Tuesday, 25 February 2014

HỘI PHỤ NỮ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM LẬP BAN ĐIỀU HÀNH (Hội PNNQVN)
23.2.2014

Việt Nam, ngày 23.2.2014
Kính gửi:

– Các thành viên Hội Phụ nữ Nhân Quyền Việt Nam;
              
 – Các  Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế quan tâm tới tình trạng nhân quyền tại Việt Nam;
              
– Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.

Từ ngày thành lập 25/11/2013, Hội PNNQ đã trải qua nhiều áp lực từ phía chính quyền tác động lên một số các thành viên và các khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, Hội cũng đã thực hiện chức năng vận động thành viên  mới (trên 100), hỗ trợ các thành viên bị xâm phạm nhân quyền (hoạt động biếu quà, hổ trợ). Chúng tôi sẽ lần lượt công bố các hoạt động cụ thể đã thực hiện trong thời gian sắp tới.

Đến nay, xét thấy nhiệm vụ của Ban Vận động đã hoàn thành. Ban Vận Động đã khai sinh, xây dựng điều lệ, tuyên cáo, thiết kế web, logo và đã lập nên mạng lưới cơ bản ở VN và một số thành viên ở hải ngoại. 

Hội Phụ nữ Nhân Quyền Việt Nam ra thông báo tuyên bố chấm dứt Ban Vận động và đồng thời ra mắt Ban Điều Hành với nhiệm kỳ một (01) năm – 2014.

Ban Điều Hành gồm (theo ABC):
1.    Dương Thị Tân 
2.    Huỳnh Thục Vy
3.    Lê Thị Công Nhân
4.    Trần Thị Hài
5.    Trần Thị Nga

Bên cạnh Ban Điều Hạnh là các Cộng sự và thành viên hổ trợ.

Thông báo có hiệu lực từ ngày công bố.

Hội PNNQ tiếp tục cam kết sát cánh cùng quý chị em – những nạn nhân của xâm phạm nhân quyền.

Trân trọng.

Hội PNNQVN

No comments:

Post a comment

View My Stats