Friday, 24 May 2013

TAO THÍCH MÀY NICK Ạ ! (Lê Nguyên Hồng)
Lê Nguyên Hồng
Thứ sáu, ngày 24 tháng năm năm 2013

Nick Vujicic, tiếng Việt chúng tao có vần ‘ích’
Hay dùng nhất là từ ‘thích’
Như vậy là rất… xem (same)*
Mày giống tao – cùng là con chiên Chúa
Chúng ta giờ xem (The same)*
Tao khen mày không tay không chân
Nhưng đã làm cho tao kinh ngạc
Như bao nhiêu người khác
Kể cả cái ác
Cũng phải cúi đầu

Tao thích
Vì mày có ích
Nhờ biết đứng trên vai Người Khổng Lồ
Là Chúa chúng ta
Vì mày biết không cần lệ thuộc
Vào đôi tay đôi chân
Mày biết vâng lời Chúa:
Hãy yêu thương, ngay cả với kẻ thù!

Người Việt tao coi mất tự do chính là bị cầm tù
Như người không tay không chân vậy
Nhưng tao thích mày
Không phải vì mày nói câu ai cũng biết
Mà vì mày pô lơ tíc (politic)*
Biết làm người nghe chuyển từ “thích”
Sang “muốn” và “làm”
Thật là những lời có ích!

Tao thích
Vì mày biết mượn lời Hồ Chí Minh
Một ví dụ dễ gần
Người Việt rất quen thuộc
Muốn vậy chúng tao phải bước
Nhưng không phải bằng đôi chân
Mà phải bằng con tim, khối óc
Giống mày, không cần dùng tay chân

Lê Nguyên Hồng

Chú thích: *Same – giống. *The same – cùng. Politic – khôn ngoan

----------------------------------------------

Khả Hãn  (Theo Trí Thức Trẻ/CafeF)
Thứ sáu, ngày 24 tháng năm năm 2013No comments:

Post a Comment

View My Stats