Monday, 18 November 2013

BA BƯỚC LÙI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Mai Hoa - diendanxahoidansu)
Mai Hoa (*)
Posted by diendanxahoidansu on 19/11/2013

Phiên họp Thứ 6 Quốc hội Khóa 13, tưởng nhiều vấn đề, song thực chất là ẩn giấu một vấn đề cơ bản nhất, đó là bằng mọi cách áp đặt Quốc hội bù nhìn thông qua Hiến pháp sửa đổi nhằm hợp pháp hóa vĩnh viễn tính chính danh của đảng cộng sản là lực lượng duy nhất và vĩnh cửu lãnh đạo xã hội.

1/ BƯỚC LÙI THỨ NHẤT. Khi phát ngôn viên Phan Trung Lý tuyên bố góp ý kiến cho sửa đổi Hiến pháp không có vùng cấm. Tiếp theo là sự đe dọa của Trọng và Hùng (những góp ý không đi đúng với vạch đường của đảng vẽ ra thì bị coi là suy thoái), chiếc gậy và củ cà rốt cùng được đưa ra, vừa lừa mị vừa đe dọa. Song, trái với ý chúng muốn, bản góp ý của 72 nhân sĩ trí thức, hợp lòng dân, cùng hàng ngàn ý kiến được đăng tải trên các trang mạng tiến bộ, Tuyên bố của các công dân tự do, là một gáo nước lạnh dội vào Trọng -Hùng.

Không dễ dàng đạt được ý muốn, chúng chuyển sang bước thứ hai.

2/ BƯỚC LÙI THƯ HAI. Chính quyền cộng sản tung ra hàng nghìn tỷ đồng (rút ruột từ tiền thuế của dân), để in hàng chục triệu cuốn dự thảo Hiến pháp sửa đổi, hàng trăm triệu phiếu góp ý, tất cả được vứt tùy tiện vào nhà dân (nhà tôi một sáng ngủ dậy nhặt được hai cuốn vứt qua khe cửa). Những phiếu góp ý này không có ai thu lại, để rồi có con số cho Trọng lú hỉ hả trong ngày khai mạc, rằng “đa số ý kiến” dân chúng tán thành bản dư thảo.

Song, một lần nữa những ý kiến phản biện như thác lũ tuôn trào, đợt sóng này xô tiếp đợt sóng khác. Diễn đàn Xã hội Dân sự  ra đời, tập hợp mọi ý kiến của đa tầng xã hội, Lời kêu gọi của 165 nhân sỹ, trí thức gửi thẳng tới từng đại biểu yêu cầu dừng thông qua bản sửa đổi Hiến pháp không hợp lòng dân, bản Tuyên bố của nhóm Blogger mang đầy hào khí của giới trẻ. Tất cả làm xao động lòng người.

Một số đại biểu quốc hội có lương trí bắt đầu đưa ra những ý kiến phản biện. Ngày 18/11 lẽ ra quốc hội họp thảo luận về dự thảo Hiến pháp. Song, đứng trước tình hình này một cái tát thứ hai vào mặt Nguyễn Phú Trọng. Bài học của Hội nghị TW 7 còn ghi dấu với những giọt nước mắt và gương mặt mếu máo của Trọng. Với bản chất vừa gian manh, vừa ma cô của một tiến sĩ rổm (bảo vệ đảng) do cộng sản Nga Xô (không tự bảo vệ được mình) cấp cho, Trọng bàn với Hùng chuyển qua màn che mắt cuối cùng. Thực ra là:

3/ BƯỚC LÙI THỨ BA của chúng.
Bịt mồm các đại biểu quốc hội lại, với một lá phiếu ghi – bút sa là gà chết, có thằng nào dám chống không? Vả lại dù có những phiếu trắng thì với trò mèo thay đổi trắng đen vốn là một biệt tài của cộng sản, chắc chắn sẽ lại có một bản báo cáo bế mạc đầy hể hả: 100% đại biểu nhất trí thông qua Hiến pháp sửa đổi.

THƯA TOÀN THỂ CÁC BẠN, CỘNG SẢN ĐÃ PHẢI LÙI BA BƯỚC.

THẾ TIẾN CỦA LỰC LƯỢNG DÂN CHỦ ĐANG CÓ ĐÀ. CHÚNG TA ĐANG Ở THẾ CHỦ ĐỘNG.

DÙ TÀN BẠO, NGOAN CỐ VÀ CÒN RẤT LƯU MANH, sONG KHÔNG THỂ CÓ MỘT LỰC LƯỢNG PHẢN ĐỘNG NÀO CẢN ĐƯỢC SỨC MẠNH CỦA LÒNG DÂN KHI ĐÃ GIÁC NGỘ ĐƯỢC QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH.

M.H.
—–
No comments:

Post a comment

View My Stats