Wednesday, 2 January 2013

PHỎNG VẤN THƯỢNG NGHỊ SĨ CANADA NGÔ THANH HẢI (Thanh Phương - RFI)
Thứ tư 02 Tháng Giêng 2013

Vào đu tháng 9 va qua, ln đu tiên mt người gc Vit được th tướng Canada Stephen Harper ch đnh làm Thượng ngh sĩ, đi din cho vùng Ottawa, đó là ông Ngô Thanh Hi. Vi tư cách là u viên U ban Nhân quyn và U ban Lut pháp và Hiến pháp ca Thượng vin Canada, ông Ngô Thanh Hi tiếp ni con đường mà ông theo đui t nhiu năm qua : đu tranh cho t do, dân ch, nhân quyn và Nhà nước pháp tr cho Vit Nam.

Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải  .  Thanh Phương/RFI

Nguyên là mt sĩ quan Quân lc Vit Nam Cng Hòa, ông Ngô Thanh Hi đã vượt biên và sang t nn Canada sau năm 1975. Trước khi làm Thượng ngh sĩ, ông Ngô Thanh Hi đã là mt thm phán.

Theo bn tiu s đăng trên trang web ca Quc hi Liên bang Canada, thm phán Ngô Thanh Hi đã được b nhim vào chc v Chánh án chuyên v Di trú & Quc Tch ti Ottawa vào tháng 12 năm 2007. Ông tng là Ch Tch Hi Ðng Bo Him Nhân S ti Ottawa. Ông Hi cũng đã làm vic nhiu năm trong ngành giáo dc ti Ottawa và trước đó Malaysia, Vit Nam.

Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ .  Thanh Phương/RFI

Thượng ngh sĩ Ngô Thanh Hi cũng hot đng rt tích cc trong các cng đng người Vit khp Canada và các quc gia khác. Đc bit, gn đây, ông Ngô Thanh Hi đã được bu làm ch tch Liên Minh Dân Ch Vit Nam, mt t chc Hi Ngoi đu tranh đòi dân ch cho Vit Nam.

Trong tư cách Thượng ngh sĩ Canada, ông Ngô Thanh Hi đã ra bn thông cáo ngày 06/11/2012, lên án vic chính quyn Vit Nam kết án tù hai nhc sĩ Vit Khang ( 4 năm tù ) và Trn Vũ Anh Bình ( 6 năm tù ) ngày 30/10/2012 vi ti danh « tuyên truyn chng Nhà nước ».

Trong bn thông cáo đó, Thượng ngh sĩ Ngô Thanh Hi đã kêu gi chính ph Canada bo đm là nhng người này, cũng như tt c nhng tù nhân lương tâm đã b kết án sai trái, được tr t do ngay lp tc, cũng như gây áp lc buc chính quyn Vit Nam phi tôn trng nhân quyn và tuân th nhng trách nhim quc tế ca h.
Vào cui tun qua, Thượng ngh sĩ Ngô Thanh Hi đã sang Paris đ gp g cng đng người Vit ti Pháp. Nhân dp này, RFI Vit ng đã phng vn Thượng ngh sĩ Ngô Thanh Hi :

Nghe (13:01)  :  Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải  02/01/2013
No comments:

Post a Comment

View My Stats