Monday 1 January 2024

XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE TRỞ THÀNH CUỘC CHIẾN TIÊU HAO TRONG NĂM 2023 (VOA EXPRESS)

 Xung đột Nga-Ukraine trở thành cuộc chiến tiêu hao trong năm 2023

VOA EXPRESS

31/12/2023

https://www.voatiengviet.com/a/7416937.html

 

Ukraine đã cố gắng đẩy lùi quân Nga trong năm 2023, khi được phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí hạng nặng và hệ thống tên lửa tiên tiến. Nhưng dường như không bên nào có thể tạo ra đột phá đáng kể - và có rất ít dấu hiệu cho thấy Kyiv và Moscow sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận hòa bình.

 

NGHE & XEM >>>>>   

No comments:

Post a Comment

View My Stats