đức Hồ học với Phật học
Nói như tác giả Vũ Thế Phan “Tín đồ Việt cộng có thờ phụng giáo chủ Hồ Chí Minh là quyền tự do của người ta. Nhưng bắt ép cả dân tộc hơn 80 triệu người còn lại phải nhắm mắt thờ lạy theo là không được, vì như thế là đạo tặc.”. Còm sĩ Thằng Trinh Nữ bàn “Tôn giáo Hồ Chí Minh hay đạo Hồ Chí Minh nên gọi gọn là Đạo Hồ. Bởi đạo này là đạo tặc, đạo phỉ, đạo danh, đạo văn, đạo thơ, đạo dụ, đạo rú, đạo xĩ, đạo ù ù. Hồ là hồ ly, hồ lô, hồ nghi… Cho nên, ai hồ hởi làm tín đồ đạo Hồ, ta gọi là Hồ đồ!”

(8) Nghe Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm ‘chém gió’(Tiểu Bối): “12 năm nữa, thu nhập bình quân TP.HCM vượt Bangkok năm 2010”, Tuổi Trẻ, hoặc ở đây. Kính thưa Mệ non Quyết Tâm, cái gì cũng nên tự giác để dành một phần tí ti cho người khác, kể cả Nói sảng!
No comments:

Post a Comment

View My Stats