Friday, 29 November 2013

VỀ HỘI KHÔNG ĐỒNG Ý HIẾN PHÁP MỚI (BBC)
Cập nhật: 11:56 GMT - thứ sáu, 29 tháng 11, 2013


Ông Nguyễn Lân Thắng, một trong những người tham gia lập Hội những người không đồng ý Hiến pháp mới được Quốc hội thông qua' vừa được lập ra trên Facebook, đã nói với BBC về mục tiêu của hội này.


Ông Thắng hy vọng phong trào phản đối Hiến pháp trên Facebook sẽ nâng cao hiểu biết và dẫn tới một phong trào "bất tuân dân sự".

Nhà hoạt động này cũng nói cá nhân ông cho rằng cần phải "giải tán" Quốc hội vì các đại biểu đã thông qua Hiến pháp giữ nguyên sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và quân đội nhưng lại không cho người dân quyền tư hữu đất đai.

Hội những người không đồng ý Hiến pháp mới được Quốc hội thông qua đã có hơn 1.000 hội viên sau chưa tới 24 giờ xuất hiện trên Facebook.


------------------------------------------


1 comment:

View My Stats