Thursday, 17 November 2016

KHI NHỮNG TÊN MA CÔ LÀM LÃNH ĐẠO (Trần Hữu Dũng)
Thứ năm, 17 tháng 11, 2016

Bộ trưởng GD: Điều giáo viên tiếp khách là chuyện đáng tiếc (VNN 16-11-16) -- Người như ông Nhạ, Mỹ gọi là có "tai thiếc" (tin ears)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Yêu cầu nữ cán bộ tiếp khách, tiếp tân là không cần thiết" (CAND 16-11-16) -- Ông Đam dùng chữ "không cần thiết" ở đây thì tai ông cũng là "tai thiếc" không khác gì tai ông Nhạ.

Ai "cơ cấu" cho mấy ông này làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng..  vậy? 

Tại sao mấy ông không nói huỵch tẹt việc này là :
(1) lạm quyền lãnh đạo,
(2) vô đạo đức, phản giáo dục,
(3) xúc phạm nhân phẩm (không chỉ là "uy tín"!) giáo viên?  

Cứ nói vòng vo, quanh co, chán quá!
Thử hỏi: Lãnh đạo mà làm thế thì hơn gì những tên ma-cô dắt gái?No comments:

Post a Comment

View My Stats