Monday, 21 November 2016

PHÁ THAI, NAN ĐỀ THỜI ĐẠI CỦA CÔNG GIÁO (Hà Tường Cát / Người Việt)
Hà Tường Cát/Người Việt
November 21, 2016

VATICAN – Giáo hội Vatican sẽ cho tất cả mọi linh mục trên thế giới được phép tha lỗi cho người phạm tội phá thai, một tội vô cùng nặng trong tín ngưỡng Công Giáo.

Chính sách này được áp dụng từ năm ngoái, bây giờ mở rộng và trở thành vĩnh viễn.

Tòa Thánh Vatican loan báo quyết định này hôm Thứ Hai, căn cứ trên Tông Thư do Ðức Giáo Hoàng ký hôm Chủ Nhật nhân dịp kết thúc “Năm Thánh tôn vinh lòng thương xót của Ðức Chúa Trời.”

Năm ngoái, khi khởi đầu Năm Thánh, Ðức Giáo Hoàng Francis theo một tiền lệ của Ðức Giáo Hoàng John Paul II, năm 2000 đã cho phép các linh mục được thi hành quyền như vậy khi đón mừng thiên niên kỷ mới.

Tông Thư của Ðức Giáo Hoàng Francis khẳng định không chấp thuận hành động phá thai, bị coi là “một trọng tội khi chấm dứt sự sống của một sinh linh.” Tuy nhiên, theo Ngài, “không có tội lỗi nào mà lòng khoan dung của Thiên Chúa không đụng tới hay xóa bỏ được khi kẻ đó biết ăn năn hối lỗi và tìm đến với Thiên Chúa.” Quyết định của Ðức Giáo Hoàng Francis có ý nghĩa Giáo Hội mở rộng cửa cho mọi ai có đức tin nơi Thiên Chúa.

Theo giáo luật, (điều khoản #1398), người mắc tội phá thai sẽ đương nhiên bị truất Phép Thông Công, nghĩa là bị loại khỏi Giáo Hội nếu không tự thú nhận tội và được xá tội. Phá thai là một tội “đặc biệt trầm trọng” và bình thường quyết định cho được xá tội chỉ có thể do từ một giám mục. Trước Năm Thánh, 8.12.2015 – 20.11.2016, một phụ nữ muốn thú tội để xin được miễn xá, phải tìm tới một vị trong hàng giáo phẩm cao hơn linh mục, chẳng hạn như giám mục.

Tại Mỹ, giáo phận ủy quyền này cho các linh mục cai quản giáo xứ và hầu hết các giám mục đều làm như thế. Tuy nhiên thể thức thi hành khác nhau rất nhiều tùy theo từng nước và từng giáo phận. Ở một số nơi, giáo dân thuần thành muốn xin được xá tội phá thai phải chờ đợi một thời gian rất lâu và có thể bị khước từ. Một số nơi khác, các linh mục chỉ được ủy nhiệm quyền này vào một số thời điểm trong năm.

Tổng Giám Mục Rino Fisichella, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Ðề Xướng Cải Tiến Truyền Dạy Phúc Âm, tuyên bố trong buổi họp báo hôm Thứ Hai: “Bây giờ quyền hạn được mở rộng cho tất cả mọi linh mục và như thế giáo luật cũng cần được sửa đổi để phản ánh quy định này.”
Theo lời Tổng Giám Mục Fisichella, Ðức Giáo Hoàng vạch ra tiến trình tương lai của Giáo Hội sao cho, với lòng nhân từ, có thể dung nạp tất cả mọi người mà không loại bỏ bất cứ ai. Ông giải thích là Tông Thư của Giáo Hoàng đề ra cho các linh mục đường hướng áp dụng những quan điểm của bản tuyên ngôn hồi Tháng Tư về cuộc sống gia đình, trong đó có việc chấp thuận cho ly dị và tái tạo hôn nhân cho những giáo dân đã nhận phép thông công.

Trong buổi lễ tấn phong 17 tân Hồng Y hôm Thứ Bảy, Ðức Giáo Hoàng cảnh giác về điều mà Ngài mô tả là “siêu khuẩn phân cực và hận thù.” Ngài nhấn mạnh: “Trong trái tim Thiên Chúa không có kẻ thù,” và Ngài phiền trách “những kẻ muốn dựng bức tường ngăn cách và gắn nhãn hiệu giữa các dân tộc.” Mặc dầu không chắc Ngài có ý ẩn dụ như thế, nhưng nhiều giới quan sát ở Vatican cho rằng Giáo Hoàng muốn quở trách tổng thống Mỹ tân cử, Donald Trump.

Bình thường không bao giờ Ðức Giáo Hoàng đề cập riêng biệt tới một đất nước nào nhưng nhiều lần trong năm nay Ngài đã gián tiếp bày tỏ bất bình với những quan niệm được nêu lên trong các cuộc tranh cử ở Mỹ.


Linh mục Dòng Tên James Bretzke, Giáo Sư Boston College, nói rằng Tông Thư của Ðức Giáo Hoàng Francis dùng cụm từ “văn hóa của lòng khoan dung” khiến ông hồi tưởng lại “văn hóa về đời sống” và “văn hóa về sự chết” mà Ðức Hoàng John Paul II đã nói năm 1995. Theo ông, có thể Ðức Giáo Hoàng Francis sẽ tuyên bố một Năm Thánh đặc biệt ngoài chu trình thường lệ 25 đến 50 năm để thử nghiệm tác động của quyết định liên quan đến vấn đề phá thai.

Năm ngoái, tuyên bố của Ðức Giáo Hoàng cho phép người phá thai được xưng tội đã mở lối thoát cho nhiều phụ nữ Công Giáo. Linh Mục Bretzke kể lại rằng một phụ nữ tìm đến ông xưng tội đã phạm từ thập niên 1980 và các linh mục nói tội này không bao giờ có thể tha thứ được, cho nên bà ta đã mang tội lỗi trong cuộc sống qua hơn phần tư thế kỷ.

Tông Thư của Ðức Giáo Hoàng Francis vừa công bố là một văn kiện dài 7,230 từ, đề cập đến nhiều vấn đề về quan điểm và đường lối của Giáo Hội, trong đó diễn giải và nhấn mạnh về lòng nhân từ. Người ta đều hiểu Francis là vị giáo hoàng có tinh thần cấp tiến và muốn thực hiện nhiều cải cách sâu rộng, từ rao giảng Phúc Âm đến giáo luật và hệ thống sinh hoạt trong giáo hội Vatican. Tuy nhiên mặt khác, bằng đức tin tôn giáo vững chắc, Ngài hiểu là mọi chuyển biến đều cần có thời gian và phải thích ứng với từng hoàn cảnh, kể cả nhu cầu duy trì những truyền thống qua lịch sử hàng ngàn năm của Giáo Hội. Vấn đề phá thai mới chỉ là một trong nhiều nan đề của thời đại đặt ra cho Giáo Hội và sẽ còn nhiều chi tiết cần được giải thích để tất cả các linh mục đi vào thực hành chính sách mới.

-------------------------

November 21, 2016

November 21, 2016

No comments:

Post a Comment

View My Stats